פנייה ליועמ"ש: התערב בהחלטת קבינט הדיור בנוגע לסמכויות

"הפורום לדמוקרטיה בתכנון": יש לבטל השינויים שמקדם האוצר במערכת התכנון ושאושרו בקבינט הדיור, ולפסול את העמדתו של יו"ר מטה הדיור המיועד, אביגדור יצחקי, בראש מוסדות התכנון הארציים בשל ניגוד עניינים

יהודה וינשטיין / צילום: איל יצהר
יהודה וינשטיין / צילום: איל יצהר

"הפורום לדמוקרטיה בתכנון, התארגנות רחבה של ארגוני חברה אזרחית וארגונים מקצועיים בתחום התכנון, הסביבה והדיור, פונה אליך בזאת להביע את דאגתו העמוקה מפני שינויים שמכניסה הממשלה ה-34 בדמותן של הפקידות הציבורית ויחסיה עם הדרג הנבחר ושל מערכת התכנון; שינויים מהותיים-תוכניים המפרים סדרי משטר ושלטון תקינים גם כשהם נחזים להיות שינויים מינהליים ומערכתיים בלבד. הפורום לדמוקרטיה בתכנון מצפה להתערבותך במהלכים אלה, שהוא רואה בהם סכנה לחברה בישראל", כך נפתח מכתב שנשלח הבוקר (ד') ליועץ המשפטי לממשלה עו"ד יהודה וינשטיין על ידי הפורום לדמוקרטיה בתכנון שהוקם ביוזמת ובהובלת החברה להגנת הטבע.

במסגרת המכתב מבקשים נציגי הארגונים השונים מהיועץ המשפטי לממשלה לפעול לביטול השינויים שמקדם האוצר במערכת התכנון ואושרו בקבינט הדיור לאחרונה ולפסילת העמדתו של יו"ר מטה הדיור המיועד, אביגדור יצחקי, בראש מוסדות התכנון הארציים בגלל ניגוד עניינים שעשוי להיווצר. לדברי הפורום, "שינויים אלה מהווים רעות חולות, שאסור לנו להסכים איתם". הפורום מבקש מהיועץ המשפטי לממשלה לפעול למען עצמאותן של מוסדות התכנון, על ידי פסילת הניסיונות 'להכווין' את שיקול דעתן, לחיזוק מעמדם העצמאי של נציגי השרים במוסדות התכנון, למניעת הגדלת מספרם של נציגי הממשלה במוסדות התכנון ולשמירת האיזונים והבלמים במוסדות התכנון.

"חשש ממשי העולה מההחלטות הוא שנציגיהם של שרים 'יוכוונו' לתמוך במדיניות בעניינים מסויימים על חשבון העניינים עליהם הם מופקדים", כך במכתב ליועץ המשפטי לממשלה, "במיוחד אמורים הדברים, בהקשרה של הממשלה ה-34, במשרד להגנת הסביבה... המשרד אמון גם על עניינים כמו שיקומן של קרקעות מזוהמות (במתחמים כגון תע"ש השרון או מחנות הצבא המפונים לקראת הכשרתם לבנייה חדשה למגורים) או על שמירתם של שטחים פתוחים. מטיבם של העניינים עליהם מופקד המשרד להגנת הסביבה שהם מעמידים אותו פעמים רבות בעמדה לעומתית למשרדים אחרים; כנגד לחצי הפיתוח והרצון (המובן) לקצר זמנים ותהליכים נדרש משרד זה לעמוד על משמר כל מה שאם יאבד אין לו (ולא יהיה לו) תחליף ולכן פועל מתוך עקרונות של זהירות מונעת ושל ייצוגם של צורכי העתיד וההגנה על הדורות הבאים. החשש כאן הינו שמי אשר אמורים לתת ביטוי נאמן לצורך הציבורי בהגנת הסביבה ישתקו (אם לא יושתקו) אל מול עניינים אחרים הנתפשים, לאותה עת, כדחופים יותר או כתואמים יותר את מדיניות הממשלה".

"מצב של ניגוד עניינים מוסדי תדיר"

כאמור, במכתב גם נטען כי קיימת בעיה במינוי יו"ר מטה הדיור ליושב ראש מספר ועדות מהותית במקביל כמו המועצה הארצית לתכנון ובנייה, הוד"ל (ועדת דיור לאומית), הות"ל (ועדה לתשתיות לאומיות) ועוד. "העברתו של מינהל התכנון ממשרד הפנים למשרד האוצר, במיוחד כן יחד עם העברתה של רשות מקרקעי ישראל לאחריות שר האוצר, תיצור מצב של ניגוד עניינים מוסדי תדיר בו יתקשה מינהל התכנון למלא את תפקידו המווסת, השומר על העניינים ארוכי הטווח של החברה הישראלית. בניגוד עניינים מוסדי תדיר זה יהיה גם בכדי לכרסם משמעותית בעצמאות פעולתם של מוסדות התכנון. ניגוד עניינים מוסדי תדיר נוסף ייווצר עם הכוונה למנות את "יושב-ראש מטה הדיור" ליושב-ראש המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, כמו גם ליושב-ראש הות"ל, ליושב-ראש הוד"ל וליושב-ראש הותמ"ל.

"יושב-ראש מטה הדיור" הוא גורם מטה במשרד האוצר שתפקידו לקדם את התיאום בין הגורמים הממשלתיים העוסקים בדיור. יושב-ראש המועצה הארצית לעומת זאת, ממהותו של תפקידו זה, נדרש להיות ממלכתי: כאמור, עליו לאזן בין שיקולי דיור לבין שיקולי פיתוח אחרים ולבין שיקולי שימור, ועליו להתחשב ולתת מקום ראוי, בלב פתוח ונפש חפצה, למכלול שלם של עניינים ושיקולים לרבות כאלה שבינם לבין דיור אין דבר או שיש ביניהם זיקות עקיפות ורחוקות בלבד. כיצד ניתן להלום שאדם שתפקידו המוצהר הוא קידומה של בנייה למגורים, וזה בלבד, הוא שיעמוד בראשם של מוסדות התכנון הארציים ?!"

אנשי הפורום מסכמים את המכתב באזהרה כי מדובר בצעדים שיפחיתו את אמון הציבור במערכת: "חלק לפחות מן האמון הציבורי במערכת התכנון נסמך על כך שהמערכת נתפשת כמקצועית וכעצמאית , לאמור: ככזו שאינה מקדמת סדר יום מסויים המוטה בכיוון ידוע, ולא פחות חשוב מכך גם ככזו שהציבור, באמצעות נציגיו הנבחרים ברשויות המקומיות, באמצעות ארגוני החברה האזרחית שבמוסדות התכנון וישירות בהליכי שיתוף ציבור, שימוע והתנגדויות יכול להשפיע על מהלכיה. אמון זה נפגע אנושות בעקבות מכלול צעדים אלה".

במקביל מבקשים אנשי הפורום מהיועץ המשפטי לממשלה להתערב ולהביא לביטול שורה של סעיפים בהחלטה שהתקבלה בקבינט הדיור. "אנו מצפים כי משרד היועץ המשפטי לממשלה יפעל לביטולם של אותם חלקים בהחלטות הממשלה כדי לשמור על טוהרו של שירות המדינה ועל עצמאותן של הרשויות המינהליות: יפסול את הניסיונות 'להכווין' את שיקול דעתן של רשויות מינהליות; יחדד ויחזק את מעמדם העצמאי של נציגי השרים במוסדות התכנון להצביע כפי מיטב שיקול דעתם המקצועי ובהתאמה לנסיבות העניין המובא בפניהם; יעמוד על ניתוק הזיקה האישית והפוליטית בקידומם של עובדי המדינה - בפרט, לתפקידים בכירים; יפסול את העמדתו של "יושב-ראש מטה הדיור" בראש מוסדות התכנון הארציים; ישמור על עצמאותו של מינהל התכנון באופן שמינהל התכנון לא יהיה במשרד האוצר - וודאי לא בכפיפה אחת עם רשות מקרקעי ישראל - וזאת מחשש לניגוד עניינים מוסדי תדיר; ישמור על עצמאותן של לשכות התכנון המחוזיות כיחידות מקצועיות עצמאיות של מינהל המחוז; ינחה באשר לאמות-המידה ולתנאי-הסף לבחירתם ולמינויים של יושבי-ראש לוועדות המחוזיות; ימנע את הגדלת מספרם של נציגי הממשלה במוסדות התכנון; וימנע את שינוי חלוקת נציגי הממשלה במוסדות התכנון באופן בו האיזונים והבלמים המובנים בכך יישמרו".

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא נדל"ן ותשתיות?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988