סלינגר מציגה: הנהלים שיגנו על החלשים מפני חברות הביטוח?

דורית סלינגר מפרסמת הוראות חדשות שאמורות להגן על המבוטחים הסיעודיים מפני חברות הביטוח

דורית סלינגר / צילום: תמר מצפי
דורית סלינגר / צילום: תמר מצפי

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, דורית סלינגר, פרסמה היום (ד') טיוטת הוראות הקובעת נהלים להתנהלות נכונה של חברות הביטוח בעת יישוב תביעה. הוראות אלה מפורסמות בעקבות ביקורות שערך האגף ובירור פניות ציבור, לאחר שהתקבלו תלונות רבות מצד מבוטחים נגד חברות הביטוח.

בין היתר קובעת סלינגר את ההוראות הבאות:

■ חברת הביטוח תידרש לנמק ולפרט את הודעת דחיית התביעה, תוך התייחסות למכלול המסמכים, לחוות-דעת ולממצאי חקירה. החברה תידרש לבחון כל תביעה בעצמה ולא להסתמך על דחיית שבוצעו בעבר על-ידי חברות אחרות.

■ אופן חקירת מבוטח לצורך בירור ויישוב תביעה - איסור התחזות מצד חוקר, איסור התניית שכר-טרחה בתוצאות החקירה, שיקוף ממצאי החקירה בפני התובע.

■ חברת ביטוח מחויבת לברר תביעה גם כאשר למבוטח קיים חוב כלפיה.

■ יישוב תביעות סיעוד - מבוטח שבשל קושי בניידות אינו מסוגל לשלוט על סוגריו, יחשב כמבוטח שאינו מסוגל לשלוט על סוגריו. ההגדרה שקבעה סלינגר הינה: "מבוטח שבשל קושי בניידות אינו מסוגל לשלוט על סוגריו יחשב כמי שאינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי (לפחות 50% מהפעולה) את הפעולה 'לשלוט על סוגרים'".

■ מבוטח שסובל מחוסר שיווי-משקל או מחוסר יציבות הגורמים לנפילות חוזרות ונשנות, יחשב כמי שאינו מסוגל להתנייד. גם כאן ההגדרה היא מי שאינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו לפחות 50% מפעולת הניידות.

■ בעת הגשת תביעה, חברת ביטוח לא תדרוש מילוי טופס הגשת תביעה באמצעות מומחה ולא תחייב במסירת מסמכים רפואיים במועד הגשת התביעה.

■ הוראות המגבילות דחייה של תביעה בשל טענות של אי-גילוי מצד המבוטחים.

■ באשר לביטוחי רכב - במקרה של אובדן גמור לרכב, לרבות אובדן גמור להלכה, חברת ביטוח לא תקזז מתגמולי הביטוח המשולמים למבוטח או לצד ג' את יתרת אגרת הרישוי בעד הרכב ביחס לתקופה שממועד קרות מקרה הביטוח ועד לתום תקופת הרישוי של הרכב. החברה לא תתנה גם מתן הנחה בהשתתפות העצמית למבוטח בהתאם לסוג השמאי שיבחר המבוטח.

כמו כן, סלינגר פרסמה את עמדתה בנושא עריכת בדיקה מחודשת של זכאות למבוטחים סיעודיים. העמדה פורסמה בעקבות ביקורת שנערכה בחברות הביטוח, וקובעת כי גם במקרים בהם אושרה למבוטח סיעודי תקופת זכאות קצובה, חברת ביטוח לא תפסיק לשלם תגמולי ביטוח, מבלי שתערוך לו בדיקת זכאות.

"ההוראות שפורסמו מייצרות ודאות להליך הוגן מצד חברות הביטוח כלפי מבוטחים. קביעת ההוראות מהווה נדבך נוסף באסטרטגיה של אגף שוק ההון למיצוי מלוא זכויות המבוטחים", מסרה סלינגר.

צרו איתנו קשר *5988