תיק מנהלי חברות הדלקים שהלבינו הון: נאשם רביעי נשלח לכלא

פרשת "אור הגנוז": 36 חודשי מאסר נגזרו על אברהם דינו, שלקח חלק במנגנון להפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף עשרות מיליוני שקלים, העלמת מס בהיקף עשרות מיליונים והעלמת מע"מ בהיקף מיליוני שקלים, כל זאת תוך ביצוע הלבנת הון ■ 3 מעורבים כבר נשלחו לכלא, ואחד לעבודות שירות

28 חודשי מאסר בפועל נגזרו על נאשם שלקח חלק במנגנון הפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף עשרות מיליוני שקלים, העלמת מס בהיקף עשרות מיליוני שקלים ובהעלמת מע"מ בהיקף מיליוני שקלים, וכל זאת תוך ביצוע עבירות הלבנת הון. מדובר בגזר דין נוסף במסגרת הפרשה המכונה "פרשת אור הגנוז", שבמסגרתה הואשמו מנהלי חברות דלקים ושורת נאשמים נוספים בעבירות מס חמורות ועבירות איסור הלבנת הון, בהיקף של למעלה מ-213 מיליון שקל.

כתב האישום המקורי בפרשה הוגש נגד אלכס הירש, נגד חברת "גולד פאר דלקים" שבבעלותו, ובניהולו וכן נגד אשרף חמידיאן ונגד חברת "דיזל האומן" שבבעלותו ובניהולו. לפי כתב האישום המקורי, הירש קשר, יחד עם מיקי (מיכאל גילון) ענתבי, שהינו עבריין נמלט, קשר לרישום כוזב במסמכי תאגיד ולהפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של למעלה מ-200 מיליון שקל, מחברות שעל פעילותן העסקית השתלט ענתבי, להירש ולחברה שלו העוסקת במסחר בדלק.

כמו-כן, על-פי כתב האישום, הירש אף לקח חלק בהפצת חלק מהחשבוניות לעצמו. עוד על-פי כתב האישום, הירש דיווח על החשבוניות הפיקטיביות, שקיבל מקשירת הקשר עם ענתבי, לרשויות המס, ובכך הקטין את חבותו במס בעשרות מיליוני שקלים.

במארס אשתקד נחתם הסדר הטיעון הראשון בפרשת "אור הגנוז" עם הירש, שהודה והורשע אז בעבירות מס ובהלבנת הון בהיקף עשרות מיליוני שקלים. בין הנאשמים הנוספים ששמם הוזכר בפרשה היה גם מאיר נחמני, אמרגנו של הזמר קובי פרץ (שהורשע בעצמו בעבירות מס ונשלח למאסר בפועל). לפני כשנה וחצי הגיע נחמני להסדר טיעון עם רשות המסים, שדבמסגרתו הורשע, על-פי הודאתו, בעבירות של הכשלת דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון, וריצה 6 חודשי עבודות שירות בגין הרשעתו בפרשה.

גזר הדין הנוכחי ניתן בעניינו של אברהם דינו, שהורשע, לפי הודאתו במסגרת הסדר טיעון, בשורת עבירות מס ועבירות הלבנת הון. לפי כתב האישום, בין השנים 2013-2014 נטל דינו חלק בתוכנית העבריינית רחבת ההיקף, ובמסגרת זו פעל בהתאם להנחיותיו של מיכאל (מיקי) גילון ענתבי, הירש ואנשים נוספים.

תעודות פיקטיביות

לפי האישומים בהם הורשע במסגרת הסדר הטיעון עמו, ביצע דינו פעולות שונות במסגרת המערך העברייני, ובהן, בין היתר, פעולות להפצת חשבוניות פיקטיביות ע"ש חברת "גלנדאואר אנרגיה" לשלושה עוסקים: חברת "גולד פאר דלקים", "עוסק מורשה זוהר אברמן" ו"עוסק מורשה מנחם רפאל". זאת, במטרה לסייע להם לחמוק מתשלום מס הכנסה ומע"מ.

הסכום הכולל של 32 החשבוניות הפיקטיביות ע"ש חברת גלנדאואר שהופצו לשלושת העוסקים, הסתכם בסך של כ-28.3 מיליון שקל; שסכום המע"מ הכלול בהן עמד על כ-4.3 מיליון שקל. מעשיו של דינו אף היוו הפרה של הוראות פקודת מס הכנסה בסך כולל של כ-24 מיליון שקל.

לפי כתב האישום, בינואר 2014 ברח ענתבי מהארץ, ודינו היה איש הקשר שנותר לעבוד מול העוסקים שקיבלו את החשבוניות ותעודות המשלוח הפיקטיביות.

דינו הורשע בכך שפעל מולם וניתב את הבקשות שלהם לכתיבת המסמכים הכוזבים, ל"עובדי" החברות הפיקטיביות האחרים. דינו הודה כי הוא העביר ל"עובדים" את הנתונים הכוזבים שהיה צריך לרשום בחשבוניות הפיקטיביות ובתעודות המשלוח הרטרואקטיביות. כמו-כן, מלאכת גביית הכספים מהעוסקים ששילמו על החשבוניות הפיקטיביות והטיפול בכספים (שליחתם לענתבי שבחו"ל) הופקדה על דינו.

כתב האישום קושר את דינו גם לנחמני, ולהלבנת הון בסך כ-50 מיליון שקל. מכתב האישום עולה, כי במארס 2005 פעל נחמני לרישומה של אשתו, ענת נחמני, במשרד האוצר אצל רשם נותני שירותי מטבע (צ'יינג'), כנותנת שירותי מטבע, בשם "נחמני ענת" ברמלה. בפועל, ומרגע הקמתו של הצ'יינג', שימש מאיר נחמני, כנותן שירותי מטבע במסגרת הצ'יינג', ובכלל זה כמנהל הצ'יינג'.

הצהרות כוזבות

על-פי כתב האישום, בין ינואר 2014 לדצמבר 2014, העביר הירש או מי מטעמו לצ'יינג' המחאות על-שם חברת "גולד פאר" בסכום של לפחות כ-50 מיליון שקל שנרשמו לפקודת חברת "מ.ט.ר" ולפקודת חברת "גלנדאואר"; נחמני דאג כי ההמחאות שהיו על שם חברת "גולד פאר" יירשמו בכרטיסים שנפתחו בצ'יינג', על-שם חברות "מ.ט.ר" ו"גלנדאואר". זאת, על-מנת ליצור מצג שווא, שלפיו ההמחאות שייכות לחברות אלו, במסגרת היותן מקבלות שירות לכאורה, ואינן קשורות למקבלי השירות האמיתיים.

וכאן נכנס דינו לתמונה - לצורך יצירת מצג לפיו קוימו חובות הזיהוי והדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון, חתם דינו בצ'יינג', לפי הנחיותיו של ענתבי ובתיאום עם נחמני, על הצהרות כוזבות ביחס להמחאות על-שם חברת "גולד פאר" בסך כולל של כ-36 מיליון שקל, בהן נרשם שהוא מבקש השירות.

לתיק בפרשת "אור הגנוז" צורף אישום נוסף נגד דינו, בטענה כי רכש והפיץ מאות כדורים ותכשירים, הנחזים להיות מקוריים ומפרים את סימני המסחר, ללא אישור מטעם משרד הבריאות ומבלי שניתן מרשם רפואי עבור הנפקת הכדורים - וזאת תמורת תשלום כספי שלא דווח לרשויות.

אינטרס ציבורי

השופטת שירלי דקל נוה ציינה בגזר הדין, כי "פסיקת בית המשפט חזרה והדגישה כי בעבירות המס יש ליתן משקל מכריע לאינטרס הציבורי ולהעדיפו על-פני נסיבותיו האישיות של הנאשם. כן הודגש כי מצבו הכלכלי של נאשם ועברו הפלילי הנקי אינם מצדיקים הקלה בעונש, שכן במרבית המקרים עברייני המס הינם אנשים נורמטיביים, אשר ביצעו את העבירות בעטיו של מצב כלכלי קשה".

השופטת גזרה על דינו 28 חודשי מאסר בפועל, 8 חודשי מאסר על תנאי וכן 80 אלף שקל קנס. בנוסף, נגזרו על דינו 8 חודשי מאסר בפועל נוספים, לריצוי במצטבר (ולא בחפיפה למאסר המרכזי) בגין העבירות בתיק המצורף, וכן קנס נוסף בהיקף 10,000 שקלים.

פרשת "אור הגנוז", שחקירתה הגלויה החלה בינואר 2015, נולדה בעקבות חקירה מורכבת ומסועפת שניהלה יחידת חקירות מכס ומע"מ-תל-אביב ויחידת להב 433-יאל"כ של המשטרה, ובסיוע חקירות מכס ומע"מ-ירושלים וכן של יחידות חקירות מס הכנסה-מרכז. 

צרו איתנו קשר *5988