גרינפלד בדרך להיחלץ מהבור? ינהל גישור עם נושיו בפני אלשיך

בעקבות הסכמתו העקרונית של בנק פועלים להסדר הנושים שהציע גרינפלד, נשיא המחוזי אורנשטיין עיכב את הכרזתו של בעלי קרדן כפושט-רגל וקבע כי הוא ונושיו יקיימו הליך גישור

יוסף גרינפלד / צלם: איל יצהר
יוסף גרינפלד / צלם: איל יצהר

השבוע אמור היה איש העסקים יוסף גרינפלד להפוך רשמית לפושט-רגל, לאחר שכבר ניתן צו כינוס לנכסיו על רקע חובות של מעל 300 מיליון שקל ועל רקע חוסר יכולתו המובהק לשלם את הסכום. אך בתמרון מרשים של הרגע האחרון הצליח איש העסקים הוותיק לחמוק מההכרזה, ובית המשפט נתן לו ארכה של מעל 3 חודשים.

במהלך תקופה זו  ינהל גרינפלד הליך גישור מול נושיו ובפרט מול בנק לאומי והמנהל המיוחד לנכסיו, עו"ד עופר שפירא, המתנגדים להסדר הנושים שהציע איש העסקים. שופטת הפירוקים בדימוס, ורדה אלשיך, תשמש כמגשרת.

היום, יותר מתמיד, נראה כי יש סיכוי ממשי שיוסף גרינפלד ישוב להיות איש עסקים פעיל ואפילו ישמור על דירת מגוריו היוקרתית, חרף מחיקת חובות בסך של מאות מיליוני שקלים.

עד לשנים האחרונות היה גרינפלד אחד האנשים העשירים בישראל. שווי מניותיו בקבוצת קרדן עמד בתקופת השיא על מעל 2 מיליארד שקל. אך הצניחה החופשית בערך המניות, בין היתר על רקע השקעות שכשלו בנדל"ן בחו"ל, הביאה לכך שחובותיו לבנקים עולים על שווי הבטוחות - עיקרן המניות, והוא נקלע להליך של פשיטת-רגל.

גרינפלד מצוי בהליך של פשיטת-רגל זה יותר משנה, ובעבר ניהל משא-ומתן מול עו"ד שפירא, שהגיש את בקשת פשיטת-הרגל בשם בנק לאומי ובהמשך מונה למנהל מיוחד לנכסיו.

בשבוע שעבר דיווחנו כאן על הצעת הסדר הנושים שהגיש גרינפלד ועל התנגדותו החריפה להצעה של המנהל המיוחד לנכסיו עו"ד עופר שפירא. במרכז ההצעה של גרינפלד - פדיית השיעבודים בסך 31 מיליון שקל על מניות קרדן יזמות הציבורית (20% מן המניות), שתיעשה על-ידי "קבוצת משקיעים", ובהם חברת המזרח בבעלות משפחת עיני, שותפיו של גרינפלד לשליטה בקרדן. נזכיר כי קבוצת המזרח רכשה לאחרונה את השליטה בחברת הרכב UMI מקרדן, דבר שהשפיע באופן חיובי על תזרים המזומנים של החברה.

לפי תנאי ההסדר שהציע גרינפלד, קבוצת המשקיעים אף תעניק לו הלוואה המירה בסך כ-10 מיליון שקל כנגד שיעבוד מחדש של המניות לטובת המלווים. הסכום יוזרם לטובת הנושים הבלתי מובטחים, והוא יהווה את עיקר תרומת הבעלים שמציע גרינפלד בהסכם - כך לטענתו. התוצאה היא שאם קבוצת המשקיעים לא תממש את אופציית ההמרה בהסכם - גרינפלד ייוותר בעל מניות משמעותי בקרדן יזמות.

בנוסף, גרינפלד הציע שככל שערך מניית קרדן יזמות יעלה, והוא ימשיך להחזיק בהן, הוא ישלם לנושיו בעוד 5 שנים סכום של עד 7 מיליון שקל נוספים, או עד 33% משיעור עליית הערך מעל למחיר של 1.6 שקלים למניה.

באשר למניות קרדן אן.וי (גרינפלד מחזיק בכ-17% מן המניות), מרבית המניות משועבדות לטובת הבנקים, והחלופה המוצעת זהה למעשה לחלופת פשיטת-הרגל - מימוש המניות כאשר מלוא התמורה תשמש לטובת הבנקים. בין המנהל המיוחד לגרינפלד ישנה מחלוקת לגבי עתידם של שברי אחוזים ממניות החברה שמחזיק גרינפלד ואינם משועבדים.

סעיף נוסף בהסדר עוסק בדירת המגורים של בני הזוג גרינפלד במגדלי אקירוב בתל-אביב, המורכבת משתי דירות רשומות שחוברו להן. בנוסף לטענות כי חלק מהזכויות בדירה שייכות לג'ורג'ט גרינפלד, רעייתו של יוסף, הדירה ממילא משועבדת במלואה לבנק אגוד בסכום הנתון במחלוקת בינו לבין עו"ד שפירא.

לשיטת הבנק, גובה השיעבודים הנוגעים לדירה הוא עד 30 מיליון שקל, סכום שלפיו לא צפוי החזר לקופת תיק פשיטת-הרגל עם מכירת הדירה; לגרסת שפירא, סכום החוב המובטח באמצעות הדירה הוא כ-18 מיליון שקל, ומכאן שצפוי החזר של מיליונים (12 מיליון שקל ליתר דיוק) לקופה הכללית, לאחר המכירה. אלא מתוך סכום זה, חלק עשוי ללכת לטובת ג'ורג'ט גרינפלד, הטוענת לבעלות בדירה.

גרינפלד הציע "לפדות" את יתרת הזכויות בנוגע לדירה (שמעבר לשיעבודים לטובת בנק אגוד) ב-3 מיליון שקל, ממקור שאינו מצוין בבקשה. אולם עורך דינו, אביחי ורדי, מבהיר כי מדובר בכספים שהעמידה משפחתו של גרינפלד.

עו"ד שפירא סבור כי יש טעם לפגם בכך שגרינפלד מבקש להמשיך להתגורר בדירת פאר שעה שהוא מוחק לנושיו חובות בהיקף של מאות מיליונים. "בני הזוג מבקשים מן הנושים לגלות אמפתיה למצבם ולהסכים ל'תספורת' של 95% מן החובות, שעה שהם עומדים על שמירת נכסים ומקורות כספיים שיאפשרו להם המשך חיי פאר, באין-מפריע", כתב לבית המשפט באחרונה.

בנק הפועלים "תומך עקרונית"

גרינפלד הצליח לגייס את תמיכת מרבית הנושים, ובהם גם בנק הפועלים (אם כי באופן מסויג במידת-מה), המחזיק בחוב של מעל 100 מיליון שקל.

"אנחנו רואים באופן חיובי את עקרונות ההסדר. ההסדר משקף יתרונות כמו ודאות, פוטנציאל השבחה של נכסי החייב ועוד", מסר עו"ד ירון אלכאוי ממשרד גורניצקי ושות', המייצג את בנק הפועלים בבית המשפט.

עו"ד אלכאוי סייג את דבריו ומסר כי "יחד עם זאת, מתווה ההסדר, כמו שהוצג, מנוסח באופן שיווקי וכולל אמירות צבע. לכן אנחנו מביעים עמדה חיובית כלפי העקרונות, ולאחר שיהיה מסמך משפטי שנוכל להסכים לו, ניתן את אישורנו בכתב".

ואולם, בנק לאומי, אף הוא בעל חוב של מעל 100 מיליון שקל, מחזיק בשיעור גבוה מספיק מתוך סך הנשייה כדי למנוע את השגת הרוב הדרוש לאישור הסדר נושים, והוא מתעקש לקבל מגרינפלד יותר תמורה בהסדר.

המנהל המיוחד שפירא רמז לא פעם לעמימות בנוגע למקורותיו הכספיים של גרינפלד. בנוסף, שפירא מתח ביקורת על כך שג'ורג'ט גרינפלד, אשתו של יוסף, הגישה תביעת חוב נגד בעלה בכ-20 מיליון שקל במסגרת ההליך.

בדיון אתמול (ד'), המנהל המיוחד שפירא חזר על התנגדותו הנחרצת בפני בית המשפט. בין היתר הוא חזר על טענתו כי ההסדר מתעלם מכך ששיעבודם של כ-3.85% ממניות קרדן אן.וי רשום לטובת חברה בשליטת אלאן איצקוביץ, קרוב משפחתו של גרינפלד. שפירא טוען כי השיעבוד הזה הוא בר-ביטול. אם אכן יבוטל - המהלך יכניס את המניות בשווי כ-11 מיליון שקל לקופת הנשייה. יש לקחת בחשבון שמימוש המניות עשוי להוביל לחבות במס.

עו"ד שפירא אף ציין כי מאז הגשת הצעת הסדר הנושים, עלה שווי המניות של קרדן יזמות משמעותית, לאחר עסקת UMI, שהשיאה לחברת-הבת קרדן ישראל רווח של כ-100 מיליון שקל, דבר שהביא לשיפור ביכולת התזרימית הפוטנציאלית גם של החברה האם.

נשיא בית המשפט המחוזי, השופט איתן אורנשטיין, "המליץ" לצדדים על דרך הגישור, והם (מי בחדווה ומי בפחות חדווה) נענו להצעה.

"מדברי באי-כוחם של גרינפלד ובנק הפועלים, נראה כי תושג הבנה בין גרינפלד לבין הבנק שיתמוך בהסדר. אציין כי מדובר בנושה בשיעור של כ-36% מהיקף הנשיה", ציין אורנשטיין. השופט מנה עוד נושים משמעותיים נוספים התומכים בהסדר.

"הצעתי לצדדים להפנות את הסכסוך לגישור, שבמהלכו ינסו בתום לב להגיע לידי מתווה מוסכם של הסדר הנושים", ציין השופט.

אורנשטיין מינה את קודמתו בתפקיד, שופטת חדלות הפירעון הבכירה בדימוס ורדה אלשיך, למגשרת, והזמין את כונס הנכסים הרשמי וכל נושה המעוניין בכך להצטרף להליך הגישור.

אם הגישור ייכשל, ישוב השופט לדון בבקשת פשיטת-הרגל בסוף ספטמבר הקרוב. כך או כך - תוצאת ההחלטה היא לכל הפחות שיהוי של מעל 3 חודשים בהכרזתו של איש העסקים כפושט-רגל.

עו"ד אביחי ורדי, המייצג את יוסף גרינפלד, מסר: "כעולה מהדיון, עמדת גרינפלד זוכה להסכמות מנושים משמעותיים, לרבות הבנקים דיסקונט והפועלים. בית המשפט ראה לנכון לקדם את הליך ההסדר, ליתן שהות משמעותית לצורך כך. אנחנו מברכים על מינויה של השופטת אלשיך כמגשרת. אין ספק כי ניסיונה הרב בתחום הסדרי הנושים יסייע בניהול מוצלח של ההליך". 

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988