אלשטיין מגייס עוד כ-800 מיליון שקל לדסק"ש למיחזור חוב

מסגרת ההנפקה תגדל בשלב הציבורי, כך שהגיוס עשוי להגיע ל-863 מיליון שקל אם יירשם ביקוש גבוה ■ ביקושים גבוהים בהנפקת האג"ח של פז

אדוארדו אלשטיין / איור: גיל ג'יבלי
אדוארדו אלשטיין / איור: גיל ג'יבלי

איש העסקים אדוארדו אלשטיין ממשיך לזכות לאמון מהמשקיעים בשוק ההון, המאפשרים לו להמשיך ולמחזר את חובות החברות שבשליטתו. היום הודיעה חברת ההחזקות דיסקונט השקעות (דסק"ש) שבשליטת אלשטיין, כי הבטיחה גיוס של 770 מיליון שקל לפחות באמצעות הנפקת איגרות חוב נוספות מסדרה י' הקיימת. הגיוס עשוי לגדול להיקף של עד 863 מיליון שקל, אם יירשם ביקוש גבוה לאג"ח גם בשלב השני של ההנפקה.

דסק"ש היא החברה שבאמצעותה שולט אלשטיין בשופרסל, בסלקום, בנכסים ובנין, באלרון ובבית ההשקעות אפסילון. אתמול קיימה דסק"ש את המכרז המוסדי על הרחבת סדרת האג"ח י' הארוכה שלה. הסדרה, שנושאת ריבית שקלית קבועה לא צמודה של 4.8%, מתוכננת להיפרע בין השנים 2021 ל-2026 ומגלמת משך חיים ממוצע (מח"מ) של 5.6 שנים. היא הונפקה לפני פחות משלושה חודשים, ומחירה הנוכחי משקף תשואה שנתית לפדיון של 4.2%.

הזמנות ביותר מ-1 מיליארד שקל

במכרז המוסדי המקדים הוצעו איגרות החוב הנוספות במחיר שלא יפחת מ-1.03 שקל לאיגרת. במסגרת המכרז התקבלו מגופים מוסדיים ומשחקני נוסטרו הזמנות לרכישת 982.5 מיליון שקל ע"נ של אג"ח, המשקפות היקף כספי של 1.038 מיליארד שקל. מתוכן קיבלה החברה התחייבויות לרכישת 731.9 מיליון שקל ע"נ של אג"ח, בהיקף כספי של 770 מיליון שקל.

במסגרת המכרז הציבורי תגדל מסגרת ההנפקה ל-820.5 מיליון שקל ע"נ, כך שהיקף הגיוס עשוי להסתכם ב-863 מיליון שקל.

S&P מעלות חוזרת על דירוג של BBB

לקראת ההנפקה, חזרה חברת S&P מעלות על דירוג של BBB עם תחזית חיובית לדסק"ש, וציינה כי תמורת ההנפקה תשמש בעיקר למיחזור חוב פיננסי קיים. מתחילת אוקטובר 2017 ועד סוף ספטמבר 2019 עומדת דסק"ש בפני תשלומי קרן וריבית בהיקף כולל של 801 מיליון שקל, ועיקר הסכום ישולם לסדרות האג"ח השונות במהלך ארבעת השבועות הקרובים.

דסק"ש הציגה בסוף נובמבר רמת מינוף של כ-58%, המשקפת את היקף חובותיה ביחס לשווי השוק של נכסיה העיקריים והשווי ההוגן של הנכסים הלא סחירים. את ספטמבר היא סיימה עם 1.37 מיליארד שקל במזומן, כך שהחוב הפיננסי נטו שלה הסתכם ב-3.49 מיליארד שקל.

במהלך ספטמבר הובילה דסק"ש מהלך רחב של החלפת אג"ח מסדרה ו' באג"ח מסדרה י', במטרה להאריך את מח"מ החוב שלה.

בעקבות המהלך רשמה החברה הוצאה חשבונאית של 230 מיליון שקל, וזו הובילה את החברה להציג הפסד של 398 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2017. לאור הפסד זה הופיעה בדוחות הכספיים של דסק"ש בסוף ספטמבר יתרה שלילית של רווחים ראויים לחלוקה, בהיקף של 148 מיליון שקל, כך שכדי לחזור ולחלק דיבידנדים היא תידרש קודם לכן לחזור ולהציג רווחים בהיקפים משמעותיים.

מוקדם יותר החודש השלים בעל השליטה אדוארדו אלשטיין מהלך, שבמסגרתו פוצלה דסק"ש מהחברה האם, אי.די.בי פתוח, והפכה לחברה אחות שלה (שתיהן בשליטת חברת דולפין של אלשטיין). העסקה בוצעה ברובה המכריע באמצעות הלוואת מוכר, והדיבידנדים שתשלם דסק"ש לדולפין יועברו לאי.די.בי כתשלומי ריבית על ההלוואה.

פז מגייסת כחצי מיליארד שקל

חברת האנרגיה פז זכתה גם היא לביקוש גבוה עבור אג"ח חדשות מסדרה ז', שאותן הציעה אתמול לגופים המוסדיים ולשחקני נוסטרו במסגרת המכרז המוסדי המקדים. מדיווח שפרסמה פז עולה, כי במכרז המוסדי התקבלו התחייבויות מוקדמות בהיקף כולל של 1.1 מיליארד שקל, שמתוכן נענתה החברה להזמנות מוקדמות בהיקף של 400 מיליון שקל. במסגרת המכרז הציבורי תנסה החברה לגייס 70 מיליון שקל נוספים.

עוד נקבע במכרז המוסדי, כי הריבית על סדרה ז' לא תעלה על 1.23% בשנה (צמוד למדד המחירים לצרכן). לקראת ההנפקה חזרה חברת S&P מעלות על דירוג של AA מינוס לפז, וציינה כי התמורה ממנה תשמש למיחזור חוב לצרכיה השוטפים של החברה. לדברי יונה פוגל, מנכ*ל פז, "הגיוס משקף אמון רב של שוק ההון בחברה ובהתפתחות העסקית שלה".

צרו איתנו קשר *5988