אם גולן תימכר, היא עלולה להידרש להשיב 270 מ' ש'

עסקת המכירה של גולן טלקום הולכת ומסתבכת: במשרד התקשורת הבהירו כי המכירה אינה עולה בקנה אחד עם ההטבות שהחברה קיבלה בשל התחייבותה לתחרות בשוק הסלולר במשך 10 שנים

מיכאל גולן / צילום: איליה מלניקוב
מיכאל גולן / צילום: איליה מלניקוב

עסקת המכירה של גולן טלקום הולכת ומסתבכת: משרד התקשורת הבהיר לחברה שהיא עשויה להידרש להחזיר כספים בהיקף של 270 מיליון שקל, שקיבלה מהמדינה כהחזר ערבות.

מדובר בהחזר ערבות שקיבלה גולן לאחר שהגיעה לנתח שוק של 7% בשוק הפרטי, ואשר היווה תמריץ שניתן לה על מנת לחולל תחרות ולהוריד מחירים בשוק. מכיוון שהחברה עכשיו עומדת למכירה, לשר התקשורת שמורה הזכות לדרוש את ההחזר שהיא קיבלה והדברים הובאו לידיעתו של מיכאל גולן, בעל השליטה בחברה.

סעיף 18.5 ברישיון של גולן טלקום קובע כי "מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל שניתנה הסכמת השר לפי סעיף זה למכירה, להשכרה או למשכון נכס מהנכסים המשמשים לביצוע הרישיון למפעיל סלולר, ישיב בעל הרישיון את ההפרש בין דמי הרישיון ללא מנגנון ההפחתה המפורט בסעיף 86א, לבין דמי הרישיון ששולמו על ידו. אישר השר השכרת נכסים לא משמעותיים למפעיל סלולר, תהיה ההחלטה בעניין השבת דמי הרישיון נתונה לשיקול דעתו של השר".

במסגרת המכרז שבו זכתה גולן טלקום בתדרי דור שלישי היא שילמה 350 מיליון שקל כדמי ערבות עבורם. לאחר שהגיעה לנתח שוק של 7% קבע משרד התקשרות, כי החברה תוכל לקבל החזר של 270 מיליון שקל כתמריץ להמשך התחרות בשוק. ההסדר מדבר על 10 שנים שבהן גולן אמורה להמשיך ולהשקיע בפריסת רשת והגדלת נתח השוק שלה. במלים אחרות - המדינה ויתרה על הכנסות ממכרז התדרים במטרה לתמרץ את התחרות במגזר הפרטי, וכאשר גולן עשויה להימכר בשלב כה מוקדם יחסית, המדינה יכולה לדרוש השבה של הכספים שהחזירה לו.

גולן נכנסה לשוק ב-2012 והיום, כעבור שלוש שנים, היא מעמידה את עצמה למכירה. במצב עניינים כזה, יוצא שהחברה קיבלה 270 מיליון שקל בחזרה, אך היא לא השלימה הקמת הרשת שלה והיא מפסיקה לעמוד במחויבות להגדיל את נתח השוק שלה במגזר הפרטי ויתר על כן - היא פירקה את הרשת שלה כבר לפני שנה.

עניין פירוק הרשת הוא סוגייה בפני עצמה, שגם היא טרם באה על פתרונה. מבחינת משרד התקשורת מדובר בהפרת רישיון, אבל הוא לא קונס את גולן מכיוון שהוא לא יודע מה יעלה בעתיד החברה. מבחינת המשרד, אם גולן היה משלים את הסכם איחוד הרשתות עם סלקום, ייתכן והיה בכך על מנת לרפא את ההפרה, אבל היות שמדובר בהפרה שקרתה כבר לפני שנה, ייתכן שגם אם גולן היה מגיע להבנות עם סלקום על רשת משותפת, המשרד עדיין היה חייב לבוא איתו חשבון על הפרת הרישיון.

ביום חמישי שעבר הוגשו הצעות למכירת חברת גולן טלקום לבנק ההשקעות רוטשילד המרכז את התהליך עבור גולן. מדובר בהצעות מסויגות, הכפופות לשורה ארוכה של תנאים. הצעות הוגשו על ידי פלאפון וסלקום וככל הנראה גם הוט בתמונת המו"מ, למרות שהכחישה שהיא מעורבת בתהליך. מבחינת גולן ההצעות שקיבל מהוות אינדיקציה לשאלה האם כדאי לו למכור או להישאר בשוק בתנאים שקבע משרד התקשורת, כלומר הקמת רשת משותפת עם סלקום והשקעה בה לתקופה ארוכה. העסקה עדיין בבחינה אצל גולן ושותפיו, ואולם די ברור שהסיכוי שהעסקה תבוצע הוא מאוד נמוך בגלל צפי להתנגדות מצד רשות ההגבלים העסקיים.

מגולן טלקום נמסר "החברה אינה מתייחסת לתהליך מכירה או כל תהליך אחר הקשור לפעילות החברה על אחת כמה וכמה למידע הקשור למשרד התקשורת".

צרו איתנו קשר *5988