רשות המסים: 55 אלף זכאים חדשים למס הכנסה שלילי

הצעת החוק שאושרה בכנסת תעלה 130 מיליון שקל - אבל תכניס למעגל מקבלי המענק עשרות אלפי חד-הוריים, בעלי מוגבלויות ועצמאים

מליאת הכנסת אישרה אתמול (ב') בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים, המוכר כחוק "מענק עבודה" (מס הכנסה שלילי).

מדובר בהצעת חוק של שר האוצר משה כחלון ורשות המסים בעניין הקלות לקבלת "מענק עבודה" לטובת משפחות חד-הוריות, בעלי מוגבלות וציבור העצמאים.

מענק העבודה, המכונה "מס הכנסה שלילי", הוא תוספת הכנסה המשולמת על-ידי רשות המסים ישירות לחשבונות הבנק של בעלי הכנסות נמוכות (העומדים בקריטריונים הקבועים בחוק), ומטרתו, בין היתר, לשפר את מצבם הכלכלי של העובדים ברמות השכר הנמוכות, לצמצם פערים כלכליים-חברתיים ולהוות תמריץ להשתתפות עובדים בשוק העבודה.

לפי הודעת רשות המסים, הצעת החוק שאושרה עתידה להגדיל את מספר הזכאים בכ-55,000 איש, ועלותה נאמדת ב-130 מיליון שקל.

עיקרי השינויים שאושרו:

■ הורה עובד במשפחה חד-הורית שלו עד שני ילדים - טווח ההכנסה יורחב ל-1,270-9,420 שקל (במקום 2,060-6,220 שקל).

■ הורה עובד במשפחה חד-הורית עם 3 ילדים ויותר - טווח ההכנסה יורחב ל-1,270-11,500 שקל (במקום 2,060-6,820 שקל). 

■ בעלי מוגבלות: אושר לתקן עיוות בחוק ביחס לעובדים בעלי מוגבלות, שנקבע להם שכר מינימום מותאם מכוח "חוק שכר מינימום", כך שיהיו זכאים למענק גם אם אין להם ילדים ולא מלאו להם 55 שנים בשנת המס. העובדים בעלי המוגבלות יוכלו ליהנות מהמענק גם ברמות שכר הגבוהות הקבועות בחוק ביחס לכלל האוכלוסייה. 

■ עצמאים: בהתאם להצעת החוק שאושרה, צפויים העצמאים לקבל את המענק במועדים זהים לשכירים, בניגוד למצב כיום, לפיו עצמאים מקבלים את המענק כזיכוי מהמס שלהם בפריסה על פני 4 שנים, ובשנה החמישית מועברת יתרת המענק שלא קוזזה במהלך 4 שנות המס, בניכוי של 25%. ברשות המסים מעריכים כי השינוי צפוי להגדיל את אחוזי המימוש למענק עבודה בקרב עצמאים בכ-20,000 עצמאים חדשים. 

■ כלל הזכאים למענק: אושרו שתי הקלות - ראשית, מענק עבודה בסכום הנמוך מ-800 שקל ישולם בתשלום אחד במועד הראשון הקבוע בחוק ולא בפריסה כמו היום. בנוסף, יקוצרו המועדים לקבלת תשלומי מענק עבודה.