הפניקס ביקשה לצרף את רונן נקר לדירקטוריון כלכלית ירושלים

מדובר במועמד שני שלגביו הוגשה השבוע בקשה מטעם גופים מוסדיים, לאחר שקודם לכן נחשף ב"גלובס" כי פסגות ביקש לצרף לדירקטוריון כלכלית ירושלים את אלן גלמן

דוד פורר (צילום: יוסי כהן)
דוד פורר (צילום: יוסי כהן)

הגופים המוסדיים מעוניינים להגדיל את השפעתם על התנהלות קבוצת הנדל"ן כלכלית ירושלים. לאחר שביום ראשון חשפנו כאן כי בית ההשקעות פסגות ביקש לצרף את אלן גלמן כמועמד מטעמו לדירקטוריון החברה, מתברר כעת כי גם חברת הביטוח הפניקס הגישה באותו היום בקשה למינוי דירקטור בלתי תלוי נוסף מטעמה. מדובר ברונן נקר, לשעבר סמנכ"ל הכספים של החברות צור שמיר וביטוח ישיר וכיום דירקטור בחברת אמיליה פיתוח.

מוקדם יותר החודש פרסמה כלכלית ירושלים זימון לאסיפת בעלי המניות השנתית שלה, שתתכנס ב-18 באוקטובר. הזימון וביניהם בקשה מבעלי המניות לאשר מחדש את כהונתם של ששת הדירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים (דח"צים) עד האסיפה הכללית הבאה שתתכנס ב-2018.

נוסף על כך, תועלה להצבעה הצעת דירקטוריון כלכלית ירושלים לתיקון תקנון החברה, שלפיה יכלול הדירקטוריון בין חמישה לתשעה דירקטורים, וזאת כאשר כוללים בספירה את שני הדח"צים שמתמנים מכוח חוק החברות. משמעות ההחלטה היא, כי אם יאושר הסעיף בתקנון, ניתן יהיה לבחור עד שבעה דירקטורים בלבד שאינם דח"צים.

כלכלית ירושלים, פעם בשליטת אליעזר פישמן, היא כיום חברה ללא בעל שליטה. בעל המניות הגדול בחברה הוא איש העסקים דוד פורר, שמחזיק בכ-24% ממניותיה, בעוד שמחזיקים גדולים נוספים בחברה הם חברת הביטוח הפניקס (10.5%), חברת סאמיט שבשליטת זוהר לוי (7.5%), בתי ההשקעות פסגות ואלטשולר שחם (כ-6% כל אחד) וחברת הביטוח מנורה (5.5%).

כיום כולל דירקטוריון כלכלית ירושלים שמונה דירקטורים, מתוכם שני דחצ"ים ועוד שישה דירקטורים רגילים שיעמדו כולם להצבעה. ארבעה מהם - טל פורר (בנו של דוד פורר), רון בארי, אמיר בורגר וזוהר לוי - מונו בעבר בתמיכתם של פורר ושל סאמיט. שניים נוספים, אלון כהן וירון זלצמן, מונו באסיפה הקודמת לפי בקשת בית ההשקעות אלטשולר שחם וחברת הפניקס.

ביום ראשון חשפנו כאן כאמור, כי בית ההשקעות פסגות הגיש לדירקטוריון כלכלית ירושלים לכלול בזימון לאסיפה מועמד נוסף לתפקיד דירקטור בחברה. מדובר ברו"ח אלן גלמן, שכיהן בעבר כסמנכ"ל כספים בבזק ובקבוצת דלק וכיום משמש כדירקטור בחברת פריון. כעת מתברר שגם הפניקס בחרו להגיש מועמד מטעמם.

את הבקשה הגישו פסגות והפניקס על בסיס סעיף בזימון לאסיפה, הקובע כי זכותו של בעל מניה לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר יומה של האסיפה במשך שבוע מיום פרסום הזימון. הדירקטוריון רשאי שלא לקבל את הבקשה, אולם הוא יידרש למצוא לכך הסבר טוב במיוחד כדי לבסס את סירובו.

על פי ניסיון העבר, מועמדים מטעם הגופים המוסדיים זוכים לרוב לתמיכה מצד חברות הייעוץ למוסדיים, ובראשן אנטרופי. לתמיכה זו צפויה להיות השפעה רבה על תוצאות ההצבעה, מאחר שהגופים המוסדיים מחזיקים כיום במרבית מניות החברה. כך, שאם יאושר הסעיף המגביל את מספר הדירקטורים שאינם דח"צים לשבעה בלבד, יאבקו כעת שמונה מתמודדים על שבעה מקומות פנויים.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988