לבן אליהו אינטרס בסולארי - והשתתף בדיונים במועצת מקרקעין

משרד המשפטים: הטענות נבדקות ■ בן אליהו: ישיבתי בישיבות אלו אושרה אף על ידי היועץ המשפטי של רמ"י רמ"י: ■ בהסדר ניגוד העניינים שנמסר לרמ"י לא הופיעה כל מגבלה בענין עיסוק בנושא הסולארי

שלמה בן אליהו / צילום: תמר מצפי
שלמה בן אליהו / צילום: תמר מצפי

בעקבות פניית "גלובס", הודיע היועמ"ש כי לקראת מינויו של שלמה בן אליהו למנכ"ל משרד החקלאות ביום א' הקרוב, הוחתם בן אליהו על הסדר מניעת ניגוד עניינים חדש, הכולל התייחסות מיוחדת לאינטרסים שלו בתחום האנרגיה הסולארית.

ל"גלובס" נודע כי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, דינה זילבר, מונתה לבדוק את פעולותיו של שלמה בן אליהו, מנכ"ל משרד הבינוי היוצא. במוקד הבדיקה מצוי כעת האינטרס האישי של בן אליהו בתחום האנרגיה הסולארית, מול פעולותיו בתחום זה כחבר בכיר במועצת מקרקעי ישראל, הממונה על רשות מקרקעי ישראל (רמ"י).

כפי שנחשף ב"גלובס", בן אליהו חתם על שני הסדרים למניעת ניגוד עניינים - אחד מול משרד הבינוי ואחד מול רמ"י, ובהם פרטים שונים זה מזה, באופן שנראה סלקטיבי. בהסדר מניעת ניגוד העניינים לתפקיד מנכ"ל משרד הבינוי, כשנכנס לתפקיד באפריל 2013, מסר בן אליהו, בין השאר, כי ברשותו חלק ממניות חברה בשם "אסאלרי אנרגיה סולארית בע"מ", שהוקמה בסוף 2010 (כשלא היה עובד ציבור), וכי "לחברה אין זיקה או קשר לפעילות משרד הבינוי". יודגש, כי משרד הבינוי אינו עוסק כלל בתחום הסולארי.

בד בבד מסר בן אליהו לרמ"י מסמך של הסדר מניעת ניגוד עניינים, ואולם במסמך זה כלל לא הוזכר האינטרס שיש לו בתחום הסולארי. זאת, למרות שהתחום של הקצאות קרקע למיזמים סולאריים, כולל על קרקע חקלאית, מטופל באופן בלעדי ברמ"י.

בן אליהו היה יו"ר של שתי ועדות חשובות של מועצת מקרקעי ישראל: "ועדת משנה", הדנה בהקצאות קרקע בהיקף גדול והקצאת קרקע לזרים; "ועדת הפטור", שדנה בבקשות לפטור ממכרז על קרקע של רמ"י וקרקע חקלאית. בימים אלה בן אליהו מועמד לתפקיד מנכ"ל משרד החקלאות, שיש לו נגיעה למיזמים סולאריים על קרקע חקלאית במסגרת "ועדת הפרוגרמות" של המשרד, המאשרת מיזמים סולאריים בקיבוצים ובמושבים.

7 מתקנים סולאריים

מתחקיר "גלובס" עולה כי החברה "אסאלרי אנרגיה סולארית בע"מ", שעל האינטרס האישי בה הצהיר בן אליהו, מחזיקה ב-50% ממניות חברה בשם "אסאלארי אס אל אס סולאר בע"מ", שאותה מנהל איש העסקים אברהם סנפירי, בעל מומחיות בקרקע חקלאית. ב-50% המניות הנוספות מחזיקה חברה זרה בשם "אס אל אס סולאר אנ.וי", שנמנעה מלמסור לרשם החברות את שמות בעלי מניותיה ושמות מנהליה.

ל"אסאלרי אס אל אס סולאר בע"מ" 7 מתקנים סולאריים על קרקע חקלאית: שלושה מתקנים סולאריים בשטחם של שני בעלי נחלות מושב רחוב שבעמק בית שאן, המשויך למשקי הפועל המזרחי (מפד"ל), ועוד ארבעה מתקנים בשטח של בעל נחלה במושב כפר יחזקאל בעמק יזרעאל.

בהסדר מניעת ניגוד העניינים של בן אליהו שנמסר למשרד הבינוי, ובו הצהיר על האינטרס שלו בתחום הסולארי, חתם בן אליהו על התחייבות כללית, "להימנע מלקבל החלטות בתוקף תפקידי הציבורי, להשתתף, או לטפל בכל צורה אחרת, במישרין או בעקיפין, בנושאים העלולים להעמידני במצב של חשש לניגוד עניינים, ובפרט בנושאים הקשורים לעניינים הבאים" - וכאן באה רשימת סעיפים, שאחד מהם הוא "בנושאים הקשורים לתחום האנרגיה הסולרית".

בפרסומים באתר האינטרנט של רמ"י על החלטות ועדת הפטור וועדת המשנה של המועצה ניתן לראות כי שתי הוועדות בראשות בן אליהו דנו בכמה בקשות להקצאת קרקע ולפטור ממכרז למיזמים סולאריים. בין השאר מדובר על בקשות של מושב יכיני, קיבוץ ארז, חברת חשמל (ברמת חובב), קיבוץ קטורה, שני מיזמים במושב חצבה (אחד מהם בבעלות של חברה מחו"ל), והקיבוצים כרם שלום, משמר הנגב וברור חיל. כמו כן דנה מועצת מקרקעי ישראל בבקשת משפחת שרון להקמת מתקן סולארי בחוות שקמים.

"לא נמסר כל דיווח"

ממשרד המשפטים נמסר: "טענות שהועלו בנוגע להסדרים למניעת ניגוד עניינים עליהם חתם מר בן אליהו במסגרת תפקידו כמנכ"ל משרד הבינוי נבדקות במשרד המשפטים. במסגרת זאת מוכר גם המידע בענין הסולארי. מובן כי במידה ומר בן אליהו ימונה למנכ"ל משרד החקלאות ייבחנו אף היבטי העיסוק בתחום הסולארי, במסגרת עריכת הסדר ניגוד העניינים לתפקיד זה". משרד המשפטים מסר גם כי "הסדר ניגוד העניינים השני, שהוכן לעת מינויו של מר בן אליהו כחבר מועצת מקרקעי ישראל, לא תואם עם משרד המשפטים ולא היה מוכר למשרד המשפטים עד לפרסומים האחרונים".

בן אליהו אמר בתגובה: ״חשוב לציין שהמשמעות של הסדר למניעת ניגוד עניינים אינה קביעה כי יש ניגוד עניינים אלא מסמך פרוצדורלי שקובע כללים כדי למנוע חשש של ניגוד עניינים. כל משרת ציבור בכיר בסקטור הציבורי חתום על הסדר כזה ואין בכך כדי להטיל על אדם דופי. ההסדר מתיר לי לשבת בישיבות אלו. למותר לציין כי ישיבתי בישיבות אלו אושרה אף על ידי היועץ המשפטי של רשות מקרקעי ישראל שנכח באותן ישיבות. היועץ המשפטי של הרשות אף אישר את הנושאים שעולים לדיון בישיבות אלו כשהוא ידע שאני יושב בראשן ולא ביקש ממני להימנע מלדון בהם. חשוב לציין שהיועץ המשפטי מכיר את ההסדר שלי ומתפקידו למנוע ממני מלשבת בישיבות אם היה סבור שזה נוגד את ההסדר. בכל מקרה, אין מי שטוען שיש ניגוד עניינים בין נושאי ההחלטות שצוינו בכתבה לבין אחזקותיי".

מרשות מקרקעי ישראל נמסר: "בהסדר ניגוד העניינים שנמסר לרמ"י לא הופיעה כל מגבלה בעניין עיסוק בנושא הסולארי ואף לא נמסר כל דיווח בעניין. משכך לא נדרשנו לנושא. ההסדר הנוסף מול משרד הבינוי אינו מוכר לנו. בחינת ההסדר וההתנהלות לפיו מצויה בבדיקת משרד המשפטים". מטעם שר הבינוי היוצא (וכיום שר החקלאות), ח"כ אורי אריא,ל שהיה יו"ר מועצת מקרקעי ישראל, נמסר ל"גלובס": "השר לא קיבל לידיו ולא ראה את הסדרי ניגודי העניינים כלל".

כפי שנחשף ב"גלובס" (21.5.15), בן אליהו ושניים מילדיו היו בעלי דירות בחיפה במתחם שעליו קודמה תוכנית פינוי-בינוי, תחום שעליו מופקד בלעדית משרד הבינוי. בהסדר מניעת ניגוד העניינים שמסר בן אליהו למשרד הבינוי, הוא לא הזכיר עניין זה. בן אליהו, הטוען כי לא פעל בשום מקרה בניגוד עניינים, תקף בעקביות רעיונות למיסוי דירות והרבה לעסוק בתחום של התחדשות עירונית (בן אליהו ובתו מכרו באחרונה את דירותיהם במתחם בחיפה).

צרו איתנו קשר *5988