בנק ישראל מותיר את הריבית ללא שינוי על 0.1%

ההחלטה של בנק ישראל בהתאם לתחזיות המוקדמות ■ בבנק ישראל מציינים כי תהליך עליית השכר בישראל, כמו גם התחזקות הדולר, יביאו לעלייה בקצב האינפלציה

בהתאם לתחזיות המוקדמות, בנק ישראל הותיר היום (ב') את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.1%.

בבנק ישראל מציינים כי סביבת האינפלציה נותרה נמוכה מהיעד, אך חלה עלייה מסוימת בציפיות לאינפלציה לטווחים הקצרים והבינוניים. "בחודשים הקרובים צפויה ירידה זמנית באינפלציה השנתית. הפיחות שחל בחודש האחרון, ככל שיתמיד, כמו גם עליית השכר במשק, יתמכו בחזרת האינפלציה ליעד.

"הפעילות הכלכלית מוסיפה להתרחב בהתאם לקצב הצמיחה הפוטנציאלית. הצמיחה ב-2017 הייתה מאוזנת יותר; על רקע הצמיחה המהירה בסחר העולמי יצוא הסחורות הציג צמיחה חיובית, על אף הייסוף, ויצוא השירותים צמח בקצב נאה. לעומת זאת, בהשקעה בבנייה למגורים חלה ירידה בשלושת הרבעונים האחרונים. נתוני שוק העבודה מוסיפים להצביע על רמת פעילות גבוהה בשוק עבודה "הדוק". מהאינדיקטורים האחרונים ניתן להעריך שצמיחת הפעילות הכלכלית נמשכת ברבעון הראשון של 2018".

"השיפור בכלכלה העולמית מתבסס והתחזיות לצמיחה ולסחר העולמיים ממשיכות להתעדכן כלפי מעלה. ה"תיקון" בשווקי המניות העולמיים נבלם לעת עתה. בארה"ב הריבית צפויה להמשיך לעלות בעוד מרבית הבנקים המרכזיים מוסיפים לנקוט מדיניות מוניטרית מרחיבה, אך בשווקים הפיננסיים מתחיל להסתמן תוואי עתידי של מדיניות מרחיבה פחות.

"מאז החלטת הריבית האחרונה נחלש השקל בכ-3.1% במונחי שער החליפין האפקטיבי, ובכ-1.6% מול הדולר. במהלך ינואר התערב בנק ישראל בשוק המט"ח ורכש 1.8 מיליארד דולר. הנתונים משוק הדיור ממשיכים להצביע על האטה בפעילות; נרשמה ירידה במחירי הדירות בשלושת החודשים האחרונים שלגביהם התפרסמו נתונים".

הכלכלנית נירה שמיר מבנק דיסקונט אומרת היום כי בנק ישראל מעודד מהעלייה בציפיות האינפלציה לטווחים הקצרים והבינוניים, ומעריך כי המשך העלאות השכר במשק במקביל לפיחות, ככל שיתמיד, יתמכו בהתאוששות האינפלציה בעתיד. עוד אומרת שמיר כי "ברמה הגלובלית בנק ישראל מציין כי הנתונים הכלכליים מצביעים על התבססות השיפור של הכלכלה העולמית. ובמקביל, מאותת כי הוא מזהה, בשלב זה בשווקים הפיננסים בלבד, סימנים של מדיניות מוניטארית מרחיבה פחות, לא רק בארה"ב.

"להערכתנו, תמונה זהה נראה גם בישראל כאשר השווקים הפיננסים יתחילו לתמחר שינוי במדיניות המוניטארית, קרי עליית תשואות, עוד לפני שבנק ישראל ישנה את נוסח ההודעה.

לפיכך, אנו מוסיפים להעריך, כי, כל עוד בנק ישראל ממשיך לדבוק ביעד האינפלציה, הרי שהעלאת ריבית ראשונה לא תתרחש לפני 2019. עם זאת, אנו ממשיכים להאמין כי בהמשך השנה בנק ישראל ישנה את גישתו ליעד האינפלציה".

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988