אלה המנהלים המובילים של הפנסיה וביטוחי המנהלים

ברבעון השני רשמו קרנות הפנסיה המקיפות והפוליסות המשתתפות ברווחים של חב' הביטוח תשואה חיובית ממוצעת של 1.2% ■ התשואות במחצית - 0.08% ו-0.21%

רועי יקיר / צילום: אלי יהב
רועי יקיר / צילום: אלי יהב

לאחר חודשים ארוכים של תנודתיות ודומיננטיות לצבע האדום, שמבשר על ירידות ערך ותשואות שליליות, ברבעון השני של 2016 נרשמה בתיקי הפנסיה והפוליסות המשתתפות ברווחים תשואה חיובית, שצובעת את תמונת החיסכון לטווח ארוך של הציבור בצבעים קצת יותר אופטימיים.

מנתוני הפנסיה-נט והביטוח-נט של האוצר, שעודכנו לאחרונה, עולה כי ברבעון השני ב-2016 רשמו קרנות הפנסיה המקיפות החדשות והפוליסות המשתתפות ברווחים של חברות הביטוח תשואות חיוביות ברמה של 1.2% בממוצע.

הודות לתשואות אלה, המחצית הראשונה של 2016 נסגרה עם תשואות חיוביות סמליות בתשואות המצרפיות שרשמו קרנות הפנסיה המקיפות החדשות - שבהן מנוהלים נכסים בהיקף כולל של כ-229 מיליארד שקל - ובתשואות המצרפיות שרשמו הפוליסות המשתתפות ברווחים של חברות הביטוח, שבהן מנוהלים נכסים בהיקף כולל של כ-145 מיליארד שקל.

מבדיקת הנתונים שעלו בביטוח-נט ובפנסיה-נט שמפעיל האוצר עולה, כי התשואות במחצית הראשונה עמדו על כ-0.08% ו-0.21%, בהתאמה, עם שונות רבה בין הגופים. כלומר, בעוד שברבעון השני כל הגופים שבחנו רשמו תשואות חיוביות, הרי שבשקלול התשואות לרבעון הראשון השנה יחד עם התשואות לרבעון השני, ישנם גופים אשר הציגו תשואות שליליות, בעוד שאחרים השיגו לעמיתים שלהם תשואות חיוביות.

ומה לגבי בחינת התשואות ל-12 החודשים האחרונים? מנתוני האוצר עולה כי ב-12 החודשים האחרונים, מחודש יולי אשתקד ועד סוף המחצית הראשונה השנה, המגמה השלילית עודנה מורגשת, והתשואות הממוצעות בענף שליליות. תיק נכסי הציבור המנוהל איבד מערכו 0.06% בקרנות הפנסיה החדשות המקיפות (שנהנות מאג"ח מיועדות המהוות 30% מנכסיהן ומבטיחות תשואה נאה וקבועה), והתכווץ בכ-0.17% בממוצע בפוליסות המשתתפות ברווחים.

אגב, בבחינת פוליסות החיסכון הפנסיוניות שחברות הביטוח מוכרות מאז 2004 ואילך, שאליהן מצטרפים המבוטחים החדשים ב-12 השנים האחרונות, ושבהן מנוהלים כיום כ-97 מיליארד שקל, עולה כי אלה הציגו ב-12 החודשים האחרונים תשואה ממוצעת של כ-0.14%, בעוד שברבעון השני התשואות עמדו על 1.1%, כך שמתחילת השנה מדובר בתשואות ממוצעות של כ-0.5%, בפוליסות אלה.

בהקשר זה נציין שתיקי ההשקעה בפוליסות המשתתפות ברווחים ובקרנות הפנסיה המקיפות החדשות הגדולות, שבשליטת קבוצות הביטוח הגדולות, מתאפיינים בגיוון רחב יחסית של השקעות ריאליות ולא סחירות (וקרנות הפנסיה החדשות המקיפות אף נהנות מאג"ח מיועדות בריבית שנתית קבועה של 4.86% צמוד למדד).

כמו כן, בשוק פוליסות החיסכון בביטוחי החיים אנו בוחנים את הפוליסות המשתתפות ברווחים, שנמכרו בשנים 1992 עד 2003 (מוכרות גם כקרן י'), ושנסגרו להצטרפות מבוטחים חדשים החל מ-2004. זאת משום שגם כיום זהו תיק הדגל של כל החברות, והוא זה שממחיש טוב מאחרים, לדעתנו, את איכות ניהול ההשקעות בכל אחד מהגופים הללו.

הפניקס והראל מובילות

בחינת התשואות של קרנות הפנסיה החדשות המקיפות ושל הפוליסות המשתתפות ברווחים של חברות הביטוח מלמדת כי יש שתי קבוצות ביטוח שנמצאות מעל היתר, עם תשואות חיוביות נאות הן ב-12 החודשים האחרונים והן בששת החודשים האחרונים (המחצית הראשונה של 2016).

מדובר בקבוצות הביטוח הפניקס, שאת השקעותיה מנהל רועי יקיר, והראל, שאת השקעותיה מנהל אמיר הסל - שהודיע לאחרונה על פרישה מהראל לאחר 16 שנים בתפקידו. מי שיחליף את הסל בתפקיד מנהל ההשקעות הראשי של הראל הוא סמי בבקוב, מנכ"ל בית ההשקעות הראל פיננסים.

לצד שני גופים אלה נציין לחיוב גם את קרן הפנסיה הקטנה של בית ההשקעות אלטשולר שחם, שאותו מנהלים המנכ"לים המשותפים גילעד אלטשולר ורן שחם. קרן הפנסיה של אלטשולר שחם מנהלת נכסים בהיקף כולל די נמוך, של כ-627 מיליון שקל, המהווים כ-0.3% משוק קרנות הפנסיה החדשות בכללותו. מדובר בתיק מנוהל הקטן משמעותית מאלה של אריות השוק, ולצד הגופים הללו, ומאחוריהם, יש עוד שניים שמציגים תשואות חיוביות בפנסיה בשתי תקופות הבחינה הללו (12 חודשים אחרונים והמחצית הראשונה של 2016): מבטחים החדשה של מנורה מבטחים, שהיא הקרן הגדולה בשוק, ופסגות פנסיה, שנמנית אף היא עם השחקנים הקטנים בשוק הפנסיה.

בביטוחי המנהלים אין עוד חברה עם תשואות חיוביות ב-12 החודשים האחרונים, ורק מגדל מצטרפת להפניקס ולהראל בגזירת התשואות החיוביות במחצית הראשונה של 2016, עם תשואה חיובית של כ-0.2% בששת החודשים הראשונים השנה.

תקופה קשה לכלל ולאיילון

מול מנהלי ההשקעות המצטיינים בשוקי הפנסיה החדשה המקיפה ובפוליסות המשתתפות ברווחים, שמנוהלים לרוב תחת אותן חטיבות השקעה ועל-ידי אותם אנשים, ישנם כמה גופים שמציינים תקופה קשה הרבה יותר, ובראשם כלל ביטוח הגדולה, ואיילון והכשרה ביטוח הקטנות בהרבה.

ב-12 החודשים האחרונים רשמה כלל פנסיה, קרן הפנסיה המקיפה החדשה של כלל ביטוח, תשואה מצטברת בשיעור שלילי של מינוס 1%, ורק הקרן הקטנה של איילון - שתמוזג עם הקרן של בית ההשקעות מיטב דש - רשמה תשואה גרועה משלה: מינוס 1.1%.

יחד עם שתי הקרנות הללו נציין גם את התשואות החלשות שרשמו ב-12 החודשים האחרונים קרנות הפנסיה המקיפות החדשות של בתי ההשקעות מיטב דש והלמן אלדובי (מינוס 0.7% ומינוס 0.5%, בהתאמה), ושל קבוצת הביטוח מגדל (מינוס 0.4%).

בפוליסות המשתתפות ברווחים, שנקראות כך על סמך מבנה דמי הניהול שנגבה בהן - ושכולל השתתפות של חברת הביטוח ברווחי המשקיעים - רק הפניקס והראל הצליחו להציג תשואה מצטברת חיובית לשנה האחרונה.

ומה לגבי התשואות במחצית השנה הראשונה של 2016? בהיבט זה ישנם כמה גופים מנהלים אשר בולטים לרעה בשוק הפנסיה החדשה המקיפה, שהנו שוק החיסכון הצומח ביותר במשק, ובשוק הפוליסות המשתתפות ברווחים. בשוק הפנסיה המקיפה החדשה מדובר בכלל ביטוח, עם תשואה שלילית של מינוס 0.8%, והלמן אלדובי, עם תשואה חצי שנתית שלילית של מינוס 0.5%. בשוק הפוליסות המשתתפות ברווחים ישנם שלושה שחקנים, כאמור: כלל ביטוח, הכשרה ביטוח ואיילון.

ומה לגבי התשואות ברבעון השני השנה? כאמור, ברבעון הראשון השנה רשם שוק הגמל - שמייצג במידה רבה את שלל תחומי החיסכון לטווח ארוך במשק - תשואה ממוצעת של מינוס 0.4%, וזאת בהמשך למחצית שנה בעייתית גם כן, שסיימה את 2015, ושבה הציג שוק הגמל לתגמולים תשואה ממוצעת בשיעור של מינוס 0.3%. עתה, קרנות הפנסיה המקיפות החדשות והפוליסות המשתתפות ברווחים של חברות הביטוח, מצביעות על רבעון רודף שונה משמעותית.

במקום תשואות שליליות - תשואה חיובית, ואצל כל השחקנים בשוק - בשני השווקים. ברבעון השני השנה ישנם שני גופים שבולטים מעל היתר, האחד גדול והשני משולי השוק. הראשון הוא מגדל, שקרן הפנסיה שלה הציגה ברבעון השני השנה תשואה נומינלית ברוטו של 1.5%, בעוד שתיק הפוליסות המשתתפות ברווחים שלה (הגדול במשק) רשם תשואה חיובית של כ-1.6%; ובית ההשקעות אלטשולר שחם - עם תשואה רבעונית של כ-1.6%. מהצד השני של הסקאלה הרבעונית ניצבים הלמן אלדובי והכשרה ביטוח הקטנים.

לסיום, נדגיש כי פוליסות החיסכון הפנסיוני שמוכרות חברות הביטוח וקרנות הפנסיה החדשות המקיפות הן אפיקי חיסכון לטווח ארוך של עשרות רבות של שנים, שבמהלכן החוסך מפקיד את כספיו שמנוהלים בשוקי ההון על-ידי הגופים המנהלים. לאור זאת, ומשום המח"מ הארוך מאוד של התיקים הללו, התשואה של רבעון ואף של שנה אינה מספקת תמונה טובה דיה לבחינת התשואות שהגופים המנהלים משיגים, ולכן רצוי לבחון גם את התשואות לטווחים אלה, אך לצדן גם תשואות לטווח זמן ארוכים יותר, כמו למשל לשלוש שנים אחרונות או לחמש שנים אחרונות.

תשואות קרנות
 תשואות קרנות

צרו איתנו קשר *5988