פרויקט פינוי-בינוי ענק בקריית ביאליק - לכינוס נכסים

במקביל נקבע כי היזם יפצה את בעלי הדירות בסכום כספי של כ-6.9 מיליון שקל

עו"ד ד"ר אריאל פלביאן / צלם: עמי ארליך
עו"ד ד"ר אריאל פלביאן / צלם: עמי ארליך

לאחר שנים ארוכות שבהן קידם יזם פרטי תוכנית לפינוי-בינוי מול בעלי דירות ברחוב העצמאות בקריית ביאליק, הליך בוררות מסובך וארוך קבע כי הפרויקט יוצא מידיו של היזם ויעבור לידי כונס נכסים שימשיך לקדם את הפרויקט. במקביל נקבע כי היזם יפצה את בעלי הדירות בסכום כספי של כ-6.9 מיליון שקל.

מדובר בפרויקט פינוי-בינוי ענק בעיר, המתייחס לבנייני מגורים ישנים ברחוב העצמאות, הכוללים 288 דירות סך הכל. על פי התב"ע התקפה במקום, שאושרה כבר בשנת 2007, ניתן לבנות במקום כ-850 יחידות דיור חדשות לצד 30 אלף מ"ר למשרדים ומסחר במסגרת תוכנית פינוי-בינוי. היזם קנה את הזכויות מחברת הניהול הקודמת לאחר סכסוך משפטי בינה לבין הדיירים.

היזם התחייב באמצעות חברת דיירי רחוב העצמאות, לבנות פרויקט חדש במתחם בו ישוכנו הדיירים, ולמסור לכל דייר שטחים בנויים בשיעור של כפליים השטחים הקיימים. כמו כן, התחייב היזם להביא לכך שכל היתרי הבנייה בפרויקט יינתנו תוך 5 שנים, הדירות ירשמו על שמם של הדיירים ועוד. ההסכם אושר על ידי בית המשפט המחוזי וניתן לו תוקף של פסק דין.

אולם, לאחר שעברו ארבע שנים, והיזם לא עמד בהתחייבויותיו כלפי הדיירים כפי שנקבע בהסכם בין הצדדים, החליטו חלק מבעלי הדירות במתחם לנצל את סעיף הבוררות בחוזה.

הדיירים מינו כבוררים מטעמם את עו"ד ד"ר אריאל פלביאן מהרצוג פוקס נאמן ואת טוביה נוס, וחוות דעתם הייתה כי יש להביא לסילוקו של היזם וחיובו בפיצויים משמעותיים.

בפסק הבוררות קיבל השופט בדימוס יצחק יעקובי-שווילי את טענות הבוררים מטעם הדיירים וקבע כי יש לתת תוקף מחייב להסכמים בין הצדדים. השופט בדימוס יעקובי-שוילי הורה למנות את עו"ד סולי וואנו מחיפה ככונס הנכסים לפרוייקט, והוסמך למכור את זכויותיו של היזם לכל יזם אחר שיבחר על ידי הדיירים בתמורה שלא תפחת מ-1.5 מיליון דולר.

בנוסף, קבע הבורר כי לדיירים תישמר הזכות למצוא יזם חלופי שיעמוד בתנאי ההסכם עם הדיירים במשך שנה. עוד נקבע, כי זכויות היזם ימכרו על פי ההסכמים הקיימים בין הצדדים לרבות שמירה על התמורה שהובטחה לדיירים. בנוסף, חוייב היזם בתשלום פיצויים לדיירים בשיעור של כ-100 אלף שקל לכל דירה שבבעלותו של דייר שהצטרף להליך, כ-6.9 מיליון שקל סך הכל.

נציין כי בפסק הבוררות נקבע במקביל כי אם הפרויקט יתקדם, באמצעות יזם אחר, הפיצוי לדיירים יקטן מכ-100 אלף שקל לכל דירה לרמה של כ-65 אלף שקל לכל בעל דירה שנכלל בהליך. עוד נקבע כי במסגרת מכירת זכויות היזם בפרויקט, הוא יקבל חזרה את הסכומים שהשקיע עד כה בפרויקט בניכוי הפיצוי לבעלי הדירות.

צרו איתנו קשר *5988