אי.די.בי: מזכר הבנות למכירת מניות כלל ביטוח לחברה סינית

הרוכשת הפוטנציאלית: הואבנג פייננשל הנסחרת בבורסת הונג-קונג ■ השווי: לפי ההון העצמי של כלל - כ-4.9 מיליארד שקל

אדוארדו אלשטיין / צילום: תמר מצפי
אדוארדו אלשטיין / צילום: תמר מצפי

קבוצת אי.די.בי דיווחה היום (ג') לבורסה, כי חתמה על מזכר הבנות ראשוני ולא מחייב למכירת השליטה בחברת הביטוח כלל   (45%) לחברה סינית ציבורית לפי שווי דומה להון העצמי של כלל - כ-4.88 מיליארד שקל. 

במקרה שלא תהיה עסקה, אין סנקציה על שני הצדדים וההסכם הראשוני הוא על 60 ימי בלעדיות לבדיקת כלל ביטוח. הרוכשת הפוטנציאלית היא הואבנג פייננשל הנסחרת בבורסת הונג-קונג - Huabang Financial Holdings Limited.

התמורה הכוללת תותאם לסך ההון של כלל עסקי ביטוח על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים שיפורסמו לפני מועד השלמת העסקה וכן תותאם לחלוקת דיבידנד או לאירועים הוניים אחרים, אם וככל שיחולו, קודם למועד השלמת העסקה.

לפי הדיווח, העסקה כפופה לביצוע הליך בדיקת נאותות על ידי הקונה, והארכת התקופה של הבלעדיות כפופה להסכמת הצדדים, להשלמת המו"מ בין הצדדים ולחתימה על הסכם מחייב עד לתום התקופה האמורה ולקיום התנאים המתלים להשלמת העסקה כמפורט להלן.

השלמת העסקה כפופה להתקיימות מספר תנאים מתלים, הכוללים אישורים רגולטוריים הדרושים לביצוע העסקה, לרבות אישור הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר דורית סלינגר וכן אישורי צדדים שלישיים (ככל הנדרש).

צרו איתנו קשר *5988