Coface: עלייה בסיכון של יצואנים ישראלים לארצות הברית

כרמינה מנדולה, מנכ"ל Coface ישראל: "קצב הגידול העולמי הוא עדיין חלש יחסית. מחירי סחורות עדיין נמוכים ומכבידים על הרווחיות במגזרים רבים. בנוסף, העלייה בסיכון פוליטי העולמי ובכלל זה הניצחון של דונלד טראמפ בבחירות לנשיאות ארה"ב, הברקזיט והאירועים הפוליטיים באירופה, יכולים להוביל את החברות במדינות השונות ובעיקר במדינות המפותחות, לדחות החלטות הקשורות בהשקעות והתרחבות"

מנכ"ל קופאס בישראל כרמינה מנדולה / צילום: יחצ
מנכ"ל קופאס בישראל כרמינה מנדולה / צילום: יחצ

עלייה בסיכון של יצואנים ישראלים לארה"ב. כך עולה מהסקירה הרבעונית של חברת ביטוח האשראי Coface . מהסקירה הבינלאומית, המדרגת את רמת הסיכון של 12 סקטורים בכל רחבי העולם עולה כי חלה החמרה ברמת הסיכון של 4 סקטורים בארה"ב ובכללם הקימעונאות, הטקסטיל והביגוד, הנייר והעץ והתחבורה. בכך נישאר סקטור הכימיקלים כסקטור היחיד בארה"ב המוגדר כבעל סיכון נמוך. כל שאר הסקטורים במדינה מוגדרים, מעתה, ברמת סיכון בינונית ומעלה.

במקביל, Coface העלתה את רמת הסיכון של התוצרת החקלאית (agrofood) במערב אירופה, בדגש על גרמניה וכן את רמת הסיכון של ענפי הבניה והתקשורת במרכז אירופה. לעומת זאת, Coface הורידה את רמת הסיכון של ענף התחבורה במרכז אירופה. בסיכומה של 2016, Coface העלתה השנה את רמת הסיכון של 23 ענפים ברחבי העולם, לעומת הפחתת הסיכון של 10 סקטורים באיזורים השונים של הגלובוס.

כרמינה מנדולה, מנכ"ל Coface ישראל מעריך שמגמה זו תימשך גם בשנת 2017: "קצב הגידול העולמי הוא עדיין חלש יחסית. מחירי סחורות עדיין נמוכים ומכבידים על הרווחיות במגזרים רבים. בנוסף, העלייה בסיכון פוליטי העולמי ובכלל זה הניצחון של דונלד טראמפ בבחירות לנשיאות ארה"ב, הברקזיט והאירועים הפוליטיים באירופה, יכולים להוביל את החברות במדינות השונות ובעיקר במדינות המפותחות, לדחות החלטות הקשורות בהשקעות והתרחבות עד שיתבהר המצב" אומר מנדולה.

מניתוח מגמות ענפיות של Coface עולה כי בארה"ב נרשמה ההחלשות הבולטת ביותר ברבעון הרביעי של השנה מבחינת סיכוני אשראי ברמה הסקטוריאלית ולפיכך מסתמן גידול בסיכון ליצואנים הישראליים במספר ענפים במדינה. לאחר שנתיים של ירידה משמעותית בהיקף פשיטות הרגל וחדלות פרעון של עסקים בארה"ב (ירידה של 16% ב-2014 וירידה נוספת של 12% בשנת 2015), אנו צפויים ליציבות בנתונים בשנת 2016 ולעליה של 1% בהיקף פשיטות הרגל בארה"ב בשנת 2017. ההחמרה צפויה בעיקר בענפים התלויים בצריכה הביתית בארה"ב הסובלת מהאטה בצמיחה. מסיבה זו ב- Coface העלו השבוע את רמת הסיכון של ענפי הקימעונאות והטקסטיל והביגוד מרמה של "סיכון בינוני" לרמה של "סיכון גבוה".

בנוסף, בשל ההאטה בצריכה הביתית, ב- Coface העלו את רמת הסיכון של סקטור התחבורה, ובעיקר בתחום התעופה, מרמה של "סיכון נמוך" לרמה של "סיכון בינוני". זאת למרות הירידה במחירי הדלקים. בחברה מגדירים את מצבו של הסקטור כ"עגום". סקטור נוסף, הסובל מהחמרה בסיכונים הוא סטקור הנייר/עץ. זאת, בעיקר, בשל ההאטה בהיקף היתרי הבניה החדשים במדינה. סקטור זה מוגדר כעת כסקטור ב"סיכון גבוה".

במערב אירופה העלתה החברה את רמת הסיכון של ענף המזון החקלאי (agrofood) מרמה של "סיכון בינוני" לרמה של "סיכון גבוה". זאת בעיקר בשל פגיעה במגדלי התבואה בגרמניה וצרפת הסובלים משילוב של רמת מחירים נמוכה ומהיקפי תוצרת נמוכה.

במרכז אירופה Coface העלתה את רמת הסיכון ענפי הבנייה והתקשורת, והורידה את רמת הסיכון של ענף התחבורה. 

רמת הסיכון בסקטור הבנייה הועלתה לרמה של "סיכון גבוה" זאת בעיקר בשל הקפאת פרויקטים של תשתיות בפולין, אשר יכולה להפוך למדינה האירופית הראשונה להיענש על אי עמידה בתקנות אירופאיות של גירעון ציבורי. רמת הסיכון של סקטור התקשורת במרכז אירופה עלתה מרמה של "סיכון נמוך" לרמה של "סיכון בינוני" זאת היות והוא סובל (כמו בשאר העולם) מצריכה מתונה, בעיקר בשל ההאטה במכירות העולמיות של טלפונים חכמים. סיכון האשראי של החברות בתחום גדל בגלל הלחץ להורדת מחירים ובשל כך חלה פגיעה בשולי הרווח של החברות בתחום. סקטור התחבורה הוא היחיד שרמת הסיכון שלו קטנה (מרמה של "סיכון גבוה" לרמה של "סיכון בינוני") זאת בשל הגידול במגמת הצריכה במרכז אירופה ומסיכויי הצמיחה, משביעי הרצון, בגוש האירו.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988