הקיצוץ בהוצאות ממסים הגדיל את רווחי בזק; ההכנסות ירדו

הכנסות קבוצת התקשורת עמדו ברבעון הראשון על כ-2.5 מיליון שקל - ירידה של 4.1% ■ הרווח הנקי גדל ב-21% ל-350 מיליון שקל

קבוצת התקשורת בזק  פרסמה היום (ה') את דוחות הרבעון הראשון של השנה. הכנסות הקבוצה ירדו ב-4.1% ביחס לרבעון המקביל לכ-2.5 מיליארד שקל. ה-EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) ירד ב-2.8% ל-994 מיליון שקל, אולם הרווח הנקי גדל ב-21.5% ל-350 מיליון שקל, בעיקר על רקע ירידה בהוצאות המיסים. יישום באימוץ מוקדם של תקן דיווח כספי IFRS 15 השפיע לטובה על הרווחיות התפעולית של הקבוצה.

לדברי שאול אלוביץ', יו"ר בזק ובעל השליטה בחברה, "בזק מובילה את ענף התקשורת במונחים של היקף ההשקעות בתשתית, ובפערים גבוהים מול החברות האחרות הפועלות בענף, ועושה זאת מתוך ראייה ארוכת טווח לבסס את מעמדה כחברת התקשורת המובילה בישראל במונחים של תשתית טכנולוגית מתקדמת ואיכות שירות".

בזק כוללת את הפעילות הקווית, חברת הסלולר פלאפון, בזק בינלאומי ו-yes. בפעילות הקווית, ההכנסות ירדו ב-3.1% לכ-1.1 מיליארד שקל, כשכצפוי ההכנסות מטלפוניה ירדו וההכנסות מאינטרנט עלו. ה-EBITDA ירד ב-3.6% ל-693 מיליון שקל והרווח הנקי ירד ב-2.7% ל-319 מיליון שקל. למרות הירידות, הפעילות הקווית ממשיכה להיות חזקה וזאת על אף הגידול המשמעותי במנויים הסיטונאיים, שחצה את רף ה-400 אלף. לחברה יש 1.5 מיליון מנויי אינטרנט, כך שהמנויים הסיטונאיים מתקרבים לשליש, וכידוע על מנויים אלה ההכנסה יותר נמוכה ונאמדת ב-49 שקלים בלבד לחודש, לעומת 91 שקלים ממנוי קמעונאי של בזק.

בפלאפון ההכנסות התכווצו ב-6.4% ל-628 מיליון שקל. ההכנסות משירותים ירדו ב-4.4% ל-435 מיליון שקל וההכנסות ממכירת ציוד קצה ירדו ב-10.6% ל-193 מיליון שקל. ה-EBITDA ירד ב-5.7% ל-99 מיליון שקל והרווח הנקי דווקא עלה ב-23.1% ל-16 מיליון שקל. בסוף הרבעון היו לפלאפון כ-2.4 מיליון מנויים, וההכנסה החודשית הממוצעת ממנוי (ARPU) הייתה 60 שקל - נמוך מהרבעון הקודם אך גבוה מהרבעון המקביל.

בבזק בינלאומי ההכנסות ירדו ב-2.8% ל-384 מיליון שקל, אך ה-EBITDA והרווח הנקי צמחו. ה-EBITDA עלה ב-17% ל-82 מיליון שקל והרווח הנקי עלה ב-38.5% ל-36 מיליון שקל. העלייה ברווחים נובעת מהגידול בפעילות למגזר העסקי ומהוצאות שנרשמו ברבעון המקביל כתוצאה מחתימת ההסכם הקיבוצי.

yes: הרעה בתזרים המזומנים

כפי שנחשף אתמול ב"גלובס", yes דיווחה על הרעה בתזרים המזומנים, וזאת מכיוון שהחברה נאלצה לדחות תשלומים לספקים בשנה שעברה, כדי לעמוד ביעדי תזרים מזומנים שנקבעו לה במסגרת עסקת רכישת חלקה של יורוקום על-ידי בזק. וכך ברבעון הראשון yes רשמה תזרים מזומנים חופשי שלילי של 9 מיליון שקל, לעומת תזרים חיובי של 99 מיליון שקל ברבעון המקביל. במלים אחרות, וזו כמובן רק השערה ובבזק דוחים אותה, יכול להיות שמישהו דאג שהדוחות של yes יוצגו באופן כזה כך שהחברה תעמוד ביעדי תזרים המזומנים שנקבעו לה, כדי שיורוקום תוכל לקבל מאות מיליוני שקלים. כחלק מהעסקה, נקבע ש-170 מיליון דולר ישולמו רק אם yes תעמוד ביעדי תזרים שנקבעו עבור 2015-2016.

מעבר לכך, התוצאות של yes מצביעות על ירידה של 3.4% בהכנסות ל-424 מיליון שקל, אך מעבר לרווח נקי של 19 מיליון שקל לעומת הפסד נקי של 71 מיליון שקל ברבעון המקביל, וזאת מכיוון שברבעון הראשון לא היו הוצאות מימון בגין הלוואות מבעלי מניות כתוצאה מהמרת הלוואות הבעלים להון.

yes המשיכה לאבד מנויים ברבעון הראשון, ורשמה ירידה של 6,000 מנויים נטו ל-608 אלף בסוף הרבעון. ה-ARPU היה 232 שקל, ירידה של 5 שקלים מהרבעון הקודם אך עלייה של שקל אחד מהרבעון המקביל.

התוצאות הרבעוניות של קבוצת בזק18.05
 התוצאות הרבעוניות של קבוצת בזק18.05

צרו איתנו קשר *5988