שרי האוצר והכלכלה: בכוונתנו לקבוע כלל להגדרת יבוא אישי

הוועדה שהקימו שר האוצר ושר הכלכלה במטרה להסיר חסמים בתחום היבוא האישי יוצאת לשימוע, לפיו "כמות סבירה" למשלוח ליבוא אישי תיקבע לפי הכלל הבא: עד כמות של 5 יחידות מוצר או עד סכום של 1,000 דולר - לפי הגבוה מביניהם

שר הכלכלה אלי כהן / צילום: דודי ועקנין
שר הכלכלה אלי כהן / צילום: דודי ועקנין

ביוני האחרון החליטה הממשלה לאמץ את הצעת שר האוצר משה כחלון ושר הכלכלה אלי כהן ולהקים צוות שיפעל להסרת חסמים בתחום היבוא האישי. בראש הוועדה, שחברים בה כלל משרדי הממשלה הרלוונטיים, עומדת שירה גרינברג, סגנית הממונה על התקציבים, ושי רינסקי, מנכ"ל משרד הכלכלה, משמש כממלא-מקומה. הוועדה עתידה להגיש את המלצותיה לשרי האוצר והכלכלה כבר בחודשים הקרובים.

במסגרת עבודתה בחודשיים האחרונים, ועל-מנת ללמוד את החסמים הקיימים בתחום היבוא האישי, פנתה הוועדה לציבור במסגרת קול קורא וכן קיימה יום שימועים בעל-פה. מתוך כך עלה מהציבור כי אחד החסמים המשמעותיים ליבוא אישי הוא שכיום לא קיימת הגדרה ברורה ל"כמות סבירה" במשלוח של יבוא אישי.

כפי שעלה מהשימוע, היעדר כלל אחיד מאלץ את האזרח להתמודד עם חוסר ודאות בעת הזמנת מוצרים ביבוא אישי. חוסר ודאות זה וכן מקרים רבים בהם מתעכבים פריטים במכס תוך פניות רבות לצרכן טרם שחרור המוצרים, גורמים לכך שפעמים רבות נמנע האזרח מלפנות לאפיק היבוא האישי.

נציין כי פיתוח אפיק היבוא האישי חשוב ביותר לצורך התמודדות עם יוקר המחיה, במיוחד במשק הישראלי המאופיין ברמת ריכוזיות גבוהה.

על-מנת להתמודד עם חסם זה, ובהמשך להחלטת הממשלה לפיה נקבע כי הוועדה תעסוק ב"הגדרת קריטריון ברור, בכמות או בכסף, בנוגע לפרטי מכס או מוצרים רלוונטיים המקנים פטור מקבלת היתרים או רישיונות מרשויות מוסמכות", מציעה הוועדה להגדיר כלל אחיד שיחול על כלל המוצרים, לעניין קביעת "כמות סבירה" ביבוא אישי.

לאור חשיבות הנושא, ועל-מנת להבטיח קביעת כלל מיטבי, החליטה הוועדה לצאת לשימוע טרם קביעת הכלל הסופי. לפיכך יצאה הוועדה היום בשימוע, לפיו "כמות סבירה" למשלוח ליבוא אישי תיקבע לפי הכלל הבא: עד כמות של 5 יחידות מוצר או עד סכום של 1,000 דולר - לפי הגבוה מביניהם.

בנוסף, הוועדה מבקשת לקבוע כמות פריטים מקסימלית למשלוח (ללא קשר לסכום) שאותה ניתן יהיה לייבא במסגרת יבוא אישי. כמו כן, המכס או הרגולטור הרלוונטי, אם תונח דעתו כי מדובר ביבוא אישי, יהיה רשאי לאשר כמויות גדולות יותר.

את הפנייה המפורטת לציבור בנושא ניתן לראות באתר משרד האוצר ובאתר משרד הכלכלה.

בנוסף, ובהתאם להחלטת הממשלה, הגישה הוועדה המלצות ראשוניות לשר האוצר ושר הכלכלה בתחום התעבורה, וזאת לאחר עבודה מקצועית שנערכה במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים. שוק מוצרי החלפים לרכב הוא שוק יבוא גדול אשר עומד על כ-10 מיליארד שקל בשנה.

על-פי בדיקה שנעשתה, נמצא כי בתחום החלפים לרכב קיימים מספר כשלים תחרותיים ומבניים המביאים לכך שבישראל ליבואני הרכב השפעה גדולה מהמקובל בעולם בשוק זה. לאור כך החלפים בישראל יקרים יותר מאלה באירופה, לעתים אף בעשרות אחוזים.

כיום כלל מוצרי התעבורה מעוכבים על-ידי המכס ביבוא אישי, על-מנת לפתור זאת הצוות ממליץ לעדכן את צו היבוא החופשי וכן לצמצם משמעותית רשימת המוצרים הנדרשים באישור משרד התחבורה והבטיחות בדרכים במסגרת יבוא אישי, שכן הצורך באישור משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מקשה על הייבוא ומביא לעיכובים משמעותיים של המוצרים במכס.

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הפחית את כמות הפריטים הנדרשים באישורו מ-20,000 פריטים ל-70 פריטים בלבד, אך ללא עדכון צו היבוא החופשי לא יוכלו ליהנות צרכני היבוא האישי מהפחתת רגולציה זו.

הצוות ממליץ כי משרד הכלכלה יעדכן את צו היבוא החופשי ויגישו למשרד המשפטים תוך 30 ימים, כך שהרפורמה תיושם עוד השנה. כמו כן ממליצה הוועדה לבחון צמצום נוסף ברשימת המוצרים, וכן היא ממליצה על מעבר ככל הניתן למודל של הצהרה על-ידי הצרכן חלף בדיקה של הרגולטור. 

צרו איתנו קשר *5988