HAP מבקשת לגייס הון בת"א להקמת מגדל בניו-ג'רזי ב-437 מיליון דולר

היקף הגיוס הנוכחי מסתכם ב-6.8 מיליון דולר ■ עפ"י התשקיף, התשואה לפני מס הצפויה למשקיעים בפרויקט תהיה 26%-30% בשנה

הפרויקט המתוכנן של HAP בג'רזי סיטי  / הדמיה: אתר החברה
הפרויקט המתוכנן של HAP בג'רזי סיטי / הדמיה: אתר החברה

הנתיב של שיתוף משקיעים בבורסה בתל-אביב בפרויקטים של השקעה בנדל"ן באמצעות מימון המונים מתרחב והולך. לאחר שהקרנות הגשמה ואינטו סללו את הדרך וגייסו הון לפרויקטים בחו"ל בדרך של פרסום תשקיף, מצטרפת כעת גם קרן HAP למגמה זו.

HAP נמצאת בבעלות ניר אמזל, אמיר חסיד וערן פולק, והיא מעורבת כיום ב-11 פרויקטים שיזמה בניו-יורק, בעיקר במנהטן. הקרן נוהגת לגייס הון לפרויקטים היזמיים שהיא מקימה, תוך שהיא מקפידה להשקיע מהונה העצמי לפחות 20% מהסכומים הנחוצים לכל פרויקט, כדי לייצר זהות אינטרסים בינה לבין משקיעיה.

HAP מבקשת לגייס בתל-אביב, באמצעות שותפות מוגבלת ייעודית, סכום של 6.8 מיליון דולר להקמת פרויקט HAP Tower בעיר ג'רזי סיטי שבניו-ג'רזי, בהיקף של כ-437 מיליון דולר. עלות שלב א' של הפרויקט - בניין בגובה 42 קומות עם 800 דירות להשכרה, קומת מסחר וקומות חניה - מוערכת ב-40 מיליון דולר, כשתכנונו וקבלת היתר הבנייה צפויים להסתיים בתוך כשנה.

השלמת הבנייה מתוכננת ל-2020

הגיוס יקנה לשותפות המנפיקה בתל-אביב בעלות של 28.7% בחברת הפרויקט, כשקרן HAP ויזמיה יחזיקו ב-50% מהפרויקט לאחר ההנפקה (HAP השקיעה בפרויקט עד כה מהונה העצמי 11 מיליון דולר - סכום המהווה כמחצית מסך כל ההון שיושקע בשלב א' בפרויקט). עלות שלב ב' של הפרויקט (בנייה ומכירת הדירות) צפויה להסתכם בכ-397 מיליון דולר, ותצריך גיוס הון נוסף.

מועד השלמת הבנייה מתוכנן לרבעון הרביעי של 2020, ושווי הפרויקט צפוי להסתכם, לטענת הקרן, בכ-570 מיליון דולר עם סיומו. על פי התשקיף, התשואה הצפויה למשקיעים בפרויקט לפני מס תהיה 26%-30% בשנה, בהתאם לגודל ההשקעה, כשסכום המינימום להשקעה הוא 25 אלף דולר (שתי יחידות השקעה של 12.5 אלף דולר). מדובר בפרויקט הראשון מבין כמה גיוסים מתוכננים של HAP. לפי התשקיף, הקרן יוזמת ומנהלת כיום 11 פרויקטים בארה"ב, ועד כה גייסה כ-180 מיליון דולר.

ב-HAP מציינים כי המשקיעים נכנסים לפרויקט לפי השווי ההיסטורי שעל פיו נחתם הסכם הרכישה של הקרקע לפני כשלוש שנים - 26.5 מיליון דולר - בעוד שהשווי הנוכחי שלה הוא 75 מיליון דולר, ולכן הם צפויים ליהנות כבר בשלב הראשון מעליית ערך הקרקע - סוג של "סוכריה" המהווה כרית ביטחון.

התב"ע על הקרקע מאושרת, ומאפשרת את הקמת הפרויקט בכפוף לקבלת היתר בנייה, וקיימת תוכנית מתאר של פיתוח האזור בעשרות השנים הבאות. הפרויקט ממוקם בסמוך לתחנת רכבת, שהנסיעה ממנה למנהטן התחתית אורכת כ-12 דקות.

עד היום איכלסה HAP פרויקט מגורים אחד להשכרה, כשבחצי השנה הקרובה היא צפויה לאכלס ארבעה פרויקטים נוספים, ובסך הכל היא צפויה למסור כ-200 דירות בשלושת החודשים הקרובים. לפי מודל ההשקעה של HAP, הקרן, שלה מטה גם במנהטן, רוכשת יחד עם כמה משקיעים אסטרטגיים, ממקורותיהם העצמיים, קרקע באזורים מתפתחים בעיר; בסמוך למועד קבלת היתרי הבנייה, HAP מגייסת הון נוסף ממשקיעי הקרן הפועלת בישראל, כדי להשלים את ההון העצמי הנדרש לצורך קבלת הלוואת הבנייה והקמת הפרויקט. HAP מבצעת את ניהול ופיקוח התכנון והבנייה, ולאחר שהפרויקט מסתיים, החברה מבצעת תהליך של מימון מחדש או מכירה של הפרויקט.

את המגעים מול רשות ני"ע בתל-אביב קיימו מטעם HAP משרד עורכי הדין נשיץ ברנדס אמיר.

פרויקט HAP Tower בג'רזי סיטי

מיקום: ג'רזי סיטי, ניו-ג'רזי

הפרויקט: בניין מגורים בגובה 42 קומות עם 800 דירות, שטחי מסחר וחניות

היקף הפרויקט: 437 מיליון דולר

עלות שלב א': 40 מיליון דולר

צפי לסיום שלב א': בעוד כשנה

עלות שלב ב': 397 מיליון דולר * צפי לסיום שלב ב': סוף 2020

תשואה צפויה למשקיע: 26%-30% בשנה