האזנות: באילו מקרים אסור לכם להקליט שיחות בהשתתפותכם?

מתי מותר להקליט את השיחה? ■ מתי אסור? ■ מהי האזנת סתר - ולמה היא מוגדרת כעבירה פלילית?

משתמשים בטלפון נייד בניגריה / צילום: רויטרס
משתמשים בטלפון נייד בניגריה / צילום: רויטרס

בעידן שבו הקלטות סתר לוהטות יותר ולוהטות פחות מוצאות דרכן אל ראש הכותרות חדשות לבקרים, וכל שיחה שגרתית למרכזי שירות של חברות רבות מוקלטת "לצורכי שיפור השירות", שבה ועולה השאלה מתי מותר ומתי אסור לבצע הקלטת סתר.

מתי מותר להקליט את השיחה?

כל אדם המשתתף בשיחה רשאי, ככלל, להקליט את השיחה. השתתפות בשיחה כוללת את המדבר או את המאזין - מי שהשיחה מיועדת אליו. לדוגמה, הקלטת שיחה עם נציג חברת הביטוח, חברת שירותי הטלוויזיה, הטלפון, פקיד הבנק, השכן וכיו"ב - היא מותרת, ויש אפילו רבים שימליצו להקליט שיחות מעין אלה, כדי למנוע בעתיד אי-הבנות או סכסוכים אפשריים.

השיחה יכולה להיות טלפונית או להתקיים במסגרת פגישה בין הצדדים. גם במקרה שהשיחה נערכת פנים אל פנים, מדובר בהקלטת סתר (שאינה עולה כדי האזנת סתר), והקלטת השיחה מותרת.

מהי האזנת סתר?

האזנת סתר מוגדרת בחוק האזנת סתר (תשל"ט-1979) כ"האזנה ללא הסכמה של אף אחד מבעלי השיחה". חשוב לשים לב כי לא מדובר ב"האזנה" במשמעותה הלשונית פשיטא, אלא כ"קליטה או העתקה של שיחת הזולת, והכול באמצעות מכשיר". דהיינו, אם אדם מקשיב לשיחה בה אינו משתתף באמצעות מכשיר, או מקליט שיחה כזו באמצעות מכשיר - מדובר בהאזנת סתר.

האם האזנת סתר היא עבירה פלילית?

בהחלט כן. האזנת סתר שלא על-פי היתר כדין מהווה עבירה פלילית שדינה עד 5 שנות מאסר. לא רק ביצוע האזנת סתר מהווה עבירה, אלא גם גילוי או שימוש, ביודעין וללא סמכות כדין, בידיעה או בתכנה של שיחה שהושגו על-ידי האזנת סתר. חוקר פרטי המבצע האזנת סתר עלול, בנוסף להרשעה הפלילית, לאבד את רישיונו.

לרשויות המשטרה והביטחון יש היתר לביצוע האזנות סתר לצורך מניעת עבירות או חקירתן ומטעמים של ביטחון המדינה. במקרים רבים נדרש צו של בית משפט מחוזי לביצוע ההאזנה.

עם זאת, האזנת סתר אשר נעשתה ברשות הרבים, באקראי ובתום-לב, אגב הקלטה גלויה שנועדה לפרסום ברבים או לצורכי מחקר, אינה טעונה היתר לפי החוק.

תוכן של שיחה שנקלטה במסגרת האזנת סתר לא יהיה קביל כראיה בבית משפט (אלא אם מדובר באישום פלילי לפי חוק האזנת סתר, או בהליך פלילי מסוג פשע חמור ומטעמים מיוחדים שאושרו על-ידי בית המשפט).

כל האזנה אסורה על-פי חוק עלולה גם להוות פגיעה בפרטיות, לפי הוראות חוק הגנת הפרטיות (תשמ"א-1981). במקרים רבים, פרטי שיחה אשר הושגו תוך פגיעה בפרטיות אף לא יוכלו לשמש כראיה בבית משפט (אלא באישור בית המשפט ומטעמים מיוחדים).

מהם המקרים בהם אסור למשתתף בשיחה להקליטה?

למרות האמור בפתח הדברים, לא תמיד מותר למשתתף בשיחה להקליטה. במקרים מסוימים המעשה אסור מתוקף חוק האזנת סתר עצמו, ולעתים הוא עומד בניגוד לחוקים ותקנות אחרים האוסרים את ביצוע ההאזנה או ההקלטה, במפורש או במשתמע.

מהם מקרים אלה?

■ הקלטת דברים שבינו לבינה או הקלטה למטרת עבירה: האזנה לשיחה והקלטתה, אף שנעשות על-ידי אחד ממשתתפי השיחה, אסורות אם נעשו למטרת ביצוע עבירה או מעשה נזק או למטרת גילוי דברים שבינו לבינה, והם מצנעת האישות ושלא לצורך הליך משפטי בין בני זוג.

■ הקלטת חקירה על-ידי נחקר: הנחיות פרקליטות המדינה אוסרות הקלטה סמויה של חקירה בידי נחקר. הטעם לאיסור נעוץ בחשש שההקלטה ו/או הוצאתה מחוץ לחדר החקירות יכולות לשמש לשיבוש מהלכי משפט. הקלטת חקירה ביוזמתו של הנחקר, במכשיר הקלטה שהביא עמו, תותר רק על-ידי ביצוע הקלטה בגלוי. המכשיר יופעל על-ידי הנחקר בתחילת החקירה ויופסק על-ידו בסיומה, אך לא תהיה לו גישה אל המכשיר בזמן הההקלטה. עם תום החקירה תישמר הקלטת בתוך תיק החקירה.

■ הקלטת עובד מדינה את מעבידו או חברו: דוגמה נוספת אשר זה לא מכבר הגיעה לפתחו של בית המשפט העליון, עוסקת בדין המשמעתי החל על עובדי מדינה. סעיף 17 לחוק שירות המדינה (משמעת), תשכ"ג-1963 וסעיף 40.2 לתקנון שירות המדינה (התקשי"ר) מהווים סעיפי סל לעבירות משמעת במסגרת שירות המדינה.

בהתאם לפסיקת הטריבונלים השיפוטיים, נקבע כי הקלטת סתר של עובד את רעהו או הממונה עליו היא התנהגות שאינה הולמת את עובד המדינה ומהווה, ככלל, עבירת משמעת. השאיפה הינה לקיים יחסי עבודה תקינים מבלי לשבש את היחסים בקרב עובדי המדינה באופן שעלול לערער את האמון בקרבם ובסופו של דבר גם לפגוע בשירות הניתן לציבור.

■ הקלטה על-ידי עורך דין: לבסוף, איסור הקלטת שיחה מצוי גם בכללי האתיקה של לשכת עורכי הדין, הקובעים כי לעורך דין אסור להקליט שיחה עם לקוחו או עם עורך דין אחר ללא ידיעתם, וכן אסור לעורך דין להקליט דיון בבית המשפט בלא שהודיע על כך לבית המשפט. חוק בתי המשפט קובע עוד כי בית המשפט רשאי לסרב לבקשת בעל דין להקלטת דיון.

הערה חשובה לסיום: אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או המלצה להקליט שיחה, או להימנע מלהקליט שיחה. חשוב לזכור כי יש להביא בחשבון את נסיבותיו של כל מקרה ומקרה.

צרו איתנו קשר *5988