בנק ישראל מוסיף להיות מודאג מהמשך העלייה במחירי הדירות

בנק ישראל חושף את פרוטוקול החלטת הריבית לחודש מאי ■ בבנק ישראל הסכימו כי רמת הריבית הנוכחית תואמת את סביבת האינפלציה הנמוכה ואת הפעילות המקומית - בהתחשב במצב השורר בעולם הן מבחינת הפעילות הכלכלית והן מבחינת ההתפתחויות המוניטריות במשקים המובילים

קרנית פלוג / צילום: איל יצהר
קרנית פלוג / צילום: איל יצהר

בנק ישראל מפרסם היום (ה') את הפרוטוקול של החלטת הריבית האחרונה, זו של חודש מאי. נזכיר כי בנק ישראל החליט להותיר את הריבית ללא שינוי בשיעור של 0.1%, וההחלטה, כפי שנחשף היום, התקבלה פה אחד.

חברי הוועדה דנו בהרחבה בסביבת האינפלציה הנמוכה. הם אמרו כי סביבתה של האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים שלילית בעיקר עקב השפעותיה הישירות והעקיפות של הירידה במחירי הנפט, וכן עקב צעדים בעלי אופי חד-פעמי שיזמה הממשלה - הפחתת המע"מ והוזלות מחירים. בדיון על הציפיות לאינפלציה התמקדו חברי הוועדה בציפיות משוק ההון לטווח הקצר-בינוני. הם ציינו כי הציפיות לטווח הקצר (עד שנה) נותרו ברמה דומה לזו ששררה בתקופה האחרונה, לאחר שבחודש הקודם הן עלו, והדגישו כי הציפיות לטווחים הבינוני והארוך יציבות בתוך יעד האינפלציה. נוסף לכך העירו חברי הוועדה כי הציפיות לאינפלציה מעוד שנה עד עוד שנתיים קרובות ליעד.

בדיוניהם על הפעילות הכלכלית במשק הסכימו חברי הוועדה כי המשק מוסיף לצמוח בקצב מתון ודומה לקצב בשנים הקודמות. ברבעון הרביעי של 2015 נרשמה צמיחה גבוהה יחסית, ככל הנראה עקב פיצוי על החודשים הקודמים, ומסתמן שברבעון הראשון של 2016 חלה התמתנות מסוימת. חברי הוועדה ציינו כי הצמיחה משקפת בעיקר גידול בצריכה הפרטית. היצוא לעומת זאת ממשיך להצטמצם, וסקר החברות מראה שגם בענפי המסחר והשירותים חלה התמתנות. עיקר הירידה ביצוא משויכת לתעשיית הטכנולוגיה העילית, ואילו יצוא תעשיות הטכנולוגיה המסורתית והמעורבת נותר יציב.

בהסתכלות לעתיד הנראה לעין העריכו חברי הוועדה כי בהיעדר גידול ביצוא על רקע החולשה בסחר העולמי, שימור של קצב הצמיחה מחייב המשך צמיחה מהירה של הצריכה הפרטית. חלק מחברי הוועדה הביעו חשש שהצריכה הפרטית לא תוכל להוביל את המשק לשיעורי צמיחה גבוהים יותר לאורך זמן. מנגד הדגישו חברי הוועדה ששוק העבודה ממשיך להפגין עוצמה, והדבר מתבטא ברמה גבוהה של תעסוקה ובעלייה בשכר. כמו כן, חלק מחברי הוועדה העירו כי התנאים הקיימים - היינו סביבת הריבית הנמוכה, רמת התעסוקה הגבוהה ועליות השכר - תומכים בהמשך הגידול בצריכה.

אשר לסביבה העולמית, חברי הוועדה דנו במגמת ההתמתנות של הפעילות הגלובלית, מגמה שנמשכה בחודש האחרון, ובצעדי ההרחבה המוניטרית בעולם. כמו כן דנה הוועדה בכך שקרן המטבע הבין-לאומית עדכנה כלפי מטה את התחזיות לסחר העולמי ולפעילות במרבית המשקים העיקריים. הוועדה ציינה כי לפי ההערכה הנוכחית, המדיניות המוניטרית המרחיבה שנוקט ה-ECB תימשך זמן רב מכפי שהעריכו קודם לכן. באשר לשער החליפין, חברי הוועדה דנו בייסוף שחל מתחילת השנה בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי. חברי הוועדה הביעו דאגה מהמשך הלחצים לייסוף בשער החליפין האפקטיבי, על רקע המשך הייסוף בחודש האחרון. חברי הוועדה הדגישו כי רמתו של שער החליפין ממשיכה להקשות על צמיחת היצוא והמגזר הסחיר.

לגבי שוק הדיור, הביעה הוועדה דאגה מהמשך העלייה במחירי הדירות ומהיקף נטילת המשכנתאות החדשות. חברי הוועדה דנו בעלייה המתמשכת בריביות על המשכנתאות וציינו כי בחודשים האחרונים התרחב הפער בין ריביות אלה לריביות על האג"ח הממשלתיות המתאימות. הוועדה העריכה כי פער זה עשוי להפחית את אטרקטיביות ההשקעה בדיור. נוסף לכך ציינה הוועדה כי מלאי הדירות למכירה נותר גבוה, וכי הרמה הגבוהה של הפעילות בענף הבנייה צפויה להמשיך לתרום להגדלת ההיצע. חברי הוועדה הסכימו כי הסיכונים הגלומים בשוק זה נותרו גבוהים.

לסיכום, חברי הוועדה הסכימו כי רמת הריבית הנוכחית תואמת את סביבת האינפלציה הנמוכה ואת הפעילות המקומית - בהתחשב במצב השורר בעולם הן מבחינת הפעילות הכלכלית והן מבחינת ההתפתחויות המוניטריות במשקים המובילים, וכי היא תומכת בהחזרת האינפלציה ליעדה. הם סברו כי לנוכח ההערכות לגבי הסחר העולמי ולגבי הסיכונים לצמיחה בישראל, ולנוכח הזמן שיחלוף עד שהאינפלציה תשוב לתחום היעד, ניתן להעריך כי המדיניות המוניטרית בישראל תיוותר מרחיבה לאורך זמן רב.

צרו איתנו קשר *5988