פרשת השוחד בטבע: תשלם 75 מ' ש', והחקירה נגד בכירים תימשך

במסגרת ההסדר עם הפרקליטות הודתה טבע בהעברת תשלומים לעובדי ציבור ברוסיה, באוקראינה ובמקסיקו ■ ההסדר לא חל על בכירי טבע, בהם בנו של מייסד טבע, חיים הורביץ ■ הורביץ בתגובה: "מעולם לא נחקרתי בנושא"

חיים הורביץ / צילום: תמר מצפי
חיים הורביץ / צילום: תמר מצפי

סכום של 75 מיליון שקל - זהו תג המחיר של "פרשת התשלומים המושחתים" של טבע   ברוסיה, באוקראינה ובמקסיקו. במסגרת הסדר בין טבע לפרקליטות מיסוי וכלכלה, ובאישור פרקליט המדינה, הודתה טבע בהעברת תשלומים מושחתים לעובדי ציבור ברוסיה באוקראינה ובמקסיקו, ותשלם למדינה עיצום כספי בסך 75 מיליון שקל. זאת, בתמורה לסגירת החקירה הפלילית נגדה. סכום העיצום הכספי, שמהווה כשביעית מהקנס ששילמה טבע בגין אותם אירועים בארה"ב (כחצי מיליארד שקל שולמו בארה"ב), נקבע בין היתר על רקע המצב שאליו נקלעה טבע בתקופה האחרונה.

מדובר בהסדר המותנה בתנאים להפסקת הליכים נגד טבע, שנערך לפי חוק ניירות ערך. במסגרת ההסדר עם התביעה, קיבלה טבע אחריות לחלקה בעבירות ונטלה על עצמה סנקציה כספית משמעותית נוספת לזו שהוטלה עליה בארה"ב, כביטוי מעשי לנטילת האחריות על המעשים. נציין כי העונש המקסימלי שניתן היה להטיל על החברה גם אם הייתה מועמדת לדין ומורשעת, הוא עונש של קנס. בשל כך ולאור ונסיבותיו המיוחדות של מקרה זה, סברה המדינה כי חתימת ההסדר עם טבע עונה על האינטרס הציבורי בנסיבות העניין.

הפרקליטות הבהירה היום כי ההסדר המותנה שאליו הגיעה עם טבע נעשה עם החברה בלבד ולא עם אורגנים שלה. המשמעות היא שבעוד שהחברה חמקה מהדין הפלילי, החקירה שנפתחה נגד בכירי טבע באותה פרשה וסביב שאלת היקף אחריותם למעשים - טרם הסתיימה. עם זאת, מאחר שכספי השוחד הועברו על-ידי חברות בנות של טבע, ניתן להניח כי בכירי טבע בארץ - ובהם חיים הורביץ, בנו של מייסד החברה, אלי הורביץ - לא יועמדו לדין פלילי באשמת שוחד, אלא יחתמו גם הם בעתיד הקרוב על הסדרים שפוטרים אותם מהליכים פליליים וכוללים לקיחת אחריות מוגבלת של אי-פיקוח מספק על החברות הבנות. הצדדים מקיימים בימים אלה מגעים להסדר.

הרווח "האסור": 220 מיליון דולר

פרשת התשלומים המושחתים של טבע מתייחסת לאירועים שהתרחשו בשנת 2012 , אך היא התפוצצה לראשונה אשתקד. ב-15 בנובמבר 2016 דיווחה טבע לבורסה כי היא הפרישה סכום-עתק, של כחצי מיליארד דולר, לטובת הסדר צפוי עם משרד המשפטים האמריקאי ועם רשות ניירות ערך האמריקאית, בשל חקירות הקשורות להפרת החוק האמריקאי למניעת מעשי שחיתות במדינות זרות (FCPA).

ההפרשה בטבע בוצעה לאחר שהחברה גילתה כי ברוסיה, באוקראינה ובמקסיקו נמצאו "שיטות עבודה ועסקאות מסוימות שעלולות להוות הפרה של חוק FCPA ו/או של החוק המקומי". לפי ממצאי החקירה שנערכה בארה"ב, חברת טבע שילמה תשלומים מושחתים לעובדי ציבור ברוסיה ובאוקראינה, וכן ביצעה תשלומים לא נאותים במקסיקו, ובכך יצרה לעצמה רווח בסך שלא פחת מ-220 מיליון דולר. חלק מתשלומים אלה, ששולמו על-ידי חברות בנות זרות בבעלות מלאה של טבע, לא תוארו כהווייתם ברישומי החברות, אלא הוצגו כהוצאות לגיטימיות, ורישומי החברות הבנות הזרות אוחדו לדוחותיה של טבע.

ב-22 בדצמבר 2016 נחתם ההסדר, שבמסגרתו טבע התחייבה לשלם לרשויות האמריקאיות כ-519 מיליון שקל, בגין החשד להפרת החוק האמריקאי. במסגרת הסדר זה הוגשו באותו יום בארה"ב שני כתבי אישום מפורטים נגד טבע ונגד החברה-הבת שבבעלותה המלאה, "טבע רוסיה", בעניין אירועי השחיתות.

בעקבות ממצאי החקירה בארה"ב הוחלט לפתוח בחקירה גם בישראל שתבחן את השלכות הפרשה בארץ. לפי ההסדר שנחתם בארץ, המהווה לפי החוק תחליף אפשרי להעמדה לדין, חברת טבע מודה במעורבותה בפרשה, כפי שהודתה בארה"ב, ומתחייבת לשלם סכום סך של 75 מיליון שקל כעיצום כספי. תשלום זה, נקבע בהסדר, ימצה את ההליכים הפליליים נגד החברה או כל חברה קשורה אליה.

הטמעת תרבות ציות ואכיפה

בפרקליטות מסבירים, כי ההחלטה להתקשר בהסדר עם טבע התבסס על נסיבותיה הייחודיות של הפרשה בעניינה של החברה, ובין היתר העובדה שהחברה כבר שילמה סכומים ניכרים לרשויות אכיפת החוק בארה"ב.

בנוסף שקלו בפרקליטות את העובדה שהחברה שיתפה פעולה במהלך החקירה, ובעקבותיה יישמה בשנים האחרונות תוכנית ציות מעמיקה, יסודית ומקיפה שנועדה להגן על החברה והחברות-הבנות שלה מפני הפרות חוק עתידיות; בנוסף, החברה נקטה פעולות שכללו את סיום קשריה העסקיים הבעייתיים עם מספר גורמים חיצוניים, סיום העסקה של העובדים הרלבנטיים שהיו מעורבים בפעילות הפסולה, החלפת ההנהלה במספר חברות-בנות והפסקת הפעילות במספר מדינות; כמו-כן יושם בחברה מבנה ארגוני גלובלי עם שרשרת ניהול המיועדת להפחית סיכונים. החברה דאגה כי עשרות אלפי עובדים יוכשרו בנושא ציות ואכיפה ויובהרו להם צעדים למניעת שחיתות, כחלק ממאמצי ההטמעה של תרבות ציות ואכיפה בחברה.

עוד נלקח בחשבון מצבה של טבע שעודנה מעסיקה עובדים רבים בישראל, ולפיכך נלקחו בחשבון ההשלכות קשות שעלולות היו להיגרם לחברה, אם היו נמשכים הליכי האכיפה נגדה. זאת, בהתחשב גם במצבה הכספי הנוכחי ובהליכי ההתייעלות שהיא מבצעת. בנוסף נלקחה בחשבון העובדה כי כחברה גלובלית, הרשעתה בפלילים של החברה כיום עלולה לגרום לה לנזקים משמעותיים.

הפרשה נחקרה על-ידי המשטרה (יחידת להב 433), והתיק נוהל בידי עוה"ד יהונתן תדמור ונועה זיו מפרקליטות מיסוי וכלכלה ועו"ד ציפי גז מרשות ניירות ערך.

בא-כוחו של הורביץ, עו"ד איתן מעוז, מסר: "חלק מהאירועים המוזכרים בהסדר התרחשו לאחר תקופת כהונתו של הורביץ, ועל חלקם הוא שמע לראשונה רק עם פרסום ההסדר. סיבותיה של טבע לחתימה על ההסדר ברורות ומובנות, אולם אין בהן כדי לשנות את המציאות - לא הייתה להורביץ מעולם כל ידיעה או קשר לתשלומים לא-חוקיים ששולמו על-ידי טבע, ולא בכדי הוא מעולם לא נחקר בנושא".

צרו איתנו קשר *5988