תקציב המדינה אושר פה-אחד; נתניהו: "נמשיך עד סוף הקדנציה"

תקציב המדינה ב-2019 יעמוד על 397.3 מיליארד שקל ■ סוכם על קיצוץ רוחבי של 2% בתקציב 2018 ■ הממשלה החליטה על קיצוץ רוחבי של 4% בתקציב הקניות והפעילות של המשרדים לשנת 2019 בהיקף של כ-2.9 מיליארד שקל למימון התוספות הקואליציוניות וקיצוצים נוספים שבוטלו או צוצמצו

משה כחלון / צילום: רונן זבולון, רויטרס
משה כחלון / צילום: רונן זבולון, רויטרס

בתום ישיבה ממושכת שהחלה אתמול בשעות הצהריים והסתיימה לפני זמן קצר אישרה הממשלה את הצעת תקציב המדינה וחוק ההסדרים לשנת 2019. התקציב אושר פה-אחד. 

תקציב המדינה בשנת 2019 יעמוד על 397.3 מיליארד שקל, כשמתוכו יסתכם תקציב החינוך בכ-60 מיליארד שקל, תקציב הבריאות יעמוד על כ-38 מיליארד שקל, תקציב הרווחה וניצולי השואה יעמוד על כ-13 מיליארד שקל ותקציב משרד הביטחון יעמוד על כ-63 מיליארד שקל.

יעד הגירעון לשנת 2019 יעמוד על 2.9% מהתוצר, ובשנת 2020 על 2.5% התוצר.

הממשלה החליטה על קיצוץ רוחבי של 4% בתקציב הקניות והפעילות של המשרדים בשנת 2019, בהיקף של כ-2.9 מיליארד שקל, למימון התוספות הקואליציוניות וקיצוצים נוספים שבוטלו או צוצמצו במהלך הישיבה הלילית. בנוסף סוכם על קיצוץ רוחבי של 2% בתקציב 2018, בהיקף של כ-1.5 מיליארד שקל, כשחלק מהגזירות בוטלו וחלקן צומצמו. 

עם משרד החוץ סוכם על סגירת 9 נציגויות (לעומת 22 בתכנון המקורי), וההצעה לחייב את השוטרים בתשלום של כ-17 שקלים על ארוחות ירדה מהפרק (צעד שהיה מביא לחסכון של 50 מיליון שקל בשנה). 

כמו כן נחתם הסכם בין כל סיעות הקואליציה המבטיח שהסכום המוקצה למימון מפלגות בסך 1.3 מיליארד שקל לא יקוצץ אבל אם במהלך דיוני אישור התקציב בכנסת ישולמו תוספות קואליציוניות  לחברי כנסת מהקואליציה - הם יבואו על חשבון ההסכמים הקואליציוניים הקיימים. 

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר לאחר האישור כי "הממשלה אישרה היום תקציב מצוין וחוק הסדרים מצוין שמבטא את המדיניות העקבית והאחראית שלנו: תקציב שמצד אחד שומר על צמיחה וחוסן כלכלי, ומצד שני דואג לצרכים החברתיים של כל אזרחי ישראל . הממשלה שלנו תמשיך לעבוד יחד לטובת מדינת ישראל עוד הרבה זמן - עד סוף הקדנציה". 

בין הרפורמות הנכללות במסגרת התקציב: תכנית נטו משפחה; תכנית הסיעוד הלאומית; הגברת התחרות בשוק הטלוויזיה; מעבר מבנק לבנק בלחיצת כפתור; הוזלת מחירי הניתוחים הפרטיים; קיצור שבוע העבודה; הרפורמה לקיצור החופשות; צמצום השימוש במזומן; הגדלת היצע הדיור ועידוד השתלבות בשוק העבודה באמצעות מתן מענקי עבודה; צמצום מספר משרדי הממשלה.

על-פי נתוני האוצר בין השנים 2014 - 2019 נרשם הגידול בתקציב החינוך עומד על 38% (16.6 מיליארד שקל ), בתקציב הבריאות חל גידול של 60% (14.1 מיליארד שקל), בביטוח הלאומי נצפה גידול של 37% (12.95 מיליארד שקל), בתקציב לניצולי השואה עלייה של 41% (1.4 מיליארד שקל) ובתקציב הביטחון גידול של 37% (15.4 מיליארד שקל ).

שר האוצר, משה כחלון אמר כי "תקציב 2019 הוא תקציב חברתי שממוקד בהצמחת המשק הישראלי וחיזוק הכלכלה. הצמיחה היא שמאפשרת לנו להביא את הבשורות החברתיות בתקציב. שר אוצר הוא לא גזבר, התפקיד שלו הוא להצמיח את המשק ולנתב את פירות הצמיחה למקומות הנכונים ולאוכלוסיות שנשכחו במשך יותר מדי שנים. התקציב הזה ממשיך את המהפכה החברתית וקובע סדר חלוקתי חדש".

הצעות החוק שאושרו כחלק מהתוכנית הכלכלית מתמקדות בכמה עקרונות מרכזיים :

יוקר המחיה

תכנית נטו חופשות לקיצור החופשות בבתי הספר - התוכנית נועדה לצמצם את הפער בין ימי חופשת ההורים לבין ימי חופשות התלמידים. במסגרת התכנית בימי חופשות חנוכה ופסח ייהנו התלמידים מחמישה ימי פעילות חינוכית. התכנית החדשה היא תוכנית משלימה למהלך כולל שמובילים משרדי האוצר והחינוך במטרה להקל על נטל תשלומי ההורים, וכדי להרחיב את הסל החינוכי שמעניק המשרד גם בשעות הבלתי פורמליות .


סבסוד צהרונים - במסגרת תכנית נטו משפחה - הוחלט על סבסוד צהרונים ברחבי הארץ. הממשלה אישרה את הארכת התכנית עד סוף שנת הלימודים התשע"ט. המסגרות מספקות העשרה לימודית ופעילות העשרה חברתית וחינוכית, מתן סיוע בהכנת שיעורי בית וארוחה חמה ומזינה .

קיצור שבוע העבודה במשק הישראלי - שבוע העבודה יקוצר ל-42 שעות, זאת בכדי לשפר את האיזון בין עבודה לשעות הפנאי של העובד בחיק משפחתו . על פי ההסכמות, קיצור שבוע העבודה יבוצע ללא הפחתה בשכר, וממועד כניסת השינוי לתוקף, שכר השעה יחושב על בסיס של 182 שעות לחודש עבודה, במקום 186 כיום. משמעות המהלך היא העלאת התעריף השעתי לעובדים, והגדלת ערך השעה לעובדים המשתכרים משכר המינימום .


מעבר בין בנק לבנק בלחיצת כפתור - במטרה לקדם את התחרות בשוק הבנקאות בישראל הוחלט על הסרת חסמי מעבר של לקוחות בין בנקים בלחיצת כפתור בלבד. זאת, באמצעות ביטול הבירוקרטיה המתישה הנדרשת בתהליך של מעבר לבנק חדש. התכנית קובעת כי במסגרת מעבר לבנק חדש יועברו כל הוראות הקבע מול המוטבים השונים, ביטול כרטיסי האשראי, יוחלפו שיקים ששולמו מראש, תימסר הודעה למעסיק על שינוי החשבון ועוד. המהלך מבוסס על מנגנון טכנולוגי של " עקוב אחריי ", שיקשר בין חשבון הבנק הישן של הלקוח לחדש. הלקוח יצטרך רק לבצע פעולות פשוטות שמסתכמות בפנייה לבנק החדש ויידוע שלו בדבר מספר חשבון הבנק הישן .


הסרת חסמים בייבוא אישי כאמצעי להפחתת יוקר מחייה - כחלק ממדיניות הממשלה להורדת יוקר המחיה בתחום מוצרי הצריכה, צעד זה נועד להסיר חסמים קיימים ליבוא האישי המהווה ערוץ להגברת התחרותיות והפחתת המחירים בשווקים ריכוזיים. צעדים אלה מבוססים על עבודת ועדת היגוי שעסקה בחודשים האחרונים בבחינת החסמים ביבוא אישי, וההצעות לפתרונם, במטרה להגביר את התחרות באמצעות היבוא האישי ולהוביל להפחתת יוקר המחייה. בין הצעדים בהחלטה שאושרה על ידי הממשלה, נכללים קביעת כלל אחיד ודאי וברור לכמויות הניתנות לייבוא ביבוא אישי, יישום רפורמות משמעותיות במשרדי הממשלה השונים לטובת צמצום דרישות רגולטוריות לייבוא אישי, כדוגמת ביטול הצורך בקבלת אישור לייבוא מוצרי תקשורת אלחוטיים רבים, וכן יצירת מערכת שקופה, מקיפה ונהירה לצרכן שתספק לו את כלל המידע הרלבנטי לייבוא אישי .


הסרת חסמים לייבוא מוצרי תקשורת - כחלק ממדיניות הממשלה להפחתת הנטל הרגולטורי על המגזר העסקי, על מנת להגביר את התחרות למען הורדת יוקר המחיה בתחום מוצרי הצריכה, אושרה היום רפורמה מקיפה בהליך ייבוא מסחרי של מוצרי תקשורת אלחוטיים. במצב הקיים הרגולציה של משרד התקשורת מאופיינת בנטל רגולטורי רב, אשר חורג מהנהוג במדינות המפותחות. כך, עבור ייבוא של מוצר תקשורת אלחוטי כמו מחשב נייד, טאבלטים, ראוטרים וכדומה, נדרש קבלת אישור משרד התקשורת טרום הייבוא עבור כל דגם מוצר. הליך זה אורך תקופה ממושכת, דבר אשר מביא להשתת עלויות גבוהות על היבואנים, שמושתות בהמשך על הצרכן. במסגרת הצעדים, יוקם צוות לבחינת כלל המוצרים שחייבים היום בקבלת אישור משרד התקשורת, על מנת לפטור כמה שיותר מוצרי צריכה מהצורך בכך. לגבי יתרת המוצרים, במסגרת המודל הרגולטורי החדש, יבואנים יוכלו לקבל את האישור לייבוא מוצר באופן אוטומטי ומקוון, בכפוף לכך שיגישו הצהרה על עמידת המוצר בדרישות הטכניות של המוצר ושקיימים בידיהם מסמכים המעידים על כך. לצד זאת, יוגברו סמכויות האכיפה של משרד התקשורת על מנת לוודא שלא ייגרמו הפרעות לספקטרום תדרי הרדיו במדינה. הצעדים הללו צפויים להפחית באופן משמעותית את העלויות העודפות בהליך הייבוא של מוצרי תקשורת אלחוטיים ובכך להביא להפחתת יוקר המחייה. החיסכון המשקי המוערך לאור השינוי המוצע הינו של מאות מיליוני שקלים בשנה .


הגברת התחרות בשוק הטלוויזיה - מטרת הרפורמה היא לצמצם בצורה משמעותית את הרגולציה בשוק הטלוויזיה כך שזו תתמוך בתחרות בשוק ותוביל להורדת מחירים לצרכן. הרגולציה על שוק הטלוויזיה מחולקת כיום בין מועצת הכבלים והלוויין, המפקחת על חברות הכבלים והלוויין ומועצת הרשות השנייה המפקחת על שידורי הערוצים המסחריים. כיום, הוראות המועצות נשענות על חקיקה ארכאית המטילה רגולציה הדוקה על שוק זה. עם השינויים הטכנולוגיים ופתיחת השוק לתחרות, נדרש להתאים את הרגולציה כך שזו תאפשר כניסת שחקנים לשוק תוך יצירת מגרש המשחקים מאוזן כך שכל השחקנים יוכלו להתחרות .

הקמת מוסד ליישוב סכסוכים בין חברות הביטוח למבוטחים - מערכת היחסים שבין מבוטח שמבקש למצות את זכויותיו אל מול חברת ביטוח אינה סימטרית הן מבחינת איתנותו הפיננסית והן מבחינת פערי הידע הקיימים בין הצדדים. לצורך יישוב הסכסוכים בין חברת הביטוח לבין המבוטח תוקם מערכת ליישוב סכסוכים שתאפשר מתן טיפול הוגן, יעיל וענייני למבוטחים ולשם הפחתת העומס המוטל על בתי המשפט .

הקמת סביבת ניסוי לחברות טכנולוגיה פיננסיות - על מנת להקל על חברות פינטק לפעול ולהציע את המוצרים שלהן בשוק הישראלי, יוקם צוות בין-משרדית שיבחן יצירת סביבה רגולטורית מקלה המותאמת לחברות שעושות שימוש בטכנולוגיות חדשניות, לצורך אספקת מוצרים ושירותים פיננסיים לצרכן הישראלי במגוון תחומים, כגון: אשראי, תשלומים, סליקה ואמצעי תשלום ניהול השקעות, ניהול פיננסי, שירותים בנקאיים וביטוח .

צמצום פערים

תכנית סיעוד לאומית - במטרה להרחיב, לשפר ולייעל את שירותי הסיעוד הניתנים לקשישים אישרה הממשלה את תכנית הסיעוד הלאומית. התכנית תיכנס לתוקף כבר במהלך שנת 2018 ותכלול הגדלה משמעותית של שעות הסיעוד הניתנות לקשישים בביתם, הכנסת טיפולי שיניים לקשישים במסגרת סל הבריאות, הגברת המעורבות של קופות החולים בשיקום וטיפול הקשישים הסיעודיים בביתם והקלת נטל הבירוקרטיה .

הרפורמה להוזלת מחירי הניתוחים הפרטיים - על מנת לצמצם את ההוצאה של משקי הבית על ניתוחים, להקל על יוקר המחיה ולחזק את מערכת הבריאות הציבורית, אישרה הממשלה החלת פיקוח על מחירי ניתוחים במערכת הבריאות הפרטית, כך שבשלב הראשון יתבקשו דיווחים על מחירים ורווחיות של הניתוחים בתחום, ולאחר מכן, ייבחן הצורך בקביעת מחירים מקסימליים לניתוחים פרטיים .

עידוד תעסוקה בקרב משפחות שבראשן הורה עצמאי - במשפחה חד הורית יכולת ההשתכרות מוגבלת למפרנס אחד, ולכן רמת ההכנסה נמוכה יותר מזו של משפחה שבה שני הורים עובדים. על כן, מוצע להקצות תוספת לתקציב ההתאמות אשר יוקצו לטובת תכניות לעידוד תעסוקה עבור אוכלוסיית ההורים העצמאיים. תכניות אלו יכול שיכללו בין השאר מבחני תמיכה לעמותות וגופים הפועלים למען אוכלוסיית המשפחות החד הוריות, לרבות שימוש באג " ח חברתי, והקלות בקריטריונים בקורסים להכשרה מקצועית במשרד הכלכלה והתעשייה .

הגדלת ההכנסה הפנויה של הורים עובדים באמצעות הרחבת מענק העבודה - מענק העבודה מהווה סיוע להורים עובדים שמשתכרים ברמות השכר הנמוכות במשק, תוך יצירת תמריצים חיוביים ותנאים כלכליים להשתלבות מלאה שלהם בשוק התעסוקה. במסגרת התכנית, יגדל המענק לאב עובד ב-50%. בנוסף, לצורך עידוד תעסוקה מלאה של בני הזוג ככלי מרכזי לצמצום העוני, להגדיל את המענק של בני זוג עובדים ב-30%, במידה ובן הזוג הועסק בשכר של לפחות 3,540 שקל. לבסוף, כיום גובה השכר החודשי שמזכה במענק עבודה המקסימלי עומד על 4,780 שקלים. מוצע להגדיל את גובה השכר המזכה במענק המקסימלי ל-5,000 שקלים על מנת להגדיל את מספר הזכאים למענק עבודה מלא .

הגברת התחרות והצמיחה במשק 

תכנית "נטו תעשייה" - חיזוק כושר התחרות של התעשייה הישראלית - במסגרת התכנית יוקצה סכום כולל של 1.15 מיליארד שקלים להגברת כושר התחרות של התעשייה המקומית ובפרט התעשייה הקטנה והבינונית, והעלאת רמת פריון העבודה במשק והפחתת הנטל הרגולטורי על המגזר העסקי .

המשאבים יוקצו לקידום הטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדמות בתעשייה על ידי עידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, אימוץ טכנולוגיות מתקדמות קיימות, קידום הכשרת כוח אדם מיומן עבור המשק בכלל והתעשייה בפרט, וקידום התעשייה הקטנה והבינונית, הגברת פריון העבודה והייצוא של המגזר התעשייתי .

רפורמה במערכת ההשכלה הטכנולוגית בישראל - הרפורמה במערכת ההשכלה הטכנולוגית, שהוסכמה עם פורום המכללות הטכנולוגיות בישראל, תאפשר העלאה משמעותית ברמת ההכשרה הטכנולוגית בישראל בהתאם לצרכי המשק, ותאפשר למכללות הטכנולוגיות לגדול מעבר להיקף הקיים וליהנות מתקציב מוגדל שיאפשר להן לממש את הפוטנציאל הלא ממומש הגלום בהשכלה הטכנולוגית. יתר על כן, הרפורמה מחזקת באופן משמעותי את הרגולטור המפקח על המכללות הטכנולוגיות לשם הבטחת איכות ורלוונטיות תוכניות הלימוד, וקובעת מסלול לימודים מרובד על מנת לאפשר התאמה טובה יותר של הלימודים לשוק התעסוקה ולרווחת הסטודנטים .

האצת פריסת רשת חלוקת הגז הטבעי, ועידוד תחרות במשק הדלק והתקנת מתקנים סולאריים- על מנת לקדם את המעבר לשימוש בגז טבעי, הוחלט להקצות משאבים להאצת פרישת רשת החלוקה. בנוסף, יוקמו מספר צוותי עבודה לבחון הקלות רגולטוריות לפרישת רשת החלוקה ולחיבור המגזר הביתי לגז טבעי. עוד במסגרת החלטה זו, יוגדל הפטור מהיטל השבחה על מתקנים סולאריים עד 6,000 מ"ר וזאת לעומת 200 מ"ר בפטור הקיים. צעד זה צפוי להוות תמריץ משמעותי לעידוד ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות כחלק מצעדי הממשלה בתחום .

הקמת רשויות תחבורה ציבורית מטרופוליניות במטרופולין ירושלים ובמטרופולין בבאר שבע - רשויות מטרופוליניות לתחבורה יוקמו בחוק ויהיו אחראיות על ניהול התחבורה הציבורית ועידוד השימוש בה בתחומי המטרופולין. הפעלת התחבורה הציבורית באמצעות רשות מטרופוליניות הינה המודל הנפוץ ביותר בקרב מטרופולינים במדינות ה - OECD, והיא מאפשרת לתת מענה איכותי ובר קיימא לקשיים העומדים לפתחה של מדינת ישראל בהרחבת השימוש בתחבורה הציבורית ופיתוח תשתיות ואמצעים משלימים נדרשים. המודל המוצע , מאפשר את שימור סמכותו של משרד התחבורה לקביעת מדיניות תחבורה ציבורית והובלת פרויקטי תשתיות משמעותיים, ובמקביל, ריכוז הטיפול בהיבטי תחבורה ציבורית מטרופוליניים בידי הרשויות המטרופוליניות, כגוף מקצועי שמכיר היטב את צרכי המטרופולין, תוך שיינתנו לו סמכויות מתאימות .

צמצום נזקי הגודש ועידוד נסיעה ברכבים מרובי נוסעים- הממשלה תתעדף התניידות לא ממונעת, תחבורה ציבורית ונסיעה שיתופית על פני תחבורה פרטית. מוצע לעשות שימוש בכלים כלכליים וטכנולוגיים מיטביים שנוסו בהצלחה בארץ ובעולם וביניהם: עידוד נסיעה ברכבים מרובי נוסעים ע " י פתיחת נתיבי תחבורה ציבורית לנסיעת רכבים מרובי נוסעים תוך שימוש באמצעי אכיפה טכנולוגיים הנהוגים בעולם. יישום ניסוי נעים לירוק (ניסוי שביסס שינוי התנהגותי בקרב נהגים שקיבלו תמרוץ כלכלי במידה והפחיתו השימוש ברכב פרטי בשעות העומס באזורי הגודש. לצד זאת, קידום פוליסות ביטוח לפי שימוש המעודדות שימוש מצומצם ברכב פרטי. 

מתן ודאות לתקציב הספורט באמצעות ניתוק התלות בהימורים והמשך הסדרה וייעול שוק של ההימורים החוקיים - במטרה להעניק ודאות לתקציב הספורט הוחלט לנתק את התלות שלו בריווחי ההימורים. לאור שיוך רווחי המועצה להסדר הימורים בספורט למשרד התרבות והספורט יוגדל תקציב המשרד בכדי להקצות לענפי הספורט את הכלים הדרושים להעצמתו. ניתוק רווחי ההימורים מהקצאתו לענפי הספורט יאפשר לממשלה ליישם את מדיניותה בשוק ההימורים החוקיים .


טיוב הליך רישוי עסקים - על מנת להתמודד עם החשש שרשות מקומית תמנע באמצעות מנגנון רישוי עסקים את הקמתו של עסק שיש לו חשיבות לאומית, יש צורך, במקרים מסוימים, להעביר את סמכות הרישוי של הרשות המקומית, למשרד הפנים. במטרה לשמור על מנגנון המיועד למקרי קיצון בלבד, תידרש הכרזה של הממשלה על כל עסק בעל חשיבות לאומית, בכדי שרישויו יתבצע באמצעות משרד הפנים. הכרזה זו תינתן רק לאחר המלצה של צוות מנכ " לים, שיורכב ממנכ " ל משרד ראש הממשלה, מנכ " ל משרד האוצר ומנכ " ל משרד הפנים, אשר קבעו כי העסק המדובר הינו בעל חשיבות לאומית, וכן כי קיימת הצדקה בנסיבות העניין לכך שהרישוי להם יעשה על ידי משרד הפנים .


מערך הרגולציה ברשות הכבאות וההצלה - תיקון לחוק רישוי עסקים וחוק רשות הכבאות וההצלה. רשות הכבאות וההצלה קובעת דרישות בטיחות אש במאות אלפי נכסים במדינת ישראל. דרישות הבטיחות מתמקדות במספר תחומים עיקריים: עסקים טעוני רישוי, נכסים שאינם טעוני רישוי (בתי ספר, בתי חולים, תחנות משטרה, משרדי ממשלה, בסיסי צה " ל וכדומה) ובנייני מגורים. על-פי ההצעה תוקם ועדה לבטיחות באש שתהיה אחראית על האינטרס הציבורי המאזן בין שיקולים בטיחותיים לשיקולים נוספים, באמצעות אימוץ תקני בטיחות אש בינלאומיים והתאמתם לישראל ותוך הפחתת הסיכונים לנזק כתוצאה משריפות מחד ובחינת התועלת בדרישות מאידך. הוועדה תמליץ ותייעץ על אימוץ דרישות המניעה לנציב הכבאות, לשר לביטחון הפנים ולשר האוצר. הוועדה תביא להגברת השקיפות ותוביל להעלאת הרמה המקצועית בבטיחות אש .

ייעול המגזר הציבורי


מדיניות הממשלה בנושא העסקת עובדים זרים בהייטק - מוצע להקל על העסקתם של מומחים זרים בענף ההייטק, על ידי קביעה כי גם הבאת מומחים זרים לתקופה של עד שנה תיעשה לפי הנוהל המקוצר, בשינויים המחויבים. כמו כן, רישיון השהייה והעבודה של עובדים כאמור יוארך באופן מהיר מדי שנה, וזאת עד לתקופה של עד 63 חודשים, למעט במקרים בהם יימצא שאין מקום להארכה. מוצע לייעל את המנגנון למתן היתרי העסקה לעובדים בעלי ידע בטכנולוגיה באופן שיקנה ודאות למציעים הפוטנציאליים בטרם הגשת הצעתם במכרז, בפרויקטים שמתבצעים בהתאם לחוק חובת המכרזים, ויבטיחו את העסקת העובדים הזרים רק כאשר הדבר הכרחי לביצוע הפרויקט, כדי לעודד תעסוקת עובדים ישראלים. עדיין תידרש הסכמת משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, רשות האוכלוסין וההגירה ואגף התקציבים במשרד האוצר, בפרויקטים שמתבצעים מכוח חוק חובת מכרזים ובפרויקטים אחרים, ולא יידרש אישור השרים .

שיפור טוהר המידות בשלטון המקומי - שינוי הרכבה ותפקידה של ועדת המכרזים ברשויות המקומיות באופן שיידמה לדין החל בשלטון המרכזי. ועדת המכרזים בשלטון המקומי מורכבת מגורמים פוליטיים. בהינתן כי ההחלטות המובאות לפתחן של ועדות מכרזים צריכות להתבסס על שיקולים מקצועיים בלבד ובמטרה שחברי המועצה לא יהיו נתונים לשיקולים וללחצים פוליטיים ומניגודי עניינים, מוצע כי ועדת מכרזים בשלטון המקומי תכלול גורמים מקצועיים רלבנטיים .


שיפור בהליכי בחינות ומכרזים לכוח אדם בשירות המדינה - מטרת החלטה זו הינה לשפר ולייעל את תהליכי הבחינות והמכרזים לכוח אדם בשירות המדינה, כך שהמשרדים השונים יקבלו בעלי תפקידים מתאימים עבור תפקידים פנויים מהר ככל האפשר. לדוגמא: הבחינה הקוגניטיבית הממוחשבת במכרזי כוח אדם והסינון לפי תנאי הסף ייערכו במקביל, ובמקביל גם יימשך פרסום המכרז, כך שאדם שהגיש מועמדות לפני המועד האחרון יוכל להתחיל בהליך המיון. בנוסף, יוחל פיילוט במשרדי האוצר, האנרגיה והמשפטים לשלב ב' בהליך המיון, שייתן משקל רב יותר למשרד המגייס בבחירת המועמד. זאת, על מנת לייצר התאמה טובה יותר לצרכי המשרד .

צמצום מספר משרדי הממשלה - במטרה לתמוך במאמצי הממשלה בביצוע התאמות לשם התכנסות למסגרות התקציב לשנת 2019 ולשם עמידה במסגרות הפיסקאליות, מיום כינונה של הממשלה הבאה יצומצם מספר משרדי הממשלה ל- 17 משרדים .


העברת פארק אריאל שרון לאחת הרשויות הגובלות בפארק - מטרת ההחלטה להביא לפיתוח אחד המרחבים החשובים ביותר בגוש דן, תוך שימור אופיו כפארק עירוני הכולל טבע ושבילי אופניים. לשם כך יוקם צוות משותף למשרדי האוצר, הפנים והגנת הסביבה שעתיד לבחון את העברת השטח הגלילי לשיוך מוניציפלי וניהולי לאחת הערים הסמוכות לפארק .

הגדלת היצע הדיור

עירוב שימושים - מתן אפשרות לבניית דיור להשכרה, מעונות יום ומעונות סטודנטים במתחמי תעסוקה לצורך המשך יישום מדיניות הממשלה לייעול התהליכים בתחום התכנון והבנייה, מוצע לאפשר עירוב שימושים של מבני ציבור באזורי תעסוקה ומגורים, לקצר את הליכי הוצאת היתרי בנייה ושינוי מערך התמריצים בעבודות הפיתוח לתכניות למגורים. בנוסף תינתן אפשרות לשלב מוסדות ציבור וגני ילדים בבנייני מגורים ומסחר בדומה לנהוג בערים מובילות בעולם .

ייעול הליכי הוצאת היתרי בנייה לתשתיות לאומיות- במטרה לקצר את משך זמן הבנייה בנדרש ולצמצם ככל הניתן את הביורוקרטיה הקיימת .

צמצום ההון השחור וקידום מסילת רכבת נוספת באיילון

צמצום השימוש במזומן ועידוד אמצעי תשלום דיגיטליים - במטרה לצמצם את היקף הכלכלה השחורה בישראל, המוערך בכ-22% מתוצר המקומי הגולמי, מוצע להגביל את תקרת השימוש במזומן. התכנית תחולק לשני שלבים כשבשלב הראשון במגזר העסקי יהיה ניתן לבצע עסקאות בהיקף של-8,000 שקל במקום 10,000 שקל ובמגזר הפרטי ב-25,000 שקל במקום ב-50,000 שקל. בשלב השני במגזר העסקי יהיה ניתן לבצע עסקאות ב-5,000 שקל ובמגזר הפרטי ב-12,500 שקל במקום ב-15,000 שקל. 

קידום מסילת רכבת נוספת באיילון - הקמת מסילת רכבת כבדה נוספת בפרוזדור איילון שתתמודד עם הגידול הצפוי בכמות הנוסעים ברכבת ישראל במעבר צה"ל הצפוי לנגב. על מנת להקים את המסילה הרביעית, קיים תנאי הכרחי והוא יצירת שטחי הצפה שיהוו פתרון ניקוז לנחל איילון על בסיס שטחים המצויים בחלקם בשטח מקרקעי בית הספר מקווה ישראל (בהתאם לתכנית המתאר המאושרת). נוסף לשטחי ההצפה שאינם דורשים הפקעה, נדרש להפקיע שטח בהיקף של כ- 60 דונם חקלאיים עבור שטח המסילה החדשה. על מנת לאפשר את קידום התכנית, נדרש לבצע שינויי חקיקה המובאים במסגרת חוק ההסדרים .

ניהול ביקושים במערכת המשפט - במטרה להבטיח שמערכת המשפט תהיה נגישה יותר עבור אלו שזקוקים לשירותיה ושהנושאים בהם היא דנה הולמים את היכולות והערכים המוספים הייחודיים שלה. ניהול ביקושים יגרום לחלק מסכסוכים הנידונים כיום במערכת בתי המשפט להתיישב במנגנונים אלטרנטיביים ליישוב סכסוכים. לדוגמא: בוררות, גישור וערכאות מנהליות. בנוסף, המלצה להקמת צוות בין-משרדי שיבחן העברה של חלק מהעבירות הנדונות היום בבית המשפט לתעבורה לבחינה בפני גורם מנהל.