האוצר מקדם הגדלת היקף הדירות המוזלות לתושבי אזורי עדיפות

מוצע להגדיל את היקף הדירות לבני מקום באזורי עדיפות לאומי א' ו-ב' מ-20% ל-32% ■ במקביל מוצע מנגנון לפיצוי העיריות שבתחומן משווקות דירות מוזלות במסגרת התוכנית ■ באוצר מעריכים את עלות ההצעה בין 270 ל-430 מיליון שקל

דימונה / צילום: רפי קוץ
דימונה / צילום: רפי קוץ

משרד האוצר מקדם החלטה חדשה במועצת מקרקעי ישראל שתגדיל את היקף הזכאות של בני מקום בפרויקטים של מחיר למשתכן, כך עולה מהצעה לסדר היום לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל שאמורה להתכנס ביום ד' הקרוב. עוד במסגרת ההצעה, מוצע גם לקבוע כי רשויות מקומיות שבתחומן ישווקו או שווקו מכרזי מחיר למשתכן יפוצו כספית על אובדן מקור מימון לבניית תשתיות ומבני ציבור שהיה אמור להגיע מחלף היטל השבחה.

על פי ההצעה, שיעור יחידות הדיור במסגרת פרויקטים של מחיר למשתכן שיוקצו לבני מקום באזורי עדיפות לאומית א' ו-ב' יגדל ויעמוד על עד 32% מכלל הדירות שישווקו על ידי המדינה. נציין כי בשאר חלקי הארץ יישאר שיעור בני המקום מכלל הדירות בפרויקט על עד 20%. עוד מוצע כי במקרה והרשות המקומית תאשר הקלה במסגרת תקנות שבס, להגדלת מספר הדירות בפרויקט, שיעור הדירות שייועדו לבני מקום יהיה עד 45% מהדירות הנוספות.

ההצעה גם מעדכנת את הקריטריון הקובע מי יכול להיחשב בן מקום וההגדרה המעודכנת תקבע כי מדובר ב"חסר דיור, שמקום מגוריו הקבוע ב-3 השנים האחרונות או ב-4 שנים מתוך 10 השנים האחרונות, שקדמו לתאריך הגשת בקשת הזכאות, הינו בתחום שיפוטה של הרשות המקומית שבה ייבנה הפרויקט ובלבד שהומצא אישור ממרשם האוכלוסין".

כאמור, שינוי נוסף שבכוונת האוצר להכניס לתוכנית מחיר למשתכן מתייחס לאובדן הכנסות לעיריות כתוצאה משיווק פרויקטים של מחיר למשתכן בתחומן. "מיישום השיווקים בשיטת מחיר למשתכן אשר התבצע עד עתה, עולה כי רשויות שהיה צפוי שיווק בתחומן בשנים 2015-2016 לקחו בחשבון את חלף היטל ההשבחה כמקור למימון מבני ציבור ותשתיות", כך נכתב בדברי ההסבר להצעת ההחלטה.

"נוכח ויתור המדינה על הכנסות מהקרקע לצורך שיווק בשיטת מחיר למשתכן נפגע גם מקור הכנסה לרשויות המקומיות. לכן, מוצע לתת שיפוי לרשויות אלו אשר לקחו את הנושא בחשבון בשיווקים בתחומן, בשנה הקרובה, אשר לא יעלה על אבדן ערך חלף ההיטל. תשלום השיפוי ישולם על פי אבני דרך ומקורו יהיה בעודפים שיצטברו בקופת הפרויקט", נכתב.

נציין כי את השיפוי האמור יקבלו רק רשויות שבתחומן שווקו למעלה מ-250 יחידות דיור בשנים 2015-2016 במסגרת תוכנית מחיר למשתכן בלבד. עוד על פי הצעת ההחלטה, סכום השיפוי יהיה תלוי בהיקף ההנחה שניתנה על הקרקע ובמחיר קרקע ליחידת דיור שעולה מתוצאות המכרז. ככל שהמחיר של קרקע ליחידות דיור גבוה יותר, תקבל הרשות שיפוי נמוך יותר. כך לדוגמא, אם ערך הקרקע ליחידת דיור לא עולה על 380 אלף שקל יעמוד השיפוי על 85% מאבדן חלף ההיטל, אך אם ערך הקרקע ליחידת דיור עולה על 600 אלף שקל אך לא עולה על 700 אלף שקל יעמוד השיפוי על 40% מאובדן חלף ההיטל. בסכומים שבין 380 אלף שקל ל-600 אלף שקל קובעת ההחלטה שיעורים שונים של חלף היטל ההשבחה.

במסגרת הצעת ההחלטה מוערכת עלותה לתקציב המדינה בשיעור שבין 270 מיליון שקל ל-430 מיליון שקל וזאת ככתלות בכמות יחדות הדיור שתשווקנה עד סיום שנת 2016 בשיטת "מחיר למשתכן".

צרו איתנו קשר *5988