המבקר: חגיגת בזבוזים של נתניהו; חשש לפלילים?

(עדכון) - הממצאים: נתניהו פטר עצמו מ"מס בצורת"; חשמלאי הוזמן ע"י שרה בסופ"שים ויום כיפור; הוצאות הניקיון בקיסריה - בגובה השכר הממוצע; עובדים רכשו ארוחות ויין מכספם לזוג נתניהו - ולא ראו שקל בחזרה ■ פרשנות: זה לא ימוטט אותו

בנימין ושרה נתניהו / צילום: רויטרס
בנימין ושרה נתניהו / צילום: רויטרס

בדיוק חודש לפני הבחירות לכנסת ה-20, מפרסם היום (ג') מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא, דוח חמור ביחס להוצאות הכספיות של ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה נתניהו, במעונות של רה"מ בקיסריה ובירושלים.

"הוצאות הכלכלה של רה"מ, משפחתו ואורחיו במעון הרשמי בבירה בשנים 2010-2012, לא עלו בקנה אחד עם עקרונות היסוד של מידתיות, סבירות, חיסכון ויעילות", כותב שפירא. לדבריו, "ניתן היה לצפות מנבחר ציבור, בכיר ככול שיהא, לגלות יתר רגישות ציבורית ולהקפיד לפעול במהלך כל שנות כהונתו לפי עקרונות של התנהלות ציבורית ראויה".

עם זאת, המבקר מציין לטובתו של נתניהו כי הוצאות המעונות ירדו בשנת 2013.

תגובת נתניהו: "ההוצאות התנפחו בתקופת אב הבית מני נפתלי"

התפלגות הוצאות מעונות רהמ
 התפלגות הוצאות מעונות רהמ

המעון הרשמי של רה"מ נמצא ברח' בלפור בירושלים. לנתניהו שני מעונות פרטיים - בית ברח' עזה בירושלים ווילה בקיסריה. במעון בקיסריה מממנת המדינה הוצאות הנדרשות בעיקר לשימוש במעון לצורכי תפקידו של רה"מ.

עבור המעון ברח' עזה מממנת המדינה את הוצאות האבטחה בלבד. המבקר בדק את הוצאות המעונות בין השנים 2009-2013, ומצא עשרה ליקויים מרכזיים בהתנהלות רה"מ ורעייתו.

הוצאות מעונות ראש הממשלה
 הוצאות מעונות ראש הממשלה

367 אלף שקל על גלידה ויין

בפברואר 2013 נחשף כי לשכת רה"מ ביקשה וקיבלה אישור לרכוש למעון גלידה בהיקף של 10 אלף שקל בשנה מתקציב המדינה, מה שהוביל לביקורת ציבורית נרחבת על נתניהו בנושא.

בדוח הנוכחי בחן המבקר גם את הוצאות הכלכלה של המעון הרשמי על רכישת מצרכים שלא היו חלק מהארוחות, כגון גלידה, שתייה קלה, קפה ויין, ומצא שב-2010 ההוצאות על מצרכים כאלו היו כ-196 אלף שקל, ב-2011 הם טיפסו לכ-367 אלף שקל, ב-2012 ירדו ל-321 אלף שקל וב-2013 עמדו על 182 אלף שקל "בלבד". המבקר מציין כי העובדה שב-2013 היו ההוצאות על מצרכים קטנות במידה ניכרת מההוצאות בשנים שקדמו לה מלמדת כי "ניתן היה לפעול אחרת ולחסוך כספי ציבור גם בשנים הקודמות".

בנימין ושרה נתניהו / צילום: פלאש 90
 בנימין ושרה נתניהו / צילום: פלאש 90

הוצאות הניקיון בווילה בקיסריה גדלו פי 1.4

משנת 2009 ועד 2012 גדלו הוצאות הניקיון במעון הרשמי פי 1.8, והוצאות הניקיון במעון הפרטי גדלו משנת 2010 ל-2012 פי 1.4. הוצאות הניקיון של המעון הפרטי בקיסריה בשנים 2010, 2011 ו-2012 היו 85 אלף שקל, 87 אלף שקל ו-122 אלף שקל בהתאמה, כלומר, כ-8,166 שקל לחודש בממוצע תלת-שנתי. זאת, אף על פי שנתניהו ומשפחתו שוהים במרבית ימות השנה במעון הרשמי, ואילו במעון הפרטי הם שוהים בעיקר בסופי השבוע.

המבקר מכנה את ההוצאה על ניקיון המעונות של הזוג נתניהו בצורה דיפלומטית "גבוהה מאוד". לגבי ההוצאה במעון הפרטי נכתב: "לדעת מבקר המדינה הוצאות אלה מופרזות במידה ניכרת ואינן עומדות ביחס למשך השהייה במעון הפרטי... מן הראוי לבחון את הסבירות של היקף הוצאות הניקיון ולפעול על מנת להימנע מהוצאות מיותרות מקופת המדינה".

נתניהו הנחה לשלם על צריכת מים עודפת במעונו הפרטי

בעקבות פנייה של התנועה לחופש המידע, פורסם ב-2013 כי חשבון המים של הזוג נתניהו בווילה בקיסריה המאובזרת בבריכה, הסתכם ביותר מ-80 אלף שקל בשנה זו, כאשר נתניהו שילם גם מס בצורת בגין שימוש חורג בסכום של יותר מ-5,500 שקל. הדוח מותח ביקורת על נתניהו על כך שבשנים הרלוונטיות הוא נמנע מלממן מכיסו את תשלומי צריכת המים העודפת. המבקר מציין כי ב-2012 החליטה ועדה הכוללת את היועצת המשפטית של משרד רה"מ, סמנכ"ל בכיר למינהל ולמשאבי אנוש וחשב המשרד ("ועדת השלושה"), שאין לממן את היטל הבצורת המוטל על צריכת המים במעון הפרטי.

פי הדוח, נתניהו לא השלים עם ההחלטה וביקש מהוועדה לשנות את ההנחיה ולשלם את הוצאות המים של המעון הפרטי, כולל את ההיטל על צריכת מים עודפת. בשל כך הוועדה שינתה את עמדתה ומשרד רה"מ החזיר לרה"מ ב-2012 את תשלומי היטל הבצורת ששילם. "ראוי היה שרה"מ יישא לבדו במימון היטל הבצורת משום שצריכת המים במעונו חרגה מהכמות הקבועה בחוק", מבהיר המבקר. "מימון היטל זה אינו עולה בקנה אחד לא עם אמות מידה ציבוריות ולא עם החשיבות של דוגמה אישית". יתרה מכך, המבקר קובע כי נוכח מעמדו של נתניהו היה עליו להימנע מלהבהיר את עמדתו בנושא באופן שע שוי היה להיתפס כמתן הנחיה לאשר את תשלום מס הבצורת עבור המעון הפרטי.

בנימין ושרה נתניהו / צילום: חיים צח-לע
 בנימין ושרה נתניהו / צילום: חיים צח-לע

הוצאות האיפור ועיצוב השיער מומנו משני מקורות נפרדים

החלטת שכר השרים קובעת כי רה"מ זכאי למימון הוצאות ביגוד והוצאות לצורך הופעה ייצוגית הכוללות, בין היתר, הוצאות רכישת בגדים, איפור ועיצוב שיער שלו ושל בת זוגו. הוצאות דמי ייצוג כלולות בתקציב הוצאות מעונות רה"מ. לפי הדוח, הוצאות האיפור של רה"מ הסתכמו ב-2010 ב-85.5 אלף שקל וב-2011 כ-66 אלף שקל, ואילו הוצאות עיצוב השיער שלו הסתכמו ב-8,570 אלף שקל ו-5,568 אלף שקל בהתאמה. עיקר הביקורת בהיבט זה נוגעת לכך שהמבקר מצא כי מיוני 2009 ועד יוני 2011 מימן משרד רה"מ את הוצאות האיפור ועיצוב השיער משני מקורות תקציב נפרדים: הוצאות האיפור ועיצוב השיער של רה"מ מומנו מתקציב התפעול של המשרד, ואלה של רעייתו - מתקציב דמי הייצוג.

ביוני 2011 קבע המשנה דאז ליועמ"ש כי הוצאות האיפור והתספורת של רה"מ הן בגדר הוצאות נלוות להופעה הייצוגית, כמשמעות המונח שקבעה ועדת הכספים בהחלטת שכר השרים, ועל כן יש לממנן מדמי הייצוג בלבד. לאחר מתן חוות הדעת ביקש המשרד לקיים בחינה משפטית חדשה בנושא. היועץ המשפטי לממשלה אימץ בהחלטתו מיולי 2012 את חוות דעתה של היועצת המשפטית שלפיה ניתן לממן את ההוצאות הללו משני מקורות תקציב, כאמור.

לדברי המבקר, "הדרך שנוקט משרד רה"מ באישור היועץ המשפטי לממשלה - מימון תחום פעילות אחד משני מקורות תקציב נפרדים - מאפשרת את הגדלת תקציב דמי הייצוג שלא על דעת ועדת הכספים, ומכאן שבפועל הביאה לשינוי סעיף תקציבי בדרך של פרשנות משפטית של החלטת ועדת הכספים, והיה נכון לו נמנע ממנה המשרד".

חשמלאי חבר מרכז ליכוד הוזמן לבצע עבודות באלפי שקלים בכל סופ"ש ובניגוד לנהלים

אחד הליקויים החדשים שמצא מבקר המדינה בהתנהלות רה"מ ורעייתו במעונותיהם עוסק בהתקשרות לביצוע עבודות חשמל במעון הפרטי בקיסריה. המבקר מצא כי חשמלאי בשם אבי פחימה, שמכונה בדוח "א' מאור עקיבא", הוזמן על ידי שרה נתניהו או מזכירותיה לביצוע עבודות בבית באופן ישיר ובניגוד להנחיית "ועדת השלושה" (שכללה כאמור את היועצת המשפטית של משרד רה"מ, סמנכ"ל בכיר למינהל ולמשאבי אנוש ואת חשב המשרד). ועדת השלושה הנחתה שלא להתקשר עם א' שכן הוא עבד באופן פרטי עם משפחת נתניהו ובנוסף הוא חבר מרכז הליכוד.

לפי דוח המבקר, "ההתקשרות עם א', שאפשרה את העסקתו לשם ביצוע עבודות חשמל במעון הפרטי, נעשתה תוך מצג מטעה לפיו ההתקשרות הרשמית הייתה עם קבלן אחר, אך בפועל חשמלאי א' ביצע את העבודות מטעמו כקבלן משנה". יתרה מכך, מעיון בפלט החיובים עבור העבודות שביצע א' עולה כי "בתוך שלושה חודשים, מספטמבר עד נובמבר 2009, נוצלו 10,500 שקל, שהם כ-70% מסכום הזמנת המסגרת בסך 15 אלף שקל שנועדה לשנה שלמה. יתר על כן, נמצא כי בשלושת החודשים האלה נרשמה קריאת שירות כמעט בכל סוף שבוע, לרבות ביום כיפור".

לדעת מבקר המדינה, "מאחר שהחשמלאי קיבל הוראות ישירות מרעיית ראש הממשלה וממזכירותיה בלא שדווח על כך לגורמים הרלוונטיים במשרד רה"מ, לא ניתן היה לבדוק את נחיצותן ואת דחיפותן של העבודות ולוודא שאכן מדובר בעבודות דחופות שאי אפשר לבצען ביום חול על ידי עובדי המשרד, וכך לחסוך את ההוצאות האמורות".

בנימין ושרה נתניהו / צילום: מארק ניימן-לע''מ
 בנימין ושרה נתניהו / צילום: מארק ניימן-לע''מ

חוב של נתניהו בסך 6,124 אלף שקל - קוזז

בינואר 2012 פנתה סגנית מנהלת מחלקת תשלומים במשרד רה"מ לראש הלשכה וביקשה לקזז חוב שנוצר לנתניהו בשל חריגה 6,124 שקל. "נודה לקבלת 6,124 אלף שקל. ניתן לשלם במזומן או בצ'ק לפקודת משרד רה"מ", נכתב בפנייה שנענתה בחיוב.

מבקר המדינה מצא כי ההסדר לקיזוז חוב של רה"מ נוצר בשל חריגה מתקרת הוצאות שנקבעה לגבי ארוחות רה"מ במקום עבודתו, ובשל הוצאה שאין לממנה מאוצר המדינה של קניית מצרכים אישיים. המבקר העיר לנתניהו כי קיזוז ההוצאות בדרך שבה הדבר נעשה "אינה הדרך הנכונה". לדברי המבקר, "יש להסדיר את חובו של רה"מ על ידי השלמת ההליך שבו החל אגף הכספים, כאשר ביקש שרה"מ ישלם את הסכומים החורגים - כפי שאכן נעשה בפעמים אחרות שבהן נמצאו חריגות כאלה".

עובדים שילמו על ההוצאות הפרטיות של הזוג נתניהו ולא קיבלו החזרים

אחד הממצאים החמורים בדוח המבקר מגלה כי עובדים במשרד רה"מ שילמו מכיסם הפרטי עבור רכישות מצרכים לראש הממשלה או לבני ביתו. לדברי המבקר, לא נמצאו במשרד רה"מ כללים המסדירים את אופן טיפולה של החשבות במקרים כאלו, ולעתים לא קיבלו אותם עובדים החזר מקופה קטנה - כך שהם ספגו את עלות ההוצאות הפרטיות של ראש הממשלה או של מי מבני ביתו. בין היתר, מדובר ב-42 שקל שהוצאו לצורך רכישת כדורים נגד צינון, 32 שקל לקניית עיתונים למעון הפרטי ו-32 שקל עבור ארוחת צהריים.

ביוני 2011 לא אושר לעובד א' החזר בגין 110 שקלים ששילם עבור ארוחת צהריים ו-40 שקל בגין קפה ומאפים שרכש למעון. הוצאות נוספות שהוציאו עובדים מכיסם הפרטי עבור הזוג נתניהו ולא קיבלו החזר בגינם היו כוס יין בסך 25 שקל, ארוחה ב-39 שקל וארוחה נוספת תמורת 45 שקל. "כאשר עובד במשרד רה"מ נאלץ לממן מכיסו הוצאה עבור ראש הממשלה, מדובר במינהל לא תקין, ואין נפקא מינה אם מדובר בסכום גדול או קטן", קובע המבקר.

אין פיקוח או בקרה שוטפים

מדוח המבקר עולה ביקורת עקרונית ולפיה בקביעת תקציב המעונות לשנים 2009-2011 לא ביצע משרד רה"מ הליך סדור של ניתוח צרכים וקביעת אומדנים של ההוצאות הנדרשות, וניתוח כזה נעשה לראשונה במסגרת גיבוש התקציב ל-2013.

כל ההוצאות הכרוכות בהחזקתו של המעון הרשמי ובמגורים בו מתוקצבות על ידי המדינה בתקציב משרד רה"מ.

כך גם הוצאות רבות של המעון הפרטי. עם זאת, משרד רה"מ נמנע מלפרסם את סכום התקציב המוקצה למעונות ואת השימושים הנעשים בו עד לשנת 2014 (בדוח המתייחס לשנת 2013). במהלך שנת 2012 ובתחילת שנת 2013 הוגשו למשרד רה"מ, לפי חוק חופש המידע, בקשות שונות לקבלת מידע בנוגע להוצאות המעונות. בקשה נוספת הבשילה לידי עתירה שהגישה התנועה לחופש המידע.

לדברי המבקר, בקשות אלה הגבירו את המודעות במשרד רה"מ לצורך לנהוג בשקיפות בכל הנוגע להוצאות מעונות. במקביל, היו בתקשורת פרסומים בעניינים אלה. דוח על תקציב משרד ראש הממשלה וביצועו לשנת 2013 פורסם באופן יזום באתר האינטרנט של המשרד רק בראשית שנת 2014.

בשנים 2009 עד 2012 הגורם שהיה אחראי לתפעולו השוטף של המעון הרשמי הוא שאישר בחתימתו הסכמים והזמנות רכש עבור המעון. במצב דברים זה לא התאפשר פיקוח נאות על תהליך רכישת המזון ומוצרי הצריכה במעון. כמו כן, דוחות מעקב על הוצאות מעונות ראש הממשלה הוגשו ללשכת ראש הממשלה ולתקציבן המשרד אחת לשנה ולא כחלק מפיקוח ובקרה שוטפים. רק בשנת 2013 החלה חשבות המשרד לערוך דיווחים חודשיים. כמו כן, בדיקת הוצאות מעונות רה"מ לא נכללה בתוכניות העבודה של יחידת הביקורת הפנימית של המשרד.

בנימין ושרה נתניהו / צילום: רויטרס
 בנימין ושרה נתניהו / צילום: רויטרס

מושיק גלאמין לא לבד: גם המבקר התרשם ממצבו הירוד של המעון הרשמי

הרשת סערה שלשום בעקבות "סרטון התגובה למכת דוח מבקר המדינה" שהכינו בני הזוג נתניהו בסיוע הסטייליסט מושיק גלאמין. הסרטון הציג סיור של גלאמין במעון רה"מ ברח' בלפור בהשתתפות הזוג נתניהו, שבמהלכו לא חדל גלאמין להשתאות ממצבו הרעוע של הבית.

"תוכל לראות את הבית בכל התקלפותו", אמר נתניהו לגלאמין, "זה קצת שונה ממה שמתארים בחוץ כפי שתראה". לאור שורת הליקויים שמצא המבקר ספק אם סרטון התדמית יעזור לזוג נתניהו. ואולם, בכל הנוגע למצב הבית ברחוב בלפור הם בהחלט מצאו אוזן קשבת אצל מבקר המדינה. המבקר מצא לנכון לציין כי במהלך עבודת הביקורת ניתן היה להתרשם ממצבו הפיזי הירוד של המבנה, הכולל, בין השאר, רטיבות רבה וחדירת מי גשמים, כפי שנצפתה הלכה למעשה.

"בתנאיו הנוכחיים, ספק אם המבנה מתאים לשמש מעון ייצוגי של ראש ממשלת ישראל", כתב המבקר. "תכנונו של פרויקט הקמת מתחם חדש הכולל את משרד רה"מ ואת מעונו הרשמי הסתיים, אך טרם התקבלה החלטה בעניין מימושו, ומכל מקום יידרשו יותר מחמש שנים להשלמת הפרויקט".

המעון הרשמי
 המעון הרשמי

הוצאות הניקיון במעונות ראש הממשלה
 הוצאות הניקיון במעונות ראש הממשלה

הוצאות הביגוד של ראש הממשלה
 הוצאות הביגוד של ראש הממשלה

הוצאות עבור ארוחות מוזמנות
 הוצאות עבור ארוחות מוזמנות

הוצאות על רכישת מצרכים
 הוצאות על רכישת מצרכים

צרו איתנו קשר *5988