פשרה בייצוגית נגד שלמה Sixt: פיצוי של 38 מ' ש' לשוכרים

בתביעה נטען כי חברות מהקבוצה גבו מלקוחות פער תיווך של מאות שקלים בגין ביטוח חובה, תוך שהן מטעות את הלקוחות לחשוב שהן גובות "החזר הוצאות ביטוח" ■ בפשרה נקבע כי כל שוכר רכב בליסינג בשנים 2008-2011 יהיה זכאי ל-1.2 ימי השכרה עבור כל רכב שחכר ■ עוד נקבע שכ"ט של 4.6 מיליון שקל לעורכי הדין

שלמה Sixt/ צילום: איל יצהר
שלמה Sixt/ צילום: איל יצהר

קבוצת שלמה Sixt שירותי ליסינג תפעולי תשלם פיצוי בהיקף 38 מיליון שקל לשוכרים ששכרו ממנה רכבים בליסינג (חכירה) בין השנים 2008-2011. הפיצוי יינתן באמצעות הטבה - כל שוכר שנכלל בקבוצה הנפגעת יהיה זכאי ל-1.2 ימי השכרה עבור כל רכב שחכר בתקופה הרלוונטית. לצורך מימוש ההטבה, תעמיד חברת שלמה רכב במשך 6 שנים 103 כלי רכב מדגמי מאזדה 3, אופל אסטרה ופורד פוקוס - כך הוסכם במסגרת הסדר פשרה שהוגש הבוקר (ב') לאישור בבית המשפט המחוזי בתל-אביב, בתביעה הייצוגית שהוגשה נגד שלמה Sixt, בטענה כי חברות מהקבוצה גבו מלקוחות פער תיווך של מאות שקלים בגין ביטוח רכב חובה, תוך שהן מטעות את הלקוחות לחשוב שהן גובות "החזר הוצאות ביטוח".

במסגרת ההסדר הגיעו הצדדים גם להסכמות בנוגע לשכר-הטרחה שישולם לבאי-כוח התובעת הייצוגית בתיק, שלפיהן החברות שלמה רכב ושלמה ביטוח ישלמו 2.3 מיליון שקל (בצירוף מע"מ), לכל אחד משני המשרדים המייצגים את התובעת, ובסך-הכל שכר-טרחה של 4.6 מיליון שקל (בצירוף מע"מ). התובעת הייצוגית עצמה תסתפק בגמול בסך כולל של 100 אלף שקל, בצירוף מע"מ.

הוצאות מלאכותיות

הבקשה לניהול (אישור) התביעה הייצוגית הוגשה על-ידי חברת "פולר מערכות אנרגיה" - באמצעות עו"ד רנן גרשט ממשרד נאור-גרשט ועו"ד שגיא בינתאי ממשרד בינתאי-פורת. "פולר מערכות אנרגיה", שרכשה משלמה Sixt שירותי ליסינג תפעולי לטובת עובדיה, טענה כי היא גילתה בדיעבד, שנגבה ממנה פער תיווך נסתר לכל מכונית שחכרה בגובה של כ-450 שקל מתוך דמי ביטוח של כ-1,700 שקל. "קבוצת 'שלמה' העמיסה הוצאות מלאכותיות על לקוחותיה, ובשיטה קלוקלת זו התעשרה על-חשבון לקוחותיה בסכום הנאמד בעשרות מיליוני שקלים בשנה", נטען בתביעה.

לדברי התובעת, את הפער בין הסכומים היא גילתה מתוך אי-התאמה בין הסיווג שנמסר ללקוחות לבין נתונים העולים מתוך הדוחות הכספיים של חברת שלמה רכב. כך, לדוגמה, נכתב בתביעה בהתייחס לדוחות של שלמה רכב לשנת 2008: "מן הנתונים ניתן ללמוד כי פרמיית ביטוח החובה השנתית ששילמה 'שלמה רכב' ל'שלמה ביטוח' עבור כל רכב, עומדת על-סך של 1,252 שקל בלבד. אולם מעיון בתעודות ביטוח החובה המצויות בידי 'פולר מערכות' - שאותן הפיקה 'שלמה ביטוח' עבור 'פולר מערכות' ו'שלמה רכב', והכוללת אישור בדבר תשלום הפרמיה השנתית - עולה כי הסך הלכאורי ש'שלמה ביטוח' גבתה משלמה רכב, הוא 1,678 שקל - וזאת בניגוד מוחלט לסכום המצוין בדוחותיה הכספיים, וכמשתמע מהם, בניגוד מוחלט לסכום ששולם בפועל".

בבקשה הייצוגית נטע עוד כי חברות מקבוצת שלמה Sixt גבו מלקוחות פער תיווך של מאות שקלים בגין ביטוח רכב חובה, תוך שהן מטעות את הלקוחות לחשוב שהן גובות "החזר הוצאות ביטוח". המבטחת בכל המקרים הללו היא חברת שלמה ביטוח מקבוצת שלמה Sixt. סיווגה הכוזב לכאורה של ההכנסה כ"החזר", הוא בעל השלכת מבחינת חבות המע"מ של הקבוצה, ולפיכךבעקבות התביעה פתחה רשות המסים בפברואר 2016 בחקירת ענק נגד קבוצת שלמה Sixt.

עד לאחרונה הוקפא בירור התביעה הייצוגית, וזאת לאחר שקבוצת שלמה Sixt ביקשה לדחות את הגשת תגובתה לייצוגית, על רקע החקירה; ורשות המסים אכן הודיעה לבית המשפט כי ניהול התביעה עלול לגרום לשיבוש הליכי חקירה.

השופטת עינת רביד הסכימה לדחות את המועד להגשת התגובה לתביעה, עד ראשית דצמבר 2016, ובהתאם, באותו חודש, הגישה רשות המסים הודעה לבית המשפט, שלפיה הוסרו המגבלות על הגשת תגובותיהן של החברות הנתבעות מקבוצת שלמה Sixt. זאת, לאחר שהרשות השלימה את מרבית שלבי החקירה המשמעותיים, והיא מכינה כעת את החומר שנאסף להגשתו ל"יחידה לתיקים מיוחדים", השוקלת הגשת כתבי אישום נגד מי מהחשודים וזימונם לשימוע.

"קניית סיכויים וסיכונים"

זמן קצר לאחר שהתביעה חזרה אל המסלול, בינואר 2017, פנו הצדדים להליך גישור בפני נשיאת בית המשפט המחוזי מרכז (בדימוס), הילה גרסטל - הליך שהוליד את הפשרה שהוגשה לאישור היום. בהודעה על ההסדר נכתב, כי "לאחר עשרה חודשים שבהם התקיימו סדרה של פגישות ודיונים, ואף מונתה בודקת בעלת מומחיות (מטעם המגשרת) לצורך בדיקת תחשיבי הצדדים והמתודולוגיה שביסודם, עלה בידי הצדדים, בעזרתה הטובה של המגשרת, להגיע להסכם הפשרה".

בהסדר הפשרה שהושג, צוין כי החברות בקבוצת שלמה Sixt מכחישות את כל הטענות שנטענו בתביעה הייצוגית, וסבורות כי יש להן טענות הגנה טובות אך הפשרה, מתווה ביצועה, שווי הפיצוי המקופל בה ועוד - "משקפים כולם קניית סיכונים וסיכויים גרידא". יש לציין כי ההכחשה מצד חברות הקבוצה היא כורח המציאות גם נוכח חקירת רשות המסים, מאחר שכל הודאה בטענות עלולה הייתה לשמש נגד הקבוצה בהליכים הפליליים.

עוד צוין בהודעה על הפשרה, כי הצדדים מבקשים לאשר את סכומי שכר-הטרחה עליהם הוסכם, וכי הם, וכך גם המגשרת, סבורים כי שכר-הטרחה והגמול הם סבירים וראויים בנסיבות העניין. "לשיטת התובעים, מדובר בבקשת אישור לנוהל יייצוגית שהכתבה ביסודיות... מדובר בהשקעת זמן רב בכתיבת הבקשה, שבה עסקו שני משרדי עורכי דין שחברו יחדיו ועמלו עליה ושחלקו ביניהם את העבודה. עורכי הדין נדרשו גם להליך גישור שהתנהל מספר חודשים, ושבמסגרתו נדרשו הצדדים לנמק את טענותיהם, לבצע חישובים, להידרש לשאלות ובדיקות...", נכתב בבקשה לאישור הסדר הפשרה.

עוד צוין, כי "התמורה לקבוצה המיוצגת שווה לעשרות מיליוני שקל, כאשר שכר-הטרחה המבוקש מהווה כ-10.8% יחדיו מהסך הכולל, שהינו כ-5% לכל אחד משני משרדי עורכי הדין שטיפלו בתיק. סכום זה הינו ברף הממוצע ומטה, גם ביחס להסכם פשרה המושג בתחילת ההליך, כאשר הוא מביא לתוצאות ראויות לקבוצה". באי-כוחה של התובעת הייצוגית ציינו כי קיימים שורה של דוגמאות ותקדימים התומכים באישור הבקשה מבחינת היקף שכר-הטרחה והגמול.

החקירה הסמויה בענף הרכב שהפכה לגלויה בשל טעות מחשב

חקירת הענק של רשות המסים בפרשת העלמות המס לכאורה בקבוצת הרכב שלמה Sixt נחשפה בראשית 2016 בעקבות פרסומים ב"גלובס" על התביעה הייצוגית שהוגשה נגד הקבוצה. חקירת הפרשה הנחשבת לאחת מחקירות הדגל ברשות המסים, החלה בעקבות הגשת הבקשה לאישור (ניהול) תביעה ייצוגית. בעקבות פרסום הידיעה על התביעה ב"גלובס", בינואר 2016, הגישו חוקרי "היחידה לחשיפת יעדים" ברשות המסים בקשה לבית המשפט לעיון בתיק, כדי לדלות ממנו חומרים לצורך החקירה. זאת, במסגרת חקירה נרחבת בענף הרכב והליסינג.

הבקשה של הרשות הייתה אמורה להיות חסויה ונסתרת מעיני הציבור, אולם בעקבות ליקוי במערכת "נט המשפט" נחשפה הבקשה לגורמים אחרים בענף הרכב, שגילו בעקבות זאת על חקירת רשות המסים בנושא, וייתכן שאף נערכו אליה. "גלובס" חשף את קיומה של החקירה, וכן את העובדה שחקירה שאמורה הייתה להיות סמויה, הפכה לגלויה גם לחשודים פוטנציאליים.

כשבוע לאחר החשיפה ב"גלובס", הפכה החקירה לגלויה. בתחילת פברואר 2016, הגיעו חוקרי רשות המסים למשרדי קבוצת שלמה והחרימו מסמכים. כמו כן נחקרו בכירי החברה, בהם יו"ר שלמה החזקות, אסי שמלצר, בנו הבכור של מייסד הקבוצה המנוח, שלמה שמלצר; מנכ"ל החברה, אייל גור; סמנכ"ל הכספים, אייל בן-יוסף; מנכ"ל סונול, ניר גלילי, שהיה בעבר מנכ"ל חברת שלמה החזקות; וכן צבי ליבושר, ששימש כמנכ"ל שלמה ביטוח.

בדצמבר 2016 סיימה רשות המסים את שלבי החקירה העיקריים, אך החקירה נמשכה במישורים אחרים שאינם קשורים לחקירות החשודים בה. התיק אמור להגיע להכרעה האם יוגשו בו אישומים בקרוב.

"ראיות חזקות"

בבקשות המעצר של החשודים, ובמספר הזדמנויות נוספות, הבהירו חוקרי רשות המסים, כי הראיות נגד החשודים "חזקות" והחשדות "מבוססים". על-פי הצהרות הרשות בבית המשפט, "החשד הוא כי חברות מקבוצת 'שלמה', בהתקשרותן עם חברת הביטוח 'שלמה ביטוח' - אשר אף היא בבעלות הקבוצה - לעניין הנפקת פוליסת ביטוח חובה, משלמות סכומים הנמוכים במאות שקלים מהסכום שאותו מחייבות החברות את לקוחותיהן בגין ביטוח החובה, כהחזר הוצאות עבור כלי-רכב מוחכר. זאת, תוך הצגת מצגים מטעים, וביניהם הצגת פוליסות ביטוח אשר מסופקות ללקוחותיהן, ואשר מציגות סכומים שונים מסכום התשלום ששולם לחברה".

כך, על-פי החשד, החברות גובות תשלומים מלקוחותיהן בגין הוצאות ביטוח החובה, בעוד חלק מאותם כספים אינם מועברים לחברת הביטוח אשר בשליטת הקבוצה, ואינם מהווים תשלום עבור הביטוח. בנוסף, סכום זה לא דווח כהכנסה חייבת במע"מ כחוק, כפי שעלה מחשבוניות המס שהוצאו בגין חיוב הליסינג. בפירוט החשבונית ציינה החברה, כי ההכנסה האמורה איננה חייבת במע"מ. 

צרו איתנו קשר *5988