ייצוגית נגד כלל ביטוח: לא שילמה הפרשי הצמדה בביטוח סיעודי

התובע, שבעת הגשת התביעה היה במצב סיעודי ובינתיים הלך לעולמו, טען באמצעות עו"ד ארנון גרפי כי כלל לא משלמת הפרשי הצמדה על התגמולים המגיעים לו כמבוטח בביטוח סיעודי ■ כלל והמפקחת על הביטוח טענו כי כך נקבע בחוזה וכי אי-ההצמדה היא לגיטימית

קשישה / צילום :  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
קשישה / צילום : Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

בית המשפט המחוזי בתל-אביב אישר לנהל תביעה ייצוגית נגד כלל ביטוח בגין אי-תשלום הפרשי הצמדה על תגמולים המגיעים למבוטחים בביטוח סיעודי.

הבקשה לתביעה ייצוגית הוגשה לבית המשפט ב-2013. התובע, שבעת הגשת התביעה היה במצב סיעודי ובינתיים הלך לעולמו, טען, באמצעות עו"ד ארנון גרפי, כי כלל ביטוח אינה משלמת הפרשי הצמדה על התגמולים המגיעים לו כמבוטח בביטוח סיעודי. לטענתו, כלל עושה זאת בניגוד לחוק חוזה הביטוח, בו יש סעיף הקובע מפורשות כי "על תגמולי הביטוח יתווספו הפרשי הצמדה כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה".

התובע טען כי כתוצאה מהתנהלות פסולה זו משלשלת כלל לכיסה סכומי-עתק על חשבון מבוטחיה וגורמת להם לנזקים כספיים. במיוחד אמורים הדברים כאשר מדובר בביטוח סיעודי, האמור לסייע למבוטחים בגיל זקנה, שאינם מסוגלים לנהל אורח חיים שגרתי בכוחות עצמם ומשוועים לתמיכה כספית.

כפי שפורט בבקשה, כלל ביטחה את התובע ואת רעייתו בביטוח סיעודי קבוצתי לגמלאי קרן מקפת. במהלך מארס 2013 הושלם הליך מיזוגה של כלל בריאות אל תוך כלל חברה לביטוח בע"מ, אשר באה בנעליה של כלל בריאות לכל דבר ועניין.

בדצמבר 2007 קיבל המנוח מכתב, בו הובהר כי סכום גמלת הסיעוד החודשית תעמוד על סך של 3,000 שקל, סכום אשר יהיה צמוד למדד. במהלך 2010, ובשל התפתחות מחלת האלצהיימר אצל התובע, פנתה בתו בתביעה למימוש פוליסת הביטוח. בהתאם לכך, החלה כלל לשלם למבקש את תקבולי הביטוח, אולם תשלומים אלה עמדו על סך 3,000 שקל בלבד, ולא התווספו להם הפרשי הצמדה.

בתו של התובע פנתה מספר פעמים לכלל כדי לברר מדוע לא נכללים הפרשי הצמדה לגמלה המשולמת, ונענתה כי "בסעיף הדן בתנאי הצמדה למדד בפוליסת ביטוח סיעוד קבוצתי לחברי עמותת גמלאי מקפת נרשם: 'מוסכם כי כל תגמולי הביטוח שעל המבטח לשלם על-פי הסכם זה וכן דמי הביטוח שעל המבוטחים לשלם למבטח, לא יוצמדו למדד המחירים לצרכן'".

לטענת המנוח, בתשובתה זו כלל שינתה את עמדתה המוצהרת, ובניגוד גמור למובטח ולמכתבה מ-2007 קבעה כי דמי הביטוח המגיעים למבקש אינם צמודים למדד המחירים לצרכן.

כלל, מצידה, טענה כי אינה צריכים לשלם הפרשי הצמדה וריבית לפי תנאי הפוליסה. לעמדה זו הצטרפה גם המפקחת על הביטוח, שטענה כי מדובר בהסכמה לגיטימית, שאין בה כדי להפר את חוק חוזה הביטוח.

השופט רחמים כהן דחה את טענות כלל והמפקחת על הביטוח, קיבל את טענות המבקשת והחליט לאשר את התביעה כייצוגית. השופט קבע כי עיקרם של הדברים בסוגיית ההצמדה הוא בשמירה על ערכו של הכסף, ללא קשר לאיחור בתשלום תגמולי הביטוח.

"הדגש הוא לא בעצם האיחור, אלא בעצם איבוד הערך הכספי של אותם כספים המגיעים למוטב, ואלה באים לידי ביטוי בעשיית עושר על-ידי מי שלא ישלם את הכספים", נקבע בהחלטת השופט. 

הקבוצה שבשמה תנוהל התביעה היא כל המוטבים בפוליסת הביטוח שבמהלך 7 השנים שקדמו להגשת התביעה קיבלו תגמולי ביטוח ללא הפרשי הצמדה. עו"ד ארנון גרפי ינהל את התביעה בשמם, ומדובר בעשרות אלפי מבוטחים. 

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988