תמר פטרוליום תרכוש מנובל אנרג'י 7.5% מהזכויות בתמר

בכך תגדיל את חלקה במאגר ל-16.75% ■ עפ"י ההסכם, עבור חלקה של נובל אנרג'י תשלם תמר פטרוליום תשלום במזומן באמצעות הנפקת אג"ח בערך נקוב השווה לכ-560 מיליון דולר

אסדת קידוח תמר / צילום: בן יוסטר
אסדת קידוח תמר / צילום: בן יוסטר

החברה האמריקאית נובל אנרג'י  מוכרת ל-תמר פטרוליום  - חברה ייעודית שהוקמה על-ידי קבוצת דלק לצורך יישום מתווה הגז - 7.5% מהזכויות במאגר הגז הטבעי תמר, תמורת כ-800 מיליון דולר. מסכום התמורה תשלם תמר פטרוליום לנובל 560 מיליון דולר במזומן, והיתרה באמצעות הקצאת מניות, שיהוו 43.5% מההון של תמר פטרוליום, בשווי נוכחי של כ-240 מיליון דולר.

העסקה משקפת למאגר תמר שווי של כ-10.7 מיליארד דולר. עם השלמתה של העסקה תחזיק תמר פטרוליום ב-16.75% מההחזקות במאגר תמר, ואילו נובל אנרג'י תרד להחזקה של 25% בתמר. השותפות דלק קידוחים, שבשליטת קבוצת דלק, תישאר עם החזקה ישירה של 22% מהמאגר, ואילו השותפות ישראמקו תהפוך לבעלת הזכויות הגדולה בתמר, עם כ-29% מהבעלות בו. 

מספר התיקים שנפתחו
 מספר התיקים שנפתחו

לצורך מימון הרכישה, שכפופה לאישור בעלי מניות תמר פטרוליום (אסיפה זומנה ל-6 במארס), תנפיק תמר פטרוליום סדרת אג"ח נוספת (ב'), בהיקף של כ-560 מיליון דולר, ככל הנראה במהלך חודש מארס, במח"מ ובתשואה דומה לסדרה א' שאותה הנפיקה החברה בקיץ 2017 (אג"ח צמודת-מדד, במח"מ של 5.9 ותשואה שנתית נוכחית של 4.9%).

כמו כן, כאמור, תקצה תמר פטרוליום לנובל אנרג'י, בהקצאה פרטית, מניות בשיעור של 43.5% מההון, מה שידלל כמובן את בעלי המניות הקיימים במידה משמעותית. כיום מחזיקה קבוצת דלק, באמצעות השותפות דלק קידוחים, 40% ממניות תמר פטרוליום, ובעקבות העסקה היא תרד להחזקה של 22.6% במניות תמר פטרוליום. במקביל ידוללו שאר בעלי המניות, ביניהם המשקיעים המוסדיים מנורה מבטחים, הראל ועמיתים.

למרות שבעקבות העסקה תהפוך נובל אנרג'י לבעלת המניות המרכזית בתמר פטרוליום, כחלק מתנאי העסקה היא לא תמנה דירקטור מטעמה, ולא יהיו לה זכויות הצבעה בחברה.

מתווה הגז מחייב את נובל אנרג'י למכור חלק מהחזקותיה בתמר עד סוף 2021, ולרדת לשיעור החזקה מקסימלי של 25%, ואת קבוצת דלק למכור את כל ההחזקות במאגר, מכיוון שהן המחזיקות המרכזיות במאגר הענק "לוויתן", שאותו הן מפתחות (ביחד עם רציו) בימים אלה, לקראת תחילת הפקה בסוף 2019.

למרות שנותרו לה כארבע שנים לצורך השלמת מכירת ההחזקה בתמר, בחברה האמריקאית החליטו לא לחכות, ולבצע את העסקה כבר כעת (אם כי גם נובל וגם קבוצת דלק נותרו עם ההחזקה בתמר פטרוליום, שגם אותה הן חייבות למכור). נובל אנרג'י מחזיקה בכ-40% מ"לוויתן", קבוצת דלק ב-45% מהמאגר, ורציו עם החזקה של 15%.

מניות תמר פטרוליום שיוקצו לנובל אנרג'י יהיו חסומות במשך חצי שנה, כך שהיא לא תוכל למכור אותן בתקופה זו, ולאחר מכן החברה תוכל "לשחרר" בהדרגתיות את המניות במשך שנה וחצי. החסימה של מניות דלק קידוחים, אגב, "משתחררת" בימים אלה, כך שהחברה יכולה להתחיל לצמצם את החזקותיה בתמר פטרוליום בחודשים הקרובים.

תמר פטרוליום, אשר הוקמה אשתקד כחברה ייעודית על-ידי קבוצת דלק, לצורך קליטת החזקות הקבוצה (חלקן או כולן) במאגר תמר, החלה להיסחר בבורסה בתל אביב ביולי 2017, במחיר של 22.6 שקל למניה, לאחר שרכשה 9.25% במאגר תמר, מתוך חלקה של דלק קידוחים. עד לסוף 2017 רשמה המניה ירידה של 17%, אולם בחודש האחרון היא במגמת התאוששות ורשמה עלייה של 7%, שקיזזה חלק מהשחיקה הקודמת במניה, והיא נסחרת כיום במחיר של 21 שקל.

הנפקת תמר פטרוליום בוצעה בשני שלבים: בשלב הראשון, שהסתיים בהצלחה גדולה, הנפיקה תמר פטרוליום סדרת אג"ח דולרית, בהיקף של 650 מיליון דולר. הריבית על האג"ח הדולרית, המובטחת בשעבוד מלא על הזכויות בתמר, נקבעה על 4.7%.

השלב השני היה הרבה פחות מוצלח. דלק קידוחים ביקשה לגייס כ-450 מיליון דולר בהנפקת מניות תמר פטרוליום, אולם נאלצה להסתפק בסופו של דבר בגיוס של כ-200 מיליון דולר, לאחר שהביקושים שהתקבלו עמדו על כ-250 מיליון דולר "בלבד". בסיכומו של דבר, נרכשו מניות תמר פטרוליום בכ-170 מיליון דולר על-ידי המוסדיים המקומיים, שאר התמורה הגיעה מידי משקיעים בחו"ל ודלק נותרה עם החזקה של 40% בחברה.

ליעמי ויסמן, מנכ"ל תמר פטרוליום, מסר היום כי "עסקת רכישת ההחזקות מנובל תשיא ערך לבעלי המניות של החברה, שכן היא תגדיל את חלקם של מחזיקי המניות הנוכחיים בחלוקת דיבידנדים עתידית. נוסף על כך, העסקה משפרת את יחסי המינוף הפיננסיים של החברה לעומת המצב הקיים".

עיקרי העסקה בין תמר לנובל:

העסקה: נובל אנרג'י מוכרת לתמר פטרוליום 7.5% מהזכויות במאגר הגז תמר

היקף העסקה: 800 מיליון דולר - 560 מיליון דולר במזומן והשאר בהקצאת מניות פרטית לנובל

מימון העסקה: תמר פטרוליום תבצע הנפקת אג"ח בהיקף 560 מיליון דולר במהלך חודש מארס

לאחר השלמה העסקה תחזיק נובל אנרג'י 43.5% מתמר פטרוליום ודלק קידוחים תחזיק 22.6%

צרו איתנו קשר *5988