"לחלק מנכסי הכשרת היישוב יש פוטנציאל השבחה משמעותי"

כלכלני "תבור": הכשרת היישוב צפויה להשביח ולממש נכסים בשנתיים הקרובות; במניה קיים פוטנציאל לאפסייד של כ-70%

קיימת סבירות גבוהה שחברת הכשרת היישוב של עופר נמרודי תממש חלק מנכסי הנדל"ן שלה הנמצאים במיקומים מרכזיים, או שתכניס שותפים מיד לאחר הגדלת זכויות הבנייה עוד בטרם תצא לביצוע יזמי. לכן, הצפות ערך של חלק מהנכסים צפויות במהלך השנה-שנתיים הקרובות - כך מעריכים כלכלני חברת "תבור כלכלה ופיננסים", שפרסמו סקירה על החברה.

ב"תבור" מציבים למניות הכשרת היישוב  מחיר יעד של 27.70 שקל, גבוה בכ-70% ממחיר השוק עם המלצת "קנייה". המחיר נגזר ממיצוע של שווי הנכסים בספרים והשווי הכלכלי. בנוסף, "החברה נסחרת היום במכפיל הון של 0.62 בלבד, שווי נמוך זה מהווה נקודת כניסה מצוינת למשקיע לטווח ארוך אשר מאמין ביכולות ההשבחה של החברה".

הכשרת היישוב, בשליטת עופר נמרודי, פועלת בתחומים של ניהול ואחזקת נכסים מניבים בישראל, ניהול ואחזקת נכסים מניבים בחו"ל, תחום הייזום למגורים ומלונאות. לדעת האנליסטים של "תבור", פוטנציאל השבחה קיים בכל התחומים ובעיקר בראשון.

לחברה הון עצמי של 722 מיליון שקל המהווה 32.7% מסך המאזן ויחס חוב ל-CAP מאוחד עומד על כ-67.1%, "סביר לענף ובמגמת שיפור". תזרים החברה ממשיך להשתפר הן בשל פעילות הנכסים המניבים והן בשל הבשלת פעילות ייזום פרויקטים למגורים בפולין. זאת, בנוסף לירידה צפויה בהוצאות המטה בשל שינוי חוזה עם נושאי משרה בכירים. שיעור הריבית האפקטיבית על חוב החברה במגמת ירידה ולכן צפוי שיפור נוסף בתזרים התפעולי הנקי (FFO).

כלכלני תבור מציינים כי במשך שנים נסחרו אגרות החוב של הכשרת היישוב בתשואות גבוהות יחסית. חלק מהסיבות, להערכתם, נבעו מהפסדים הקשורים לתחום התקשורת והפרסום, הפסדים מתחום האנרגיה, מחוסר מיקוד בתחום הליבה ושקיפות נמוכה - מצב זה הקטין את היכולת וההבנה להעריך את הפוטנציאל הטמון בנכסי הנדל"ן ההיסטוריים הקיימים במאזני החברה. כעת, נראה כי לראשונה מזה תקופה ארוכה רושמת החברה נתון FFO חיובי.

על-פי הערכות "תבור", נראה כי בטווח השנתיים קדימה אף יתחזק נתון זה בשל משיכת מזומנים מפרויקטים שהבשילו. בנוסף, החברה ממשיכה לממש נכסים אשר אינם בליבת הפעילות במחירים גבוהים משויים בספרים ובעצם תומכת בהמשך הצפת ערך מצד אחד ומצד שני מקטינה מינוף. מהלכים אלה חיוניים עבור העלאת דירוג החוב של החברה מקבוצת ה-BBB לקבוצת ה-A.

עליית דירוג זו, במקרה שתתרחש, היא בעלת פוטנציאל להכנסת משקיעים גדולים חדשים ותשפיע לטובה על ביצועי המניה. בנוסף, לחברה נכסים רבים בעלי פוטנציאל השבחה משמעותי הן ברמת קרקעות הרשומות במחירים היסטוריים והן בנכסי נדל"ן במיקומים מרכזיים המיועדים להריסה ובנייה מחדש יחד עם הגדלת זכויות משמעותית, במיוחד באזור תל-אביב. נכסים אלה מתומחרים על בסיס השימוש הנוכחי וללא התייחסות לזכויות ולהשבחה הצפויה. במודל הכלכלי העריכה 'תבור' בשלב זה את הפוטנציאל כשווי אופציה בלבד.

"בשלב זה תוספת הערך היזמית הינה שמרנית מאוד בשל הסטטוס הקיים, אך במקרה שהחברה תצליח לממש את הפוטנציאל תוספת הערך מעל השווי בספרים (מ-3 נכסים בלבד - בית מעריב, בית קלקא ובניין התחייה) קרובה לחצי מיליארד שקל".