הנקראות ביותר

צחי חג'ג' יעביר מסמכים שהוסתרו מחברי קבוצת מגדלי הצעירים

כך קבע בית המשפט בעקבות תביעה שהגישו חברי קבוצה ביוני האחרון ■ בין היתר יקבלו חברי הקבוצה הסברים לעיכובים שנגרמו לפרויקט

צחי חג'ג' / צילום:תמר מצפי
צחי חג'ג' / צילום:תמר מצפי

עד היום טרם נרשמה הערת אזהרה לטובת חברי הקבוצה בפרויקט מגדלי הצעירים בתל-אביב - כך עולה מפסק דין שהתקבל לאחרונה בעקבות תביעה שהגישו חברי קבוצה נגד המארגנים והנאמן עו"ד צחי חג'ג', בה דרשו להציג להם מסמכים שהוסתרו מהם.

בית המשפט קיבל את התביעה וקבע כי חג'ג' יעביר את המידע הנדרש לוועד המפקח של הקבוצה עד ה-1 בפברואר, לרבות הסברים הנוגעים לעיכובים שנגרמו בפרויקט, ולעמדת רשות מקרקעי ישראל ועיריית תל-אביב לגבי רישום זכויותיהם של חברי הקבוצה בקרקע.

ביוני האחרון, פירסם "גלובס" לראשונה כי חברים בקבוצת הרכישה בפרויקט "מגדלי הצעירים" בדרך מנחם בגין בתל-אביב הגישו תביעה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב נגד קבוצת חג'ג', נגד עו"ד צחי חג'ג' כנאמן הקבוצה ונגד חברת יעיל מקבוצת חג'ג', בה הם דרשו מבית המשפט להורות לקבוצת חג'ג' בין היתר לחשוף בפניהם מסמכים שלטענתם הוסתרו מהם במכוון. זאת לאחר שלטענתם, התגלו להם פערים בין המציאות בשטח, לבין המצגים שהציגה בפניהם חג'ג' בתחילת הדרך.

בתביעה, שהוגשה באמצעות עו"ד עומרי בירותי, נטען כי קבוצת חג'ג' מסרבת למסור מסמכים רבים לרבות רשימת 486 רוכשי הדירות בפרויקט ופרטי ההתקשרות עמם, הטבות והנחות שניתנו לרוכשים המקורבים לחג'ג', דוחות אפס עדכניים, ומסמכים נוספים. "לטענת התובעים, מאות משפחות לא ישנות בלילה ומוסתרת מהם האמת והעובדות לאישורן" צוין בפסק הדין. "התובעים מעלים טענות להתנהלות חג'ג' שגרמו לעיכובים משמעותיים במימוש הפרויקט. לשיטתם קיימת הסתר והטעייה ושורשי המחלוקת יורדים עד לבסיס מהות ההתקשרות בין הצדדים".

השופט גרשון גונטובניק חייב את צחי חג'ג' להעביר מסמכים לוועד המפקח של הקבוצה עד ה-1 בפברואר. ראשית מעניינת התייחסותו לעיכוב העצום בלוח הזמנים של הפרויקט, ששווק לחברי הקבוצה התובעים עוד בשנת 2010. בהקשר זה נקבע בפסק הדין כי חג'ג' יעביר לוועד המפקח של הפרויקט התייחסות מפורטת לעיכובים במימוש הפרויקט והתחלת הבנייה, שיכללו הסברים לעיכובים.

עוד בנושא נדל"ן ותשתיות


מסמכים נוספים שיתבקש חג'ג 'להעביר נוגעים להטבות שניתנו במסגרת הפרויקט למקורבי חג'ג', שהם בעלי קשר עסקי לבני משפחת חג'ג'. בהקשר זה טען חג'ג' גם אם ניתנו הטבות כלשהן בעלויות הרכישה, הן לא באו על חשבון חברי הקבוצה, אלא על חשבון הרווח של המארגנים.

סוגיה מהותית נוספת שעלתה בפסק הדין, היא העובדה שעד היום לא בוצע רישום הערת אזהרה בקרקע על שם הרוכשים בפרויקט (בחכירה). בהקשר זה טען חג'ג' כי קיים סכסוך בין רמ"י לעיריית תל-אביב שמצוי לקראת סיום, ולאחריו, ניתן יהיה לרשום הערות אזהרה לטובת הרוכשים. בית המשפט הורה לחג'ג' למסור לוועד המפקח מסמכים הנוגעים לעמדת רמ"י ועמדת העירייה ביחס לרישום הזכויות בקרקע.

התובעים אף טענו כי דוחות אפס מעודכנים לגבי עלויות הפרויקט, מוסתרים מהם, ומשום מה מוצג להם רק דוח האפס המקורי (שנערך לפני שנים). בית המשפט חייב את חג'ג' להעביר לוועד המפקח דוחות אפס מעודכנים ככל וקיימים כאלה. עוד ניתנה הוראה לחג'ג' להעביר לוועד המפקח שמאויות רלוונטיות לפרויקט, ועותק קריא של הסכם השיתוף ונספחיו.

בנוגע לטענה על פער בין מחיר הדירה המשוער, לבין המחיר בפועל קבע בית המשפט כי משרד רו"ח קידרון יעביר לוועד המפקח דוח כספי של תכנון מול ביצוע והיקף פריצת מסגרת התקציב המחייבת והמאושרת.

בהתייחס לרשימת הרוכשים בפרויקט, קבע בית המשפט כי מאחר וזהותם של כלל הרוכשים אינם ידועה, יאפשר חג'ג' לכל הרוכשים ליצור קשר עם עו"ד בירותי, באופן דיסקרטי.

יש לציין כי חג'ג' חויב בתשלום הוצאות משפט נמוכות של 5000 שקל, נוכח שיתוף הפעולה מצדו ונכונותו להעביר מידע לאורך המשפט. במקביל שיבח השופט את התובעים על קידום עניינים של כל חברי הקבוצה.

עו"ד בירותי מסר כי "בתחילת הדרך נטען ע"י קבוצת חג'ג' כאילו ונמסרו כל המסמכים והמידע שדרשנו ושאין ממש בטענות המבקשים. במסגרת ולאורך ניהול התובענה הושגו על ידינו מסמכים ומידע חיוניים מהותיים והכרחיים רבים שלא היו ולא נמסרו למבקשים ובוודאי שלא לייתר הרוכשים. למשל ההחלטות בהליכי ההשגה והערר שהמבקשים היו צד להם אך לא קיבלו אותם. וכעת חוייבו המשיבים למסור דוחות ומידע ומסמכים משלימים רבים נוספים. כדוח תכנון מול ביצוע לפריצת מסגרת התקציב ותוספת עלויות וכו'.

מקריאה ראשונית של פסק הדין המקיף והתקדימי ולנוכח הנסיבות הרגישות של פרשה זו - עולה לשיטתנו כי פסק דינו של כבוד השופט גונטובניק מהווה מלאכת מחשבת הן מבחינה משפטית ולא פחות חשוב מבחינה פרקטית של קידום ושמירת האינטרסים- של כל הצדדים. והכל תוך שמירתו על הזכויות במקרה דנן במידה ויתעורר הצורך או לעניין מחלוקות אחרות הקיימות בין הצדדים לתיק זה - שלאו דווקא יגיעו לכדי הכרעה משפטית. יש לקוות שפסק דין תקדימי ופורץ דרך זה יסייע לרוכשים בהגנה על זכויותיהם והאינטרסים שלהם וכן יסייע למחוקק בהסדרת תחום פרוץ זה. יש לי מה לומר לגבי הגנת המחוקק, שכבר קיימת לשיטתי במקרים מסויימים הנתפסים כ"קבוצות רכישה" (כל מקרה לגופו), אך לא נערבב שמחה בששון". 

מקבוצת חג'ג' נמסר: "התביעה המדוברת התחילה בקול צעקה גדולה על אי סדרים כספיים לכאורה ובטענות רבות אחרות, שכולן נדחו והתבררו כבדויות. בהתאם, היא גם הסתיימה בקול ענות חלושה, בפסק דין לקבלת מספר מועט של מסמכים, שכבר נמסרו לתובע פעמים רבות, ויימסרו כעת שוב. לגבי החלטת רשות המסים, הנזכרת בפסק הדין, מדובר בהחלטה משנת 2012, שרשות המסים חזרה בה ממנה במהלך ערר שהוגש על ידי קבוצת הרכישה ושהסתיים בהסכם פשרה בשנת 2013. בסיומו של הליך הפשרה הכירו רשויות המס בכך שהמדובר בקבוצת רכישה לכל דבר ועניין. לגבי ה"הטבות למקורבים בדמי השיווק", מדובר במספר דירות בודדות מתוך 500 דירות, שנקנו בהנחה על ידי המארגן, על חשבון דמי השיווק של המארגן, ולא על חשבון הקבוצה, ולכן אין זה מעניינה של קבוצת הרכישה. יצוין שבימים אלו הגישה הקבוצה תביעה נגד חברת הביטוח של הפרויקט ואחרים על סך של 200 מיליון שקלים, לשיפוי חברי הקבוצה בגין אירוע פיצוץ באר המים במגרש, והעיכובים והנזקים שנגרמו, והסכומים שייפסקו יועברו לקבוצת הרכישה ויטיבו עימה. קבוצת חג'ג' תמשיך לעשות ימים כלילות לטובת הפרויקט, אשר לאחר סיום אירוע המים מתקדם בצעדי ענק, ויהיה לאחד הפרויקטים היפים בתל-אביב".

עקבו אחרינו ברשתות
רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא נדל"ן ותשתיות?
אני מאשר/ת קבלת תוכן פירסומי מגלובס
נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן
גלובס טק
נתוני מסחר
שוק ההון
נתח שוק
דין וחשבון
הסיפורים הגדולים של השבוע
מטבעות דיגיטליים
✓ הרישום בוצע בהצלחה!