איירפורט סיטי מבקשת להחליף את האג"ח של נצבא באג"ח שלה

בוחנת את האפשרות להציע למחזיקי אג"ח ה' של נצבא, בע"נ של 970 מיליון שקל, להחליף את כל החזקותיהם בסדרה חדשה שתנפיק איירפורט סיטי

ירידות בבורסה (צילום: רויטרס
ירידות בבורסה (צילום: רויטרס

מיזוג חברת הנדל"ן נצבא אל תוך החברה האם, איירפורט סיטי, מתקדם שלב נוסף, ועל הפרק עומדות כעת איגרות החוב שהנפיקה נצבא לציבור. היום הודיעה איירפורט סיטי כי היא בוחנת את האפשרות להציע למחזיקי אג"ח ה' של נצבא להחליף את כל החזקותיהם באג"ח האמורות באיגרות חוב מסדרה ז' החדשה שתנפיק איירפורט סיטי.

לדברי איירפורט סיטי, אג"ח ז' יונפקו בתנאים זהים לאלו של אג"ח ה' של נצבא, כך ששיעור הריבית ומועדי התשלום של הקרן והריבית יישארו ללא שינוי. עוד נמסר, כי יחס ההחלפה צפוי לעמוד על 1, ולסדרה החדשה ייקבעו אמות מידה פיננסיות.

איירפורט סיטי מרכזת את פעילות הנדל"ן של קבוצת אקויטל, שנמצאת בשליטת חיים צוף (ועל פי ההערכות גם של מקורבו, קובי מימון). אשתקד רכשה איירופורט סיטי את מלוא החזקות הציבור בנצבא, במסגרת עסקת מיזוג, אבל נצבא נותרה חברה מדווחת (וממשיכה להיחשב כשכבה רביעית בפירמידה של אקויטל) בשל שתי סדרות אג"ח (ה' ו-ו') שהנפיקה בעבר, בהיקף של 1.24 מיליארד שקל ע"נ.

סדרת אג"ח ה' היא הגדולה מבין השתיים, עם אג"ח בערך נקוב של 970 מיליון שקל שהונפקו לציבור. האג"ח מסדרה זו הן צמודות למדד המחירים לצרכן, נושאות ריבית של 3% ועתידות להיפרע בתשלומים חצי-שנתיים שווים עד פברואר 2023. לוח הסילוקין משקף כיום מח"מ של 3.2 שנים, ואילו מחיר השוק משקף תשואה שנתית לפדיון של 1% בלבד.

לנצבא יש כאמור סדרה נוספת (ו'), בעלת מח"מ ארוך יותר של 5.6 שנים, שגם בה תידרש איירפורט סיטי לטפל כדי למחוק את נצבא מפירמידת השליטה של אקויטל. עם זאת, מדובר בסדרה קטנה יחסית של 265 מיליון שקל ע"נ בלבד, שניתן יהיה לחסל באופן פשוט יותר, למשל בדרך של פירעון מוקדם.

אקויטל, שמלבד חשיפתה לנדל"ן עוסקת גם בתחום חיפושי הגז והנפט, היא כיום פירמידה בת ארבע שכבות של חברות ציבוריות או חברות מדווחות (ראה תרשים), ולכן נדרשת על פי חוק הריכוזיות לצמצם עד דצמבר 2017 את מספר השכבות שלה לשלוש. עד דצמבר 2019 נדרש קיפול של שכבה נוספת בפירמידה, כדי להתאימה לדרישת החוק שלפיה יהיה הציבור בישראל חשוף בטווח הארוך לעד שתי שכבות בלבד בכל פירמידת שליטה.

עם זאת, באחרונה פרסמה אקויטל כי בכוונתה למחוק את מניותיה ממסחר בת"א ולהעבירן למסחר בבורסת נאסד"ק, כך שהציבור בישראל יהיה חשוף לשתי חברות בלבד בפירמידה שלה, אולם היא עצמה תוכל לוותר על מהלך אחד של צמצום שכבה.

המהלך מותנה באישורה של אסיפת בעלי המניות של אקויטל למעבר לדיווח על תוצאותיה הכספיות במתכונת של חברה זרה הפועלת בארה"ב. לצורך קבלת האישור באסיפה תזדקק החברה להשגת רוב מקרב בעלי מניות המיעוט בה (ציבור).

אקויטל, שנסחרת בבורסה לפי שווי של 1.15 מיליארד שקל, מחזיקה בשליטה על החברה הציבורית יואל, שהיא עצמה פועלת באמצעות שליטה בשתי חברות ציבוריות - איירפורט סיטי ונפטא. איירפורט סיטי עוסקת כאמור בתחום הנדל"ן ומחזיקה בנצבא, בשעה שנפטא פועלת באמצעות שליטה בשלוש שותפויות חיפושי הגז והנפט הציבוריות, ישראמקו, חנ"ל ונפטא חיפושים. בחודשים הקרובים אמורה הקבוצה להשלים את מיזוגן של חנ"ל ונפטא חיפושים אל תוך ישראמקו, בעיסקאות של החלפת יחידות השתתפות. ישראמקו, ששותפה במאגר תמר (29%), נסחרת לפי שווי של 8.2 מיליארד שקל.

צרו איתנו קשר *5988