המבקר: המועצה הלאומית לכלכלה מתעקשת לייעץ לרה"מ בלבד

בתשובותיה למבקר עולה כי המועצה רואה את תפקידה בייעוץ לראש הממשלה בלבד ולא לממשלה כולה

יוג'ין קנדל / צילום: תמר מצפי
יוג'ין קנדל / צילום: תמר מצפי

המועצה הלאומית לכלכלה אינה ממלאת את ייעודה לייעץ לממשלת ישראל, ומתעקשת לייעץ לראש הממשלה בלבד - כך קובע מבקר המדינה.

בספטמבר 2006 החליטה הממשלה על הקמת מועצה לאומית לכלכלה שבראשה יעמוד היועץ הכלכלי לראש הממשלה. לפי החלטת הממשלה, המועצה נועדה לשמש גוף מטה המייעץ לראש הממשלה בנושאי כלכלה וכגוף המסייע בקבלת החלטות בתחומי הכלכלה והחברה.

מאז 2009, מכהן יוג'ין קנדל כראש המועצה, לאחר שהחליף את היו"ר הראשון פרופ' מנואל טרכטנברג. המועצה, הממוקמת בבניין משרד ראש הממשלה בירושלים, מעסיקה 11 עובדים, מהם 8 כלכלנים. בשנים 2012-2014 עסקה המועצה בנושאים שונים, בין אם בדרך של השתתפות בוועדות שעסקו ברפורמות שונות ובין אם ביוזמות שקידמה בעצמה, כמו הקמת קרן לאומית לרווחי הגז או הערכת מצב כלכלית חברתית אסטרטגית.

בתשובותיה למבקר עולה כי המועצה רואה את תפקידה בייעוץ לראש הממשלה בלבד ולא לממשלה כולה. ואולם המבקר סבור אחרת: "התפיסה שלפיה ייעוד המועצה הוא לייעץ לראש הממשלה בלבד ולא לממשלה כולה, אינה עולה בקנה אחד עם אחד מעקרונות היסוד של פעילות הממשלה; עם תפיסת היסוד של השירות הציבורי; עם הצורך היסודי בחיזוק עבודת המטה של הממשלה; עם מקומה של המועצה במערך המקצועי של משרד ראש הממשלה; עם חלק ממאפייני עבודתה; ואף עם האופן שבו הציגה המועצה עצמה את ייעודה במשך השנים".

המבקר ממליץ לערוך "בחינה יסודית של תפיסת הייעוד של המועצה ותרגומה הלכה למעשה". בנוסף הוא קורא לסיים את הליכי חקיקת חוק שיעגן את מעמדה של המועצה ויגדיר מהן סמכויותיה ותפקידיה.

עוד עולה מדוח המבקר, כי המועצה לא הכינה תוכנית עבודה לשנים 2012 ו-2013, כפי שנדרש מהחלטת הממשלה, משום שזו הייתה "שנת בחירות". כך, ל-9 מתוך 44 המשימות של המועצה לשנת 2014 צורפו מדדי תפוקה ולוחות זמנים לביצוע, אולם לא צוינו שלבי ההתארגנות לביצוען. בנוגע ל-35 המשימות שלא נכללו בתוכנית העבודה, צוינו המועד להשלמת כל אחת מהן והגורמים השותפים לביצוען. עם זאת, לא צוינו לגבי משימות אלה שאר מרכיבי תוכנית העבודה: שלבי ההתארגנות, מדדי תוצאה למדידת העמידה ביעדים ומדדי תפוקה למדידת העמידה במשימות. כך למשל, בתוכנית המועצה לא נכללו תוכניות כגון היערכות להזדקנות; הסרת חסמי יבוא; השתתפות בוועדה המייעצת לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית ועוד.

בתשובתה למבקר כתבה המועצה כי היא אינה עוסקת בביצוע, ועל כן חלק מרכיבי התכנון המצוינים במדריך אינם נוגעים לה ואינם אמורים להיכלל בתכניות העבודה שלה, למשל שלבי התארגנות ומדדי תפוקה.

צרו איתנו קשר *5988