נחשף תג המחיר לרכישת מניות השליטה בכלל ביטוח

המחיר המוצע בשלוש ההצעות הסיניות גבוה ב-40%-55% ממחיר השוק

איזי כהן / צילום: תמר מצפי
איזי כהן / צילום: תמר מצפי

תג המחיר לרכישת מניות השליטה (55%) בכלל ביטוח נחשף היום, עם דיווח אודות שלוש ההצעות הסיניות שנותרו במירוץ ומשקפות לחברה מקבוצת אי.די.בי שבשליטת אדוארדו אלשטיין שווי בטווח של 4.5-5 מיליארד שקל.

הונה העצמי של כלל ביטוח בסוף הרבעון השני של השנה עמד על כ-4.5 מיליארד שקל, כך שההצעות משקפות פרמיה של עד כ-9% על ההון ופרמייה של 40%-55% על מחיר השוק של המניות. מניית החברה הגיבה לעדכון בעלייה של כ-5% ומשקפת לחברה שווי של 3.2 מיליארד שקל.

מהודעת כלל עולה כי ההצעה הראשונה, מקבוצת Macrolink, היא הנמוכה מבין השלוש ונוקבת בתשלום של 2.48 מיליארד שקל עבור מניות השליטה - המשקף שווי של 4.5 מיליארד שקל לחברה. ההצעה השנייה, מקונסורציום בהובלת התאגיד הסיני SG (Shanghau Gongbao Buisness Consulting), נוקבת בסך תמורה של 2.6 מיליארד שקל, המשקפת לכלל שווי של 4.78 מיליארד שקל. בנוסף ל-SG, הקונסורציום כולל גם את קרן ההשקעות הממשלתיתCDB Urban Transportation ואת קרן ההשקעות QH Capital הפועלת בשיתוף עם קבוצת HNA. בכלל ביטוח מציינים כי ייתכנו שינויים בהרכב הקונסורציום.

הצעה שלישית, שהתקבלה מחברת הביטוח הפרטית טיאנן (Tian'an Property Insurance) היא הגבוהה מבין השלוש, ונוקבת בתמורה של 2.74 מיליארד שקל, המשקפת לכלל שווי של 5 מיליארד שקל. הצעה זו, המוגשת יחד עם החברה הפרטית לניהול השקעות ונכסים JT קפיטל של לי הייפנג (שכבר ניסה בעבר לרכוש את השליטה בכלל ביטוח), קובעת כי התמורה בעסקה תותאם כלפי מטה במקרה בו ההון העצמי של כלל במועד השלמת העסקה יהיה נמוך מ-4.5 מיליארד שקל, והיא כפופה לאישורים הנדרשים הרלוונטיים בסין. חלקה של JT קפיטל בשותפות הוא 15%.

לפי שעה אין ודאות כי ייחתם הסכם עם מי מהמציעים, או כי תושלם עסקה למכירת החזקות אי.די.בי פתוח בכלל ביטוח. ואולם, אם אי.די.בי פתוח רוצה להימנע מלהיקלע להליך מכירת החזקותיה בכלל ביטוח שלא בדרך של מכירת השליטה (וקבלת הפרמייה אגב כך), הרי שעליה לחתום על הסכם מחייב עוד השנה. כך על פי לוח הזמנים שקבעה המפקחת על הביטוח, דורית סלינגר, אשר נאמן מטעמה (משה טרי) מחזיק כיום בסמכויות השליטה בכלל ביטוח.

אם וכאשר תחתום אי.די.בי על הסכם מול מי מהרוכשות הפוטנציאליות, עדיין הרוכש יידרש לאישור המפקחת על הביטוח באוצר לרכישה עד אמצע 2016, אישור שאינו דבר של מה בכך. בכלל ביטוח ציינו כי מאז קבלת ההצעות בחודש שעבר "בוחנת החברה את ההצעות, פועלת לקבל הבהרות בגינן ומקיימת מו"מ עם כל המציעים ביחס לתמורה וליתר תנאי העסקה, אשר הניב למועד זה שיפור התמורה באחת מההצעות וקבלת הבהרות נוספות".

בתוך כך צפויה אי.די.בי פתוח לפרסם מחר תשקיף לקראת הנפקת זכויות בהיקף של כ-250 מיליון שקל, כאשר אלשטיין כבר התחייב להזרים את חלקו בהיקף של כ-200 מיליון שקל. כ-93 מיליון שקל מתוך הסכום שיגויס, ישמשו לצורך הזרמה לחברה הבת, דסק"ש. הזרמה זו תתבצע באמצעות מימוש מלא של אופציות מסדרה 3 שקיבלה אי.די.בי כחלק מהנפקת אופציות בכסף שביצעה דסק"ש לבעלי מניותיה בשבועות האחרונים.

אי.די.בי גם דיווחה היום כי ביהמ"ש אישר בשבוע שעבר את הסדר הפשרה המתוקן בתביעות נגזרות שהוגשו כנגד החברה בגין חלוקות דיבידנדים שבוצעו בשנים 2010 ו-2011, בעילה של חלוקות שלא קיימו את מבחן הרווח. לפי ההסדר, תקבל אי.די.בי פתוח 29 מיליון שקל, לאחר ניכוי שכר הטרחה והגמול לתובעים. עוד כ-14.1 מיליון שקל מותנים בהצלחת התביעות של נאמני אי.די.בי אחזקות כנגד בעלי השליטה הקודמים שלה.

צרו איתנו קשר *5988