גפני ניסה להקטין חוב מס של ישיבה ליטאית; "אני גאה בזה"

רגב לא לבד: לאחר שחברת הכנסת פעלה כדי לקדם אינטרסים של אסיר שבני משפחתו הם חברי ליכוד, ניסה ח"כ משה גפני, יו"ר ועדת הכספים בכנסת, להפעיל את השפעתו להקטנת החוב של ישיבת "סלבודקה" מבני-ברק לרשות המסים

ישיבת "סלבודקה" / צילום: תמר מצפי
ישיבת "סלבודקה" / צילום: תמר מצפי

יו"ר ועדת הכספים, חבר הכנסת משה גפני, ניסה להשפיע על היקף חוב מס רכוש שהוציאה רשות המסים לישיבת "סלבודקה" בבני-ברק. גפני פנה למנהל רשות המסים בבקשה שיתערב בשומה, הפעיל לחצים על פקידי הרשות על מנת להקפיא את דרישת המס מהישיבה, ואף הגיע בעצמו למשרדי מס הכנסה במטרה להשפיע על ההחלטה - כך נודע ל"גלובס".

האם לחבר כנסת מותר להשתמש במעמדו ובכוחו כדי להתערב ולהפעיל לחצים על רשות המסים להקל בשומות מס המוטלות של נישומים שונים? תלוי את מי שואלים. החוק אינו קובע כל מגבלה בעניין.

ברשות המסים אומרים כי פניות כאלה מתקבלות, אך עדיין נחשבות לחריגות; ומומחי מס טוענים כי גם אם מדובר בנוהג מקובל, עלולות להתעורר שאלות של נפוטיזם והשפעה בלתי הוגנת על פקידי המס.

"מצאו על מי לאיים"

ח"כ גפני (יהדות התורה), מצדו, סבור כי מדובר בהתנהלות לגיטימית ואף רצויה מחבר כנסת, המשרת את ציבור בוחריו ומנסה לסייע לכל אדם או מוסד שנקלע לצרה או לבעיה מול הרשויות או בכל מקום אחר.

בתגובה לידיעה על התערבותו לטובת ישיבת "סלבודקה" נמסר מטעמו של גפני: "26 שנים גפני הוא חבר כנסת ועזר עד היום לאלפי גופים, עמותות, ארגונים ומוסדות שנקלעו לבעיות ולמצוקות מול משרדי ממשלה בביורוקרטיה, בעיקולים ובבעיות מיסוי. הוא גם הגיע פיזית עבור אינספור פניות ציבור פרטניות של אנשים ונשים שפנו לסיוע מול רשות המסים ומול ביטוח לאומי. זה חלק מתפקיד נציג ציבור, והוא ימשיך כך".

גם בדיון בוועדת הכספים שהתקיים בשבוע שעבר התייחס גפני לפניית "גלובס" בעניין זה, ואמר: "אני מתווכח עם רשות המסים, ומדליפים לעיתונאית מכובדת שאני עוזר למוסדות. אני גאה בזה, אמשיך לעזור לכל מוסד שיפנה. מצאו על מי לאיים".

בהמשך הדיון בוועדה פנה גפני ליועצו ואמר: "תעדכן את הכתבת שבשבוע שעבר נפגשתי גם עם משרד האוצר כדי לסייע לאישה אחת שעובדת בכנסת, שעשו לה עיקול".

מס רכוש הוטל בעבר על קרקע פנויה שאינה קרקע חקלאית. אך הוא בוטל לפני כ-15שנה, בשנת 2000, ואין מחייבים עוד נישומים במס זה. למרות ביטולו של המס בשנת 2000, קיימים עדיין חובות עבר שהם בני-גבייה לנישומים רבים, בהיקף של מאות מיליוני שקל. חובות אלה צברו הצמדות, ריביות וקנסות בהיקף של מיליארדי שקלים.

רשות המסים פעלה רבות בשנים האחרונות לגביית החובות, ובין היתר יצאה במבצע הקלות רחב-היקף, שנועד לגבות חובות מס רכוש על קרקעות שנוצרו טרם ביטולו של המס. זאת, במטרה לאפשר לחייבים להסדיר את חובות העבר על הקרקעות ולשחרר חסמים שנבעו משעבוד הקרקעות, מנעו העברת זכויות ועיכבו הליכי תכנון ובנייה.

בין המוסדות שמהם ביקשה הרשות לשלם חוב עבר בגין מס רכוש, הייתה גם הישיבה החרדית-ליטאית סלבודקה, השוכנת בגבעת רוקח בבני-ברק. הישיבה, שמוכרת כמוסד ציבורי, קיבלה במהלך השנים דחיות והקפאות לתשלום מס הרכוש שהוטל עליה על-פי חוק. אולם לפני כשנה בוטלה ההקפאה, ורשות המסים דרשה כי הישיבה תשלם את חובה.

לישיבה ניתנה האפשרות - כפי שניתנה לכל הנישומים שצברו חוב מס רכוש - לשלם את החוב על-פי התנאים המקילים שנקבעו במבצע הגבייה, לפיהם חייב אשר ישלם את סכום קרן חוב המס בתוספת 15% ריבית עד יולי 2014, יזכה לביטול מלוא החיובים שנצברו בגין קנסות ויתרת הפרשי הצמדה וריבית שנצברו עם השנים על החוב המקורי.

במהלך הדיונים של הישיבה מול רשות המסים, התייצב לסייע לה בדמות קבלת הקלה נוספת בשומת המס שלה לא אחר מאשר חבר הכנסת מטעם מפלגת יהדות התורה ומי שמכהן כיו"ר ועדת הכספים, גפני.

גפני - כך נודע ל"גלובס" - התאמץ מאוד לסייע לישיבה לקבל הקלה נוספת בסכום חוב המס, מעבר להקלות הניתנות במסגרת מבצע הגבייה.

"יש להסדיר את החוב"

ככל הידוע, פנייתו של גפני נענתה בשלילה, והישיבה סגרה את חובה לרשות המסים תוך קבלת ההטבות שניתנו לכל הנישומים במסגרת מבצע הגבייה.

תחת מגבלות חובת הסודיות הקבועה בחוק הגיבה רשות המסים לדברים, ומסרה כי "מתוקף היותה מוסד ציבורי, החוב במס רכוש של הישיבה קיבל במשך השנים אישור הקפאה אשר פג בסוף שנת 2014. הישיבה פנתה למשרד מיסוי מקרקעין בבקשה להאריך את אישור ההקפאה, אך נענתה בשלילה והופנתה על-ידי מנהלת המשרד להסדיר את החוב במסגרת מבצע הסדרת חובות מס רכוש שהיה בתוקף באותה תקופה.

"על רקע זה הגיעה פנייה מח"כ גפני, שנענה כי על הישיבה להתנהל בנושא מול משרד מיסוי מקרקעין מרכז. גם בעקבות פנייה זו ניתנה אותה תשובה, שלפיה הקפאת החוב לא תימשך, ויש להסדיר את החוב במסגרת תנאי המבצע שנקבעו לכלל החייבים (תשלום קרן המס בתוספת של 15%).

"ואכן, לאחר התדיינות בין ראש הישיבה למנהלת המשרד, התוצאה הסופית הייתה שהרשות גבתה את המסים הנדרשים, והחוב הוסדר".

בעקבות תגובתו של ח"כ גפני כי הוא נוהג לפנות לרשות המסים, כמו גם לגופים ציבוריים נוספים, כדי לסייע לנישומים ולמוסדות שונים המבקשים את עזרתו - פנה "גלובס" שוב לרשות המסים במטרה להבין מה הם היקפי הפניות שאנשיה מקבלים מחברי כנסת בנוגע לשומות מס שהם מוציאים.

מהרשות השיבו ל"גלובס" - "לעניין שאלתך ביחס לפניות חברי כנסת, ככל שמגיעות פניות ציבור, לרבות פניות מחברי כנסת, הן מופנות ליחידה הרלבנטית לטיפול שגרתי, בהתאם למקובל. רשות המסים שומרת בקפדנות על שיקול-דעת עצמאי בתיקים".

עם זאת, גורמים ברשות מסרו ל"גלובס" כי אין מדובר בעניין שבשגרה, והגם שישנם חברי כנסת שפונים בשם נישומים לרשות המסים, במטרה לקבל הקלות בשומות או בצווים - פניות אלה עדיין נדירות למדי.

"חברי הכנסת הופכים בעיה של נישום ספציפי לבעיה עקרונית"

בסוף השבוע פורסמה בתקשורת ידיעה על כך שהשרה מירי רגב פעלה במהלך כהונתה כיו"רית ועדת הפנים בכנסת הקודמת, כדי לקדם את חופשתו מהכלא של אסיר, שכמה מבני משפחתו הם חברי מרכז בליכוד.

בתגובה לכך מסרה רגב כי האסיר פנה אליה במסגרת תפקידה כמבקרת רשמית על מתקני כליאה בישראל, ונעשתה מצידה פנייה אל הרשות לשיקום האסיר ושר הרווחה; וכי היכרותה עם משפחת האסיר היא כשם שהיא מכירה אלפי אנשים במסגרת פעילותה הציבורית.

תשובתו של גפני שונה, אבל דומה. גם רגב וגם גפני פעלו לטובת בוחריהם או אלה הפונים אליהם בעת מצוקה, על מנת לסייע להם מול רשויות המדינה. שניהם, כך עולה, סבורים כי מדובר בחלק הטבוע בתפקידם. האמנם?

מומחי מס ויוצאי תפקידים בכירים ברשות המסים חושבים שהתשובה לכך אינה כה ברורה, ותוהים: "מה עם החשש להשפעה אסורה על פקידים? מה עם ניהול תקין?".

בכיר לשעבר ברשות המסים מסביר כי יש הבדל בין הפניות שנחשבות ללגיטימיות לאלה שפחות. "יש ספקטרום מאוד רחב של פניות שמתבצעות לרשות המסים על-ידי חברי כנסת ואנשי ציבור. יש פניות שקשורות למשל למאבק ציבורי שמתנהל נגד רשות המסים, וחבר כנסת מסוים תומך במאבק הזה - ואז זה לגיטימי. למשל, במהלך המאבק הציבורי שהתנהל בעניינה של ורד פרי להכרה בהוצאות טיפול בילדים, פנו לרשות המסים מספר חברי כנסת שמקדמים זכויות נשים ושוויון לנשים בעבודה וכדומה, ואמרו לרשות: 'אתם מתנהגים בצורה לא נאותה, ותרדו מזה'.

"מנגד, כשפונה חבר כנסת בעניין שומה ספציפית של אדם או מוסד ספציפי, שאתה לא יודע מה הקשר של אותו חבר כנסת לאותו נישום - צריך להתייחס לזה יותר בחשדנות. כי ייתכן שמדובר בניסיון להפעיל סוג של פרוטקציה, ואז זה לא תקין. זו נקודת האיזון שיישמתי כשאני הייתי ברשות".

מומחה מס נוסף, שכיהן בעבר בתפקיד בכיר ברשות המסים, אומר כי "זה יהיה נאיבי לחשוב שאין פניות וניסיונות להפעיל קשרים. אנשים רוצים לעזור, וחברי כנסת על אחת כמה וכמה".

לדבריו, "לפעמים זה עטוף בעטיפה אחרת, בניסיון להפוך בעיה של נישום ספציפי לבעיה עקרונית, וזה הופך להיות דיון בוועדות הכנסת. כשכיהנתי ברשות המסים לא נתקלתי במאסה של פניות או בלחץ הדוק של חברי כנסת לטובת תיק מסוים, אבל נתקלתי במקרים שבהם הפכו תיק מסוים לבעיה עקרונית ורוחבית, והביאו אותו לדיונים".