קבוצות בליגת העל בכדורגל יוכלו לבקש להירשם כ"עוסק‏ מורשה"

כך עולה מהוראת פרשנות חדשה שפרסמה רשות המסים ■ ההמלצות הוגשו לאחר היוועצות עם גורמים מובילים בכדורגל הישראלי, לרבות ההתאחדות לכדורגל

אליניב ברדה מול טל בן חיים וקרלוס גארסיה, מכבי ת"א מול הפועל ב"ש, ליגת העל בכדורגל / צלם: שלומי יוסף
אליניב ברדה מול טל בן חיים וקרלוס גארסיה, מכבי ת"א מול הפועל ב"ש, ליגת העל בכדורגל / צלם: שלומי יוסף

הוועדה לבחינת הסיווג וחבויות המס של קבוצות הכדורגל בליגת העל ברשות המסים הגישה בשבוע שעבר את מסקנותיה הסופיות. בהן, בין היתר, נכללה המלצה לאפשר לקבוצות כדורגל בליגת העל להירשם כ"עוסק מורשה". המהלך יאפשר להן לנכות מס תשומות על הוצאות - כגון, למשל, בעסקאות יבוא שחקנים זרים מחו"ל, שבגינן הקבוצות מחויבות במע"מ.

המלצות הוועדה הוגשו בעקבות עבודת מטה של אנשי מקצוע ברשות ולאחר היוועצות עם שלל גורמים מובילים בכדורגל הישראלי, לרבות ההתאחדות לכדורגל. מדובר בהוראת פרשנות שמבהירה את עמדת רשות המסים, ולכן קבוצות כדורגל יכולות לפעול על-פיה.

לפי הוראת פרשנות שפרסמה רשות המסים בנושא חבות המס של קבוצות הכדורגל, ככלל, קבוצות הכדורגל בכל הליגות מסווגת בכל מערכי המס כמוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר) על-פי חוק מע"מ, וסיווג זה חל גם לעניין פקודת מס הכנסה. לפיכך, חלים עליהן כלל ההטבות והחובות החלים על כל מלכ"ר, ובהן חובת תשלום מס שכר מלא לצד זכאות לבקשת אישור זיכוי ממס עבור תורמים לקבוצה, פטור מגביית מע"מ על שירותים שהם מוכרים וכן פטור ממס על הכנסות ממכירת כרטיסים, זכויות שידור ועוד.

על-פי המלצות הוועדה, נוכח התמורות שחלו בענף בשנים האחרונות, ניתן יהיה לסווג חלק מקבוצות הכדורגל בליגת העל כ"עוסק מורשה" - דבר שיאפשר להן לנכות מס תשומות על הוצאות. זאת, בהתקיים תנאים שונים, ובהם התנאי כי הקבוצה תהיה רווחית ולא בגירעון - תנאי שמהווה חסם עבור לא מעט קבוצות בארץ.

לצורך בחינת סיווג כ"עוסק מורשה", בנוסף לקריטריונים המנחים לעניין הסיווג שנקבעו בפסיקה, יובאו בחשבון, בין היתר, היבטים נוספים ובהם קיומה של תוכנית עסקית המיועדת להפקת רווחים, מידת ההשקעה הכספית בקבוצה, מקור הכנסות הקבוצה אינו מגופים ציבוריים ועוד.

פיתוח יעיל ואיכותי

לאורך השנים הגיעו לא מעט מועדוני כדורגל להליכי חדלות פירעון - פירוק או הבראה. חלקם נרכשו. אחרים התפרקו. מכבי נתניה נקלעה לקלחת הזאת לא מזמן אך הצליחה להתאושש, כאשר נמכרה במסגרת הליך הבראה; ובחודשים האחרונים סיפק לנו מועדון הכדורגל הפועל ת"א הצצה לבור הכלכלי העמוק אליו יכולה להיקלע קבוצת כדורגל בישראל, עם הליך פירוק דרמטי, חובות של עשרות מיליוני שקלים, ומכירת הקבוצה ברגע האחרון כמעט לאחים ניסנוב.

המצב הכלכלי של קבוצות הכדורגל בישראל ידוע. כל מי שרוכש קבוצת כדורגל יודע שזו ממש לא "פרת מזומנים" - להיפך - מדובר לרוב במשאבת כסף. אז האם בכלל רלבנטי לאפשר לקבוצות הכדורגל בישראל להירשם כ"עוסק מורשה" כשאחד התנאים המרכזיים לכך הוא רווחיות?

לדברי עו"ד בועז פיינברג, ראש מחלקת מסים והלבנת הון במשרד זיסמן-הרוני-גייר (ZAG/S&W), יהיו קבוצות שירצו לנצל את האפשרות הזאת. והוא מסביר: "כיום, כל קבוצות הכדורגל בליגת העל מסווגות כמלכ"ר במע"מ. המשמעות היא, שרשות המסים רואה בקבוצות הכדורגל גופים גירעוניים, שמטרתם העיקרית אינה השאת רווחים לבעלי הקבוצות, אלא מטרה ציבורית של קידום הספורט בישראל.

"כל עוד קבוצת הכדורגל מסווגת כמלכ"ר וכמוסד ציבורי לפי הוראות פקודת מס הכנסה, היא אינה חייבת לשלם מסים על הכנסותיה ממכירת כרטיסים, מזכויות שידור, ובוודאי שהיא פטורה מתשלום מס על התמיכות שהיא מקבלת מהמדינה; ככל שהדבר נוגע למע"מ, היא גם פטורה מלגבות מע"מ על השירות שהיא נותנת.

"מעבר לכך למלכ"ר, אשר גם רשום כעמותה או חברה לתועלת הציבור, יש אפשרות לקבל תמיכות מהמדינה, וכן להיות זכאי לקבל תרומות שמעניקות לתורמים זיכוי ממס על חלק מהתמורה, לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. מכאן, שהותרת הסיווג של קבוצות הכדורגל כמלכ"ר, הייתה מונעת מקבוצות הכדורגל להתייעל ולהתחיל לפעול כגוף עסקי אשר מטרתו להשיא רווחים. כלומר, ההחלטה הנוכחית נועדה להביא לפיתוח יעיל ואיכותי יותר לאותן קבוצות".

פוטנציאל רווח גבוה מאוד

לדברי פיינברג, "הנקודה העיקרית בהמלצת הוועדה שהקימה רשות המסים, היא לוודא שמי שנרשם כעוסק, יהיה בעל רווחים ולא גירעוני. גוף גירעוני שיסווג כעוסק, יביא לפגיעה בקופה הציבורית, שתיאלץ לממן את ההפסדים של אותו גוף, במיוחד באופן שוטף על-ידי מתן החזרי מע"מ. המדינה אינה מעוניינת בכך, ולכן, כפי שזה בא לידי ביטוי בהוראת הפרשנות, המדינה מוכנה לסווג קבוצת כדורגל כעוסק, אך זאת בתנאי שפוטנציאל הרווח של אותה קבוצה יהיה גבוה מאוד. מעבר לכך, הסיווג כעוסק יינתן לתקופת בחינה של ארבע שנים, שלאחריה, במידה שלא הופקו רווחים, ניתן לשוב ולסווג את הקבוצה כמלכ"ר.

בנסיבות אלו, אומר עו"ד פיינברג, "לקבוצות רבות, יש אינטרס להירשם כעוסק, ולא כמלכ"ר. מלכ"ר, מאחר שהוא פטור מלגבות מע"מ, הוא גם אינו רשאי לנכות מס תשומות ששילם לספקים. אחת מהפסיקות הקשות ביותר שאיתן נאלצות להתמודד קבוצות הכדורגל, נוגעת למס המשולם על ייבוא שחקנים מחו"ל.

"בניגוד לעסקאות בישראל, שבהן כאמור אין מע"מ, בעסקאות יבוא, המלכ"ר חייב לשלם את המע"מ בגין היבוא, ועדיין חל עליו איסור לנכות את התשומות הנוגעות לאותן עסקאות. בית המשפט העליון קבע לפני כשנה וחצי, כי מאחר שכרטיס השחקן הנרכש על-ידי הקבוצות הוא 'טובין', יש חובת תשלום מע"מ בגין יבואו לישראל. מעבר לכך, מלכ"רים מחויבים לשלם מס שכר לכל העובדים שלהם בגובה של 7.5% מהמשכורת".