OECD: כבישי ישראל הפקוקים ביותר במדינות הארגון

הארגון סקר את "המיסוי הירוק" בישראל וטוען כי למרות שהשיטה "מקורית וראויה לחיקוי", היא עודדה בפועל רכישת כלי רכב חדשים ותרמה לעומס בכבישים

פקק בכניסה לתל אביב / צילום: איל יצהר
פקק בכניסה לתל אביב / צילום: איל יצהר

צפיפות התחבורה בישראל לקילומטר כביש היא הגבוהה ביותר מבין כל המדינות החברות ב-OECD. כך עולה מדוח חדש של ארגון ה-OECD, שבחן את שיטת "המיסוי הירוק" בישראל. הדוח חולק שבחים לשיטה הייחודית לחישוב "המס הירוק" שגובשה בישראל ב-2009 וטוען היא "חדשנית ויצירתית בכך שאינה מתייחסת רק לפליטת ה-CO2 אלא לוקחת בחשבון חמישה מזהמים שונים ומשתמשת במס הקנייה כדי ליצור בידול בין כלי רכב שונים בהתאם להשפעתם על הסביבה".

לדברי הארגון, ההשפעה של שיטת המיסוי הירוק על רכישת כלי רכב נקיים יותר הייתה "עצומה" ועד 2014 כ-83% מכלי הרכב הפרטיים הנמכרים בישראל היו מרמות הזיהום הנמוכות לעומת 19% ב-2009.

עם זאת, לטענת חוקרי הארגון, אחת מתופעות הלוואי של המס הירוק הייתה ירידה חדה במס הקנייה הריאלי - בניכוי הטבת המס הירוק - על מכוניות רבות וכתוצאה מכך ירידה במחיר הממוצע של המשפחתיות וזינוק ברכישות רכב חדש. הזינוק הזה הוביל, לטענת הארגון, לעלייה משמעותית בצפיפות על הכבישים וכתוצאת לוואי לעלייה חוזרת בפליטה הכוללת של חלק מהמזהמים. זאת למרות שהפליטה הממוצעת של כל רכב פחתה.

 

דוח הארגון טוען שמודל חישוב המס הירוק הישראלי ראוי לשמש כדוגמה גם למדינות נוספות, אולם "צריך לנקוט משנה זהירות כדי שהוא לא יהפוך לסובסידיה שמעודדת רכישת רכב". הארגון גם קורא לישראל לנקוט בצעדים משלימים, שיפחיתו את המוטיבציה לשימוש ברכב, כמו האצת ההשקעה בתחבורה ציבורית יבשתית, הקטנת ההטבות למקבלי רכב צמוד והטלת מס גודש.

יצוין כי הדרג המקצועי במשרד לאיכות הסביבה וברשות המסים תומך כיום בהטלת מס גודש, שממסה את הנהגים בהתאם לתרומה שלהם בפועל לצפיפות ולזיהום האוויר, אולם משרד התחבורה מתנגד למס כזה באופן נחרץ.

הצפיפות בישראל
 הצפיפות בישראל