הבורסה התחרטה: יופחת משקל כלל ביטוח במדדים

הבורסה משנה רטרואקטיבית את התייחסותה לעסקאות ההחלף (SWAP) בכלל ביטוח ■ החלטה זו מטרפדת, לפי שעה, מהלך של משפחת נמרודי

איזי כהן / צילום: תמר מצפי
איזי כהן / צילום: תמר מצפי

הבורסה משנה את המשקל של מניית כלל ביטוח  במדדים המרכזיים שלה. ל"גלובס" נודע כי בעקבות החלטת ועדת המדדים של הבורסה בתל-אביב כי עסקאות מכירת מניות בעסקאות החלף (SWAP) לא יוכרו לצורך חישוב החזקות הציבור בחברה, לא יוכרו שתי עסקאות כאלה, שבהן נמכרו בסך הכל 10% ממניות כלל ביטוח בחודשים האחרונים כהגדלת החזקות הציבור בחברה.

משום כך, יוחזר היקף החזקות הציבור בכלל ביטוח לזה שהיה עד לאמצע אוקטובר האחרון, וכך יפחת משקלה של מניית הקבוצה במדדי ת"א 90 ות"א 125 בכרבע ממשקלן כיום. עם זאת, המניה תמשיך להיכלל במדדים, מאחר שהחזקות הציבור בה עונות על הדרישות גם בנטרול עסקאות ההחלף.

בשבוע שעבר החליטה ועדת המדדים של הבורסה בתל-אביב כי עסקה של מכירת מניות הנכרכת בעסקאות קשורות, ובהן עסקאות החלף (SWAP), לא תוכר לצורך חישוב החזקות הציבור בחברה.

טרפוד מהלך של משפחת נמרודי

החלטה זו מטרפדת, לפי שעה, מהלך של משפחת נמרודי, בעלת השליטה בחברת החזקות הנדל"ן הכשרת היישוב , שנועד להגדיל את החזקות הציבור בחברה כדי להשאיר אותה במדד ת"א 125. זאת, לאחר שיעקב נמרודי מכר כ-7% ממניות הכשרת היישוב באמצעות עסקת החלף, שלפיה בתום תקופה של עד שנתיים ממועד העסקה, תבוצע התחשבנות ביחס להפרש בין מחיר המכירה של המניות הנמכרות לבין ערכן כפי שיהיה במועד ההתחשבנות.

בכלל ביטוח כבר נעשו שתי עסקאות החלף, בעקבות הוראות הפיקוח על הביטוח, למכירת נתחים של לפחות 5% ממניות כלל ביטוח, שמחזיקה בעלת השליטה אי.די.בי, מדי כל כמה חודשים. בתחילה הכירה הבורסה במניות שנמכרו כהחזקות ציבור, אבל עתה היא מתקנת את ההחלטה רטרואקטיבית.

המתווה למכירת המניות של כלל ביטוח נקבע על ידי הפיקוח על הביטוח כבר במהלך 2013, ולאחר מכן אושר בבית המשפט המחוזי בתל-אביב. הוא נעשה כפועל יוצא לכך שאי.די.בי איבדה את יכולתה לשלוט בקבוצת הביטוח, כשזכויות השליטה שבמניות השליטה של אי.די.בי בכלל ביטוח נמצאות כבר כמה שנים בידי הנאמן של הפיקוח, משה טרי. על אי.די.בי למכור את מניות השליטה בכלל ביטוח לצד ג', וכל עוד לא תעשה כן, עליה למכור חלקים ממניות אלה. בשני המקרים מכרה אי.די.בי 5% ממניות כלל ביטוח בדרך של עסקת החלף (SWAP).

צרו איתנו קשר *5988