יש שופטים בתל-אביב

אורנשטיין מיצב עצמו היום כשופט שרק הדין לנגד עיניו ושאינו מסתנוור משמות וממותגים

 איתן אורנשטיין / צילום: איל יצהר
איתן אורנשטיין / צילום: איל יצהר

ניתן לברך את עו"ד שולי גולדבלט על עמידתו האיתנה מול השופט איתן אורנשטיין, למרות ההסכמה שנתן בסופו של דבר למינוי כונס למרשו אליעזר פישמן על-ידי בית המשפט. גם עורך דין הוא בן אדם, בשר ודם, וטבעם של בני האדם שיתקשו להגן בחירוף-נפש על עמדה שהם עצמם מכירים בחוסר ההיגיון העומד בבסיסה ובחוסר הסיכוי לקבלתה.

גולדבלט עמד בדיון שהתקיים הבוקר (ב') באולמו של אורנשטיין וטען בלהט בזכות הצעתו של מרשו אליעזר פישמן להסדר נושים, שבעיני רבים וטובים נראית מגוחכת, אפילו מקוממת.

נזכיר: בעוד שחובו הנטען של פישמן עומד על כ-5 מיליארד שקל, והערבויות האישיות שהוא עצמו נתן עומדות על כ-1.75 מיליארד שקל, מציע פישמן "להסתפר" באופן שבמסגרת הסדר הנושים יהיה עליו לשלם 100 מיליון שקל בלבד. את זאת ביקש פישמן, באמצעות בא-כוחו, לבצע למעשה שלא במסגרת הליכי כינוס כלשהם. עו"ד גולדבלט הסביר כי הליכה בתלם שמתווה הדין עלולה להביא את החברות שבשליטת פישמן לקריסה, ל"השמדת הערך הגדולה ביותר בתולדות מדינת ישראל".

אורנשטיין לא נבהל מטיעון זה. גם הבוקר הוא מיצב את עצמו כשופט שרק הדין לנגד עיניו ושאינו מסתנוור משמות וממותגים. במהלך הדיון הוא הדגיש שוב ושוב כי דמו של איל הון אינו סמוק יותר מזה של כל חייב המגיע לבית המשפט. שבפניו ובפני החוק אין מי שנמנה עם עשירי המדינה שווה יותר מכל אזרח אחר.

מודע לסיכוי הקלוש שהצעתו תתקבל, פנה עו"ד גולדבלט לכיוון אחר. הוא אתגר את אורנשטיין והציע לו להיות זה שקובע תקדים שיועיל למשק הישראלי. אורנשטיין נותר בשלו. נעים-הליכות - אך צמוד לדין ורואה עצמו מחויב לו לחלוטין.

ככל עורך דין טוב, שטובת הלקוח עומדת לנגד עיניו, ואולי משאזל מלאי החצים באשפתו, נאלץ לבסוף גולדבלט להסכים למתן צו כינוס, כפי שהציע אורנשטיין.

אורנשטיין אמנם לא פסל, באופן רשמי וחלוט, את הצעת הסדר הנושים של פישמן. עם זאת, בקביעתו שלפיה הכונס שמונה - ושאינו אף אחד מאלה שמי מן הצדדים הציע ככונס - יכנס אספות נושים בהתאם להסדר המוצע, ובכפוף לבדיקתו ולמילוי כל הדרישות שמציב הדין יגבש את המלצתו, יש כדי לאיין ככל הנראה באופן מעשי את ההצעה. לכונס צריכות להתברר עובדות קיצוניות וחסרות תקדים על-מנת שימליץ לקבל הצעה לתשלום פיסה כה זעירה מתוך החוב הכולל של פישמן.

 

דומה כי גם במינויו של הכנ"ר ככונס, וזאת לאחר דיון לא קצר בנוגע לזהותו של הכונס שימונה, שיגר אורנשטיין מסר. לדידו, יש לנטרל כל סיכוי להשפעה כזו או אחרת על בעל התפקיד במילוי תפקידו. וכשמדובר באיש עסקים כה "גדול", שידו בכול ושיד כל בו והמחזיק בקשרים רבים וענפים - מוטב שנציג המדינה ימונה לתפקיד הקשה.

הדיון שהתקיים הבוקר באולמו של שופט בית המשפט המחוזי איתן אורנשטיין הוכיח כי יש שופטים בתל-אביב. ויש בה גם עורכי דין.