יוגב שיגר מכתב לקראת פיטורים ליו"ר התעשייה האווירית מאור

בין השאר כותב יוגב למאור כי "במסגרת תפקידך כיו"ר דירקטוריון החברה לא נתת משקל מספק וראוי לעובדה שלפעילותה של החברה והחלטות המתקבלות על ידה השלכות ציבוריות שליליות משמעותיות.."

רפי מאור / צלם: איל יצהר
רפי מאור / צלם: איל יצהר

מנהל רשות החברות הממשלתיות, אורי יוגב, שיגר מכתב ליו"ר התעשייה האווירית רפי מאור, במסגרתו מודיע יוגב למאור כי "על רקע תפקוד לקוי שפקע בתפקוד הדירקטוריון..."נשקלת הכוונה לפטרו.

בין השאר כותב יוגב למאור כי "במסגרת תפקידך כיו"ר דירקטוריון החברה לא נתת משקל מספק וראוי לעובדה שלפעילותה של החברה והחלטות המתקבלות על ידה השלכות ציבוריות שליליות משמעותיות..".

עוד עולה מהמכתב כי מאור לא פעל במטרה לייעל את החברה, ובכלל זה לצמצם את מצבת העובדים שלה, ולא פעל לשינוי "הנורמות העסקיות והארגוניות בחברה". 

יוגב מאשים את מאור ואומר כי "בחודשים האחרונים הובאה לידיעת הרשות שורה של אירועים בהם נפלו פגמים בהתנהלות החברה, אשר לדעת הרשות קשורים להחלטותיך ולפעולותיך כיו"ר דירקטוריון החברה או להימנעותך מלנקוט את הפעולות המתחייבות מתפקידך. כמו כן, הוצגו לרשות כשלים בתפקודך כיו"ר הדירקטוריון, בין היתר, בנוגע לאופן ניהולן של ישיבות הדירקטוריון ולשמירת הממשל התאגידי בחברה".

יוגב מבקש ממאור להתייחס למכתבו ולטענות העולות ממנו בכתב ותוך 30 ימים ומזהיר אותו משימוש ביועצי החברה לצורך הכנת התגובה שלו, בין השאר בשל "חשש לניגודי עניינים ופגיעה בחברה".

צרו איתנו קשר *5988