TPG | לפני כולם

הראל מעניקה לשטראוס מימון לרכישת שטראוס קפה

זאת בהיקף של 312 מיליון שקל ■ המימון יכלול קו אשראי של 78 מיליון שקל והלוואה של 234 מיליון שקל

עפרה שטראוס, סכום רבעון / צילום: יחצ
עפרה שטראוס, סכום רבעון / צילום: יחצ

קבוצת הביטוח והפיננסים הראל  ממשיכה להרחיב את פעילות האשראי הפרטי שלה לגופים העסקיים, ובמסגרת זו היא מעמידה הלוואת ענק בהיקף של מאות מיליוני שקלים לשטראוס  גרופ, וזאת במטרה לממן את רכישת מניות המיעוט בשטראוס קפה - כך על-פי הערכות בשוק.

קבוצת המזון והמשקאות שטראוס עדכנה בשבוע שעבר על עסקת הענק, בהיקף של 257 מיליון אירו (כ-1 מיליארד שקל), שבה היא רוכשת את החזקות שותפתה האמריקאית, קרן TPG קפיטל, בחברה הבת שטראוס קפה (25.1%). שטראוס קפה מהווה את פעילותה העיקרית של קבוצת שטראוס, ואחראית על קרוב ל-50% מהכנסותיה.

בשבוע שעבר מסרה שטראוס כי 172 מיליון אירו מסכום הרכישה כבר שולמו במועד החתימה על ההסכם, באמצעות מקורותיה העצמאיים של שטראוס והלוואה קצרת-מועד שלקחה, בסך של 434 מיליון שקל, בריבית שנתית של 1.5%-2%, שתוחלף בהמשך בחוב לזמן ארוך.

כעת היא מעדכנת כי חלק מאותה הלוואה תוחלף באמצעות ההלוואה שהעמיד לה גוף מוסדי (כאמור הראל) בסך של כ-234 מיליון שקל, ונוסף על כך הועמדה לה על-ידי קבוצת הביטוח מסגרת אשראי של כ-78 מיליון שקל.

התקופה המקסימלית להלוואת הראל היא עד יולי 2027, וההלוואה היא בריבית שקלית קבועה לא צמודה, בטווח של בין 2.5% ל-3.5% בשיעור שנתי, כולל מנגנון של תוספת ריבית הדרגתית של 0.5% בגין הרעה ביחס ההון למאזן, או ביחס כיסוי החוב (המנה המתקבלת מחלוקת החוב הפיננסי נטו ב-EBITDA) מעבר לדרגות שנקבעו בין הצדדים, ובצירוף תוספת ריבית מיוחדת של1.5% בגין התקיימות עילות לפרעון מיידי.

הריבית על קו האשראי נקבעה כך שתהיה ריבית שקלית קבועה לא צמודה, החל ממועד העמדתה, לאורך כל תקופת המימון, בשיעור שנתי השווה לתשואת אג"ח ממשלתי למח"מ ההלוואה הנוספת בתוספת מרווח של בין 1% ל-2% ובצירוף תוספת ריבית כהגדרתה לעיל.

שטראוס קפה נחשבת לאחת מעשר חברות הקפה הגדולות בעולם מבחינת היקף מכירותיה, עם נתח שוק של 2.4% בקפה קמעוני, 14 אתרי ייצור בעולם וכ-7,500 עובדים (כ-780 בישראל). בסיכום 2016 צמחה פעילותה ב-7% ל-3.7 מיליארד שקל, והרווח הגולמי שלה טיפס באותה שנה בכ-10% לכמעט 1.2 מיליארד שקל.

כאמור, מדובר בעסקה פרטית נוספת בשרשרת עסקאות שביצעה הראל, שנמנית עם המוסדיים הגדולים במשק. כך, לאחרונה פורט בדוחות הכספיים של הקבוצה כי לפני כמה חודשים העמידה הלוואה של עד 90 מיליון שקל לחברת קיסריה אלקטרוניקה רפואית (CME) של איש העסקים צבי ברק.

צרו איתנו קשר *5988