המבקר: לרפאל 400 מומחים ב-80 מ' ש' - שליש מהם בניגוד עניינים

יוסף שפירא קובע, בדוח על מערכת הביטחון, כי רפאל "נוהגת יד קלה באישור התקשרויות עם מומחים בלא תחרות, בניגוד לתקנות שהיא עצמה קבעה" ■ עוד בדוח: ביקורת על מערך התרומות של צה"ל, ליקויים באיוש משרות בכירות במשרד הביטחון

יוסף שפירא / צילום: דוברות הכנסת
יוסף שפירא / צילום: דוברות הכנסת

מבקר המדינה, יוסף שפירא, מצביע על שורה של כשלים וליקויים, שאת חלקם הגדיר "חמורים", בהתקשרות של החברה הביטחונית-ממשלתית "רפאל מערכות לחימה מתקדמות" עם יועצים חיצוניים. רפאל מתקשרת מדי שנה עם כ-400 מומחים בתחומים השונים, ובשנים 2012 ו-2013 הסתכמו התקשרויות אלה בכ-84 מיליון שקל.

מדוח הביקורת עולה כי שליש ממגישי הבקשות להתקשרות בין החברה למומחים חיצוניים היו גם אלה שאישרו את אותן בקשות לוועדות לבחירת מומחים שמפעילה החברה, וזאת באופן שמעמיד אותם בניגוד עניינים. המבקר מצא כי הוועדה לבחירת מומחים בחטיבת מנור וטכנולוגיות של רפאל לא תיעדה בפרוטוקולים 93% מהישיבות שנבדקו בידי אנשי משרדו. המבקר העיר כי אין כל תיעוד המפרט את השיקולים שהובילו את חברי הוועדה לבחירת אותם מומחים.

הביקורת ברפאל נעשתה בתקופת כהונתו של אלוף (במיל') ידידיה יערי בתפקיד המנכ"ל. בחודש נובמבר האחרון החליף אותו אלוף (במיל') יואב הר-אבן.

המבקר מצא ליקויים באופן שבו החברה התקשרה עם מומחה להענקת שירותים וחוות-דעת למנכ"ל יערי, על השינוי המבני-ארגוני של החברה בשנת 2013. המומחה שנשכר לשם כך הוא בכיר לשעבר במערכת הביטחון, ומהדוח עולה כי יערי הופיע לפני חברי דירקטוריון החברה והודיע להם כי "החלטנו להיעזר בשירותיו של המומחה".

יו"ר רפאל דאז, אלוף (במיל') אילן בירן, בירך על אותה התקשרות, הדירקטוריון אישר, ושבועות מעטים לאחר מכן אישרה גם הוועדה לבחירת מומחים של רפאל להתקשר עם חברה חיצונית שבאמצעותה ניתנו שירותי הייעוץ של אותו מומחה, וזאת בעלות של 45 אלף שקל לחודש למשך שנה.

מבקר המדינה מצא פגמים בכך שמנכ"ל החברה קיבל את ברכת הדירקטוריון לקראת התקשרות כזאת - מבלי שהוועדה לבחירת מומחים דנה בחלופות לשירותי אותו מומחה. עוד נמצא כי אף שהסיכומים בין החברה שבמסגרתה פועל המומחה לבין רפאל דיברו על תחילת עבודה בחודש אפריל 2014, לפי הסכם ההתקשרות עצמו בין הצדדים הוא נחתם ונערך שנה קודם לכן, וכך רפאל שילמה למומחה מדי חודש לאורך כל התקופה כ-45 אלף שקל. "התשלום האמור התאפשר נוכח כשל בבקרות הפנימיות בהנהלת רפאל, לרבות אצל הסמנכ"ל למשאבי אנוש שאישר תשלומים אלה", קבע המבקר.

ההתנהלות הבעייתית בין רפאל לבין המומחה נמשכה גם לאחר שהוא כבר פעל בשם החברה: באפריל 2014 המומחה הכין דוח מסכם על אודות השינוי הארגוני ברפאל והשלכותיו על פעילותה. המסמך עצמו הוצג להנהלת החברה כחצי שנה לאחר מכן - בלי שדיון זה תועד בפרוטוקול. המבקר מציין בדוח כי עד למועד גמר הביקורת שעשו אנשיו ברפאל, נובמבר 2014, דירקטוריון החברה לא דן בתפוקות של המומחה ולא בערך המוסף שהחברה הפיקה מפעילותו ושילמה עליה כסף רב - כחצי מיליון שקל.

"פיקוח ובבקרה לקויים"

במקרה שבו התקשרה חטיבת החימוש של רפאל עם חברה שסיפקה לה שירותים, שולם לחברה סכום גבוה בכמה אלפי שקלים מהסכום שהייתה צריכה לקבל. המבקר העיר כי במסמכי רפאל לא נמצאו הסברים לכך, וכי מצב זה מעיד על "פתח לזליגת כספים מרפאל ללא בקרה ופיקוח כנדרש ועל החברה לעקור מן השורש אפשרות תשלום כזאת".

רפאל טענה לפני המבקר כי תשלום זה נעשה בשל טעות של עובד - והוא ממילא קוזז מהחברה שקיבלה את התשלום העודף בעבודה אחרת שהוזמנה ממנה.

הליקויים שחושף המבקר ברפאל גם כוללים מתן אישורים גורפים מצד ועדת המכרזים של הנהלת החברה - שלמעשה מהווים פטורים תקופתיים ממכרזים לכל התקשרות עם מומחים למשך 3 שנים. זאת, במקום לאשר בוועדות המתאימות מתן פטורים למומחים - כקבוע בתקנות. במקרים אחרים נמצאו התקשרויות רבות של חטיבת החימוש ברפאל עם מומחים עוד לפני שחתמו על הסכמי התקשרות ועל מסמכי התחייבות לשמירה על סודיות.

"באופן נרחב, רפאל לא הקפידה על ניהול התקשרויות תחרותי ושוויוני, והעדיפה במרבית המקרים ספקים מסוימים על פני ספקים פוטנציאליים אחרים. הדבר מעיד על 'היד הקלה' שבאישור ההתקשרויות עם מומחים ברפאל. מדובר בהתנהלות לא תקינה, ואין לקבלה", קבע המבקר.

לדבריו, "הממצאים מעידים על כשל בהתנהלות הנהלת רפאל ומקורו במידה רבה בפיקוח ובבקרה לקויים של הגורמים הבכירים בהנהלת החברה. גם בפעילות של דירקטוריון החברה נמצאו ליקויים הנוגעים לפיקוח ולבקרה על יישום התוכניות להתקשר עם מומחים ועל קביעת מספרם".

באחרית הדוח כתב המבקר כי הוא רואה בחומרה את הפגיעה של רפאל בעקרונות השוויון וההוגנות בתחום המכרזים העולים מתוקף חוק חובת המכרזים. 

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988