סלקום: הפסקת הסכם גולן תשפיע לרעה מהותית על התוצאות

סלקום מדווחת כי תדרוש מגולן טלקום פירעון חוב מיידי בסך 600 מיליון שקל פלוס מע"מ, כמו גם החזר הנחות בסך 300 מיליון שקל, ובסה"כ כמיליארד שקל

ניר שטרן / צילום: יוסי צבקר
ניר שטרן / צילום: יוסי צבקר

סלקום   מדווחת הבוקר (ב') לבורסה על ההתפתחויות במשא-ומתן מול גולן טלקום. כזכור, סלקום הודיעה לבורסה לפני מספר שבועות, בעקבות פרסום ב"גלובס", על משא-ומתן שהיא מנהלת עם גולן בדבר המשך שיתוף-הפעולה ביניהן. בסוף השבוע שעבר התפוצץ המשא-ומתן, וגולן הודיעה כי היא מפסיקה את המשא-ומתן על סלקום ועוברת לפעול על גבי רשת הוט מובייל

בעקבות זאת הודיעה סלקום למשקיעים על כך, ומסרה כי היא הודיעה לגולן טלקום ובעלי מניותיה כי הסכם הוט מהווה הפרה של הסכם רכישת מניות גולן והפרה של הסכם הנדידה שנחתם בין החברה לגולן טלקום, ובכלל זה התחייבות לרכישת שירותים בבלעדיות והתחייבויות שלא לשנות מהותית את העסק הנרכש.  

בנוסף, "החברה הודיעה עוד לגולן טלקום ובעלי מניותיה כי הפרת הסכם הרכישה והפרת הסכם הנדידה (כתוצאה מהעברת תנועה כלשהי של מנויי גולן על רשת הוט), אם לא תתוקנה, יאפשרו לחברה לסיים את ההסכם ולדרוש תשלום מיידי של חוב בסך 600 מיליון שקל פלוס מע"מ (פער שירותי הנדידה), לדרוש החזר הנחות מהותיות שניתנו לגולן טלקום במסגרת הסכם הנדידה שהיו מותנות בבלעדיות הנ"ל, אשר בהתאם לחישובים ראשוניים מגיע לסכום של כ-300 מיליון שקל, וכן לדרוש פיצוי עבור תשלומים עתידיים עד לתום תקופת הבלעדיות". 

לדברי סלקום, החברה הודיעה לגולן טלקום ולבעלי מניותיה כי אם לא יתוקנו את כל ההפרות הנ"ל בטווח הזמנים שהוגדר בהסכם, החברה תנקוט כנגדם את כל האמצעים שעומדים לרשותה בהתאם להסכם הרכישה, הסכם הנדידה וכל דין. סלקום ממשיכה ומדווחת כי להפסקת ההסכם עם גולן תהיה השפעה מהותית לרעה על הכנסות החברה ועל תוצאותיה הכספיות.