בנק מזרחי: "אור מכרה דירה בעורמה ותוך הטעיית קונה"

כמה ימים לאחר שאמרה על בנק מזרחי "זה אפילו לא שוק אפור, המזרחי זה שוק שחור", הבנק טוען כי אור חתמה על הסכם למכירת דירה שבבעלותה ברחוב ריינס בגבעתיים, לאחר שהייתה כבר בקשה לפירוק זמני נגדה ■ אור: מכרתי את הדירה לפני שהיה איסור דיספוזיציה כדי להזרים את התמורה לחברה 

ענבל אור / צילום: שלומי יוסף
ענבל אור / צילום: שלומי יוסף

יום לאחר הדיון בפירוק החברות שבשליטת ענבל אור, שיגר בנק מזרחי הודעה בהולה לשופט בית המשפט המחוזי בתל-אביב, איתן אורנשטיין, בו הוא חושף כי אור מכרה דירה שבבעלותה ברחוב ריינס 34 בגבעתיים, בשעה שהדירה משועבדת לבנק ותוך הטעיית הקונה, בשעה שלא ניתן למכור את הדירה מבלי לסלק את החובות לבנק, ואף קיבלה ממנו תשלומים שלא ידוע מה עלה בגורלם.

ההסכם, אגב, נחתם ב-29 בפברואר, לאחר התפוצצות פרשת חקירת רשות המסים ולאחר שהוגשה בקשה לפירוק זמני נגד החברה. לפי ההסכם, הדירה אמורה הייתה להימכר תמורת 4.6 מיליון שקל, בשני תשלומים של 2.2 מיליון שקל ו-2.4 מיליון שקל. 

מדובר בדירה משועבדת לטובת הבנק הן בגין משכנתא והן לטובת החובות המסחריים של אור סיטי נדל"ן. "למרות שהדירה משועבדת במלואה לבנק על-מנת להבטיח חוב כולל של כ-17 מיליון שקל לבנק, מצאה לנכון הגברת אור למכור את הדירה לצד ג', בניגוד לשיעבודים, כאשר היא מציגה מצג, כעולה מהסכם המכר, כי תמורת תשלום של 2.2 מיליון שקל לבנק, יחריג הבנק את הנכס", כותב עו"ד עמית פינס בהודעה.

לדבריו, "כמובן שלא נעשתה לא על-ידי הגברת אור ולא על-ידי הרוכש כל פנייה לבנק, על-מנת לברר את המצב או את נכונות המצגים שניתנו כלפי הרוכש או לבקש מכתב המפרט את יתרת החוב לסילוק בגין הנכס, ולמעשה מדובר בעסקאות נוגדות".

ועוד כותב פינס: "רוכש הנכס, כך מתברר, נפל בפח אשר טמנה הגברת אור והסכים לשלם לה או לחברות תשלומים על חשבון התמורה, שעה שברור כי לא ניתן לבצע את עסקת המכר הנוגדת את השיעבוד, בוודאי ללא הסכמת בעל השיעבוד וכל עוד לא נפרע החוב כלפיו במלואו.

"כספים אלה אשר שולמו על-ידי הרוכש ללא בדיקה מספקת ותוך הסתמכות על מצגים שקריים הועברו ככל הנראה לחברה, שעה שכבר היו נגדה בקשות תלויות ועומדות לפירוק, ירדו לטמיון, ולא ברור לאיזה צורך שימשו (למעט בניסיון לשכנע את בית המשפט כי הגברת אור מוכרת נכסים אישיים על-מנת להעביר תמורתם לחברה), ולא ברור היכן הופקדו.

"ההתנהלות הנחשפת מפרשה זו בעקבות הבדיקה הראשונית, אשר עדיין לא הסתיימה, היא תמונה קשה החושפת את נכונותה של הגברת אור להרחיק לכת ולהוסיף לנקוט פעולות מחוסרות תום-לב ובניגוד לדין, היוצרות נשייה חדשה, תוך שהיא מתנהלת בערמה ובתחבולות, על-מנת לגרום לאנשים תמימים לשלם כספים אשר סיכוייהם לקבל תמורה בגינם, או להשיג השבתם, קטנים עד אפסיים. אין צורך להכביר במילים בדבר שמות התואר שניתן להצמיד להתנהלות שכזו". 

בתגובה שהגישה ענבל אור לבית המשפט לטענות בנק מזרחי מסרה אור כי עורך דין מטעם הקונים קיבל ממרכז המשכנתאות של בנק מזרחי נתונים לסילוק מלא של ההלוואות בסך 2.2 מיליון שקל. הסכם המכר קבע כי הסכום אמור לעבור לבנק על-ידי הקונה.

עוד מסרה אור כי הדירה ברחוב ריינס היא הנכס הפרטי שלה, וכי היא מכרה את הדירה לפני שהיה איסור דיספוזיציה על-מנת להזרים את התמורה לחברה לאחר שבנק מזרחי סגר לה את אפשרות הפעולה בחשבונות. "דבר זה מצביע ביתר שאת על רצונה וכוונתה להזרים כסף לחברות ולא לכיסה הפרטי", נמסר מטעם אור.

 

צרו איתנו קשר *5988