אנטרופי תומכת במועמדים של כלל ופסגות לדח"צ בבזק

במקביל, ממליצה להתנגד למינוי מחדש של חגי הרמן

כלל ביטוח ופסגות מקבלות רוח גבית מחברת הייעוץ אנטרופי: חברת הייעוץ ממליצה ללקוחותיה לתמוך במועמדים שהציעו השתיים לתפקיד דירקטור חיצוני בבזק, בעוד שהיא ממליצה להתנגד למינוי מחדש של הדח"צ שהוצע על-ידי בזק עצמה.

האסיפה תיערך ב-15 באוגוסט, כאשר חגי הרמן מועמד מטעם החברה, פסגות הציעה את מינויו של זאב וורמברנד, במקום הרמן, וכלל הציעה את מינויו של שלום הוכמן במקום הרמן. לתפקיד ימונה זה שיקבל את מירב הקולות "בעד" מקרב המצביעים שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין במינוי הדירקטור החיצוני.

בחוות הדעת שהועברה היום ללקוחות אנטרופי כתב האנליסט אלעד ניצן כי "בהתאם למדיניותנו, בעת מינוי דח"צ או דירקטור בלתי תלוי אנו נבקש לבחון גם את רקורד ההצבעה של אותו דח"צ או דירקטור בלתי תלוי בעסקאות רכישות בהן הוא מהווה שומר סף מהותי (עסקאות עם בעלי שליטה)... במידה והדח"צ תמך בהחלטות שזכו להצבעת נגד משמעותית של גופים מוסדיים, אנו נביא ונשקלל מידע זה במסגרת המלצתנו למינוי.

"לעניין זה נציין כי מר חגי הרמן היה חלק מוועדת הביקורת ומהדירקטוריון שהצביעו בעד אישור התקשרות בהסכם עם יורוקום לרכישת יתרת מניות yes, בעוד שבאסיפה כללית, מרבית הגופים המוסדיים בישראל הצביעו 'נגד' נושא זה ובנוסף לכך, הוגשו תביעות בגין עסקה זו. כמו כן, בימים אלו מתקיימת חקירת רשות ניירות ערך בקשר לאותה עסקה. משכך, אנו ניאלץ להסתייג מאישור מינויו", נכתב.

אנטרופי ממליצה כאמור לאשר את מועמדות הוכמן ו-וורמברנד. "בהתאם למדיניותנו, לנוכח הצורך הגובר בהגברת אמון המשקיעים בדירקטוריון, לדעתנו ראוי לעודד משקיעים מוסדיים להציע מועמד מטעמם לתפקיד דירקטור או דח"צ", כותב האנליסט. עם זאת, לגבי וורמברנד מוסיפה אנטרופי הסתייגות מסוימת, כשהיא מציינת כי כשכיהן כמנכ"ל מגה קמעונאות ואלון רבוע כחול, בוצעה עסקת בעלי עניין לרכישת דור אלון על-ידי אלון רבוע כחול; וכן כי בתקופת כהונתו חלה הרעה משמעותית בתוצאות מגה.

צרו איתנו קשר *5988