מהדרין מוכרת קרקעות בשרון; תרשום רווח נקי של 33 מ' שקל

חברת הנדל"ן והפרדסים, שנמצאת בשליטת נכסים ובניין והפניקס, מוכרת שטח של 31 דונם המיועד להקמת 50 יחידות דיור ואזור תעסוקה

גיא בינשטוק, מנכ"ל מהדרין / צילום: איל יצהר
גיא בינשטוק, מנכ"ל מהדרין / צילום: איל יצהר

חברת הנדל"ן והפרדסים מהדרין  עדכנה הבוקר כי חתמה על הסכם למכירת כמה קרקעות שבהן היא מחזיקה באזור אבן יהודה שבשרון תמורת כ-43 מיליון שקל בתוספת מע"מ. החברה מעריכה כי המכירה תניב לה רווח נקי של כ-3 מיליון שקל ותזרים מזומנים נקי של כ-33 מיליון שקל. במהדרין ציינו כי השלמת המכירה והעברת מלוא התמורה בעסקה תבוצע בתוך כארבעה חודשים.

מהדרין מחזיקה בכ-31 דונם באבן יהודה, שעליהם תוכנית להקמת כ-50 יחידות דיור וכ-6,000 מ"ר לתעסוקה. במארס 2016 קיבלה התוכנית תוקף, וכבר בדוחותיה השנתיים ל-2016 שפורסמו במארס, החברה דיווחה על מגעים למכירת החזקות אלה.

מניית מהדרין שמרה על יציבות בשנה האחרונה בשקלים
 מניית מהדרין שמרה על יציבות בשנה האחרונה בשקלים

מהדרין פועלת בעיקר בנטיעה, עיבוד, אריזה ושיווק של מטעים ופרי הדר, וכן בתחום של נכסים מניבים ואחסון בקירור. החברה, הנמצאת בשליטת חברת נכסים ובניין  מקבוצת אי.די.בי וחברת הביטוח הפניקס , מנוהלת על ידי גיא בינשטוק ונסחרת בבורסה בשווי של כ-610 מיליון שקל.

בסך הכל, בסוף 2016 היו בידי החברה מטעים בשטח כולל של 13.6 אלף דונם, עיקרם בחכירה מרמ"י (רשות מקרקעי ישראל) לתקופות המסתיימות בשנים 2002-2021, עם אפשרות להארכה ב-49 שנים נוספות.

שינויי ייעוד מחקלאות למגורים

במהדרין מעריכים כי "במהלך העשור הקרוב עתיד להשתנות ייעודן של מאות דונמים מהקרקעות שאותן הקבוצה חוכרת, מייעוד חקלאי לייעוד אחר. זכויות הקבוצה באותם מקרקעין, לרבות גובה הפיצוי שתקבל הקבוצה והיכולת שלה להמשיך ולהחזיק את הקרקע בייעודה החדש באמצעות פטור ממכרז או באופן אחר, תלויות, בין היתר, בהסכם החכירה שיהיה בתוקף באותו מועד ובהחלטות רמ"י".

בסיכומם של תשעת החודשים הראשונים של 2017 נהנתה מהדרין מרווח הון אחרי מס של כ-25 מיליון שקל מפיצוי של 39 מיליון שקל שקיבלה מרמ"י. זאת, לאחר שבין הצדדים נחתמו הסכמים להשבת כ-626 דונם באזור אשקלון וכ-88 דונם באזור היישוב קדימה, שמהדרין חוכרת, עקב שינויי ייעוד מחקלאות למגורים.

העסקה של מהדרין מול רמ"י סייעה לחברה להציג זינוק של 56% ברווחיה התפעוליים בין ינואר לספטמבר 2017, שהגיעו ל-52 מיליון שקל - זינוק שקוזז בחלקו בעלייה בהוצאות המימון.

בשורה התחתונה, רווחיה של מהדרין לתשעת החודשים הראשונים של 2017 קפצו ב-33% ל-35 מיליון שקל.

בפעילות השוטפת, הכנסות מהדרין בשלושת הרבעונים הראשונים של 2017 צמחו ב-19% ל-1.14 מיליארד שקל, אבל הרווח הגולמי נשחק ב-7% ל-37 מיליון שקל. מפילוח פעילויותיה למגזרים, עולה כי מהדרין נהנתה מצמיחה דומה (20%) בהכנסותיה מתחום החקלאות, שהתקרבו ל-1.1 מיליארד שקל, אבל הרווח הגולמי מפעילות זו צנח ב-37% ועמד על פחות מ-9 מיליון שקל.

במהדרין מייחסים את השיפור בהכנסות ל"כמויות גבוהות של פרי, הן מפרדסי החברה והן מפרדסים חיצוניים, שהחברה מעבדת או משווקת". את השחיקה ברווח הגולמי מייחסים בחברה למחסור בפועלי קטיף, שגרר את התארכות הקטיף לחודשים אפריל ומאי בזן של קלמנטינה (זן האור) וכן ל"ירידה באחוזי האריזה לאיכות ראשונה של זן האור" - עובדה שלפי מהדרין, "השפיעה לשלילה הן על התמורה ברוטו לטון פרי והן על יעילות מפעלי האריזה".