הטיפ היומי: מניה חזקה מול הבנקים שיכולה לזנק ב-28%

בבית ההשקעות אפסילון ממליצים על חשיפה למניית פנינסולה במחיר יעד של כ-183 אגורות

פנינסולה / צילום: אתר החברה
פנינסולה / צילום: אתר החברה

פנינסולה  היא חברה הפועלת בתחום מתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים בישראל. תיק האשראי שמעניקה החברה ללקוחות צומח באופן משמעותי ומתמשך מזה מספר שנים. נכון לנתוני הדוחות האחרונים שפרסמה החברה, עומד התיק על כ-451 מיליון שקל. נציין שרק בסוף שנת 2013 הסתכם תיק האשראי שהעניקה החברה בכ-190 מיליון שקל בלבד.

המרווח פיננסי (הכנסות המימון בנטרול הוצאות מימון), המהווה בעצם את הרווח הגולמי בחברות אשראי, נע בכ-9% לשנה מתוך תיק האשראי הממוצע ללקוחות, נתון זה נותר עקבי לאורך השנים האחרונות. הנתונים שהזכרתי נראים באור עוד יותר חיובי כאשר בוחנים את שיעור הוצאות החובות המסופקים של החברה, שלא השתנה באופן משמעותי ביחס לשנים קודמות, והן מסתכמות בכ-0.8% בשנה מגודל תיק האשראי הממוצע ואף נמוך מכך בחלק מהשנים.

חובות מסופקים הם למעשה אלמנט מרכזי למדידת טיב ניהול הסיכונים של חברת מתן אשראי, שכן הוא מצביע על שיעור הלוואות שנתנה החברה ללווים שאינו צפוי להיפרע כתוצאה מחדלות פירעון של אותו לווה לאחר מכן.

בנוסף, מעבר לנתוני המיקרו החיוביים, פנינסולה נהנית מסביבה רגולטורית תומכת. רק בחוק ההסדרים האחרון התאפשר לחברות מתן אשראי שאינן בנקים להנפיק אג"ח, מה שפותח לחברה כמו פנינסולה אפשרויות מימון חדשות. שכבר עתה, עוד בטרם הנפיקה פנינסולה אג"ח שכזו, מחזק את כוח המיקוח שלה מול הבנקים ויתר נותני האשראי שלה בבואה לדון איתם על תנאי המימון שלה. מלבד זה, ישנם עוד מספר הצעות ותיקוני חוק, שברובם עשויים לתמוך בפעילות החברה ולסייע לה להמשיך ולצמוח.

לאור כל האמור לעיל, אנו ממליצים על חשיפה למניית פנינסולה לפי מחיר יעד של כ-183 אגורות, 28% מעל מחיר המניה.

רו"ח אלעד כהן, אנליסט בבית ההשקעות אפסילון

הגורמים בכתבה עשויים להשקיע בניירות ערך ו/או מכשירים, לרבות אלו שהוזכרו בה. האמור אינו מהווה ייעוץ או שיווק השקעות, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם

צרו איתנו קשר *5988