הנקראות ביותר

מידרוג הורידה את דירוג שיכון ובינוי: "עלייה ברמת הסיכון"

הדירוג ירד בדרגה אחת, מ-A1 ל-A2 ■ מידרוג קבעה אופק שלילי לדירוג החדש, המעיד כי קיימת הסתברות משמעותית להפחתה נוספת בשנה הקרובה

פרויקט תשתיות של שיכון ובינוי בקניה / צילום: מצגת החברה
פרויקט תשתיות של שיכון ובינוי בקניה / צילום: מצגת החברה

מחיריהן של האג"ח הארוכות של חברת שיכון ובינוי ממשיכים להישחק, על רקע חקירת השוחד בחברה והאירועים הנלווים לה. היום נסחרו האג"ח מסדרות 8-6 בירידות שערים של 0.5% עד 1%, והשלימו נפילות של 5% עד 6% מתחילת 2018. זאת לאחר שחברת מידרוג החליטה להוריד בדרגה אחת את דירוג החוב של שיכון ובינוי , מ-A1 ל-A2. איגרות החוב של החברה משקפות כיום תשואות (לא צמודות) של 4.2%-3.6% עם משך חיים ממוצע (מח"מ) של 6.3-4 שנים.

נוסף על כך קבעה מידרוג אופק שלילי לדירוג החדש, המעיד כי קיימת הסתברות משמעותית להפחתה נוספת של הדירוג בשנה הקרובה. לדברי מידרוג, הורדת הדירוג נובעת מהעלייה ברמת הסיכון של החברה, וזאת בשל אירועים משמעותיים החלים עליה, ועלולים להשפיע על פעילותה.

נגד שיכון ובינוי מתנהלת בשבועות האחרונים חקירה גלויה, בחשד כי בכירים בחברה ובחברות-בנות שלה פעלו לכאורה באופן עקבי במתן שוחד לגורמים הקשורים לחלק מלקוחותיה באפריקה. במהלך החקירה נחקרו ונעצרו מנהלים בכירים בהווה ובעבר, ובין השאר נדרשה חברה-נכדה של שיכון ובינוי, המרכזת את הפעילות באפריקה, להפקיד סכום של 250 מיליון שקל בפיקדון חלוט.

במידרוג מסבירים, כי הפחתת הדירוג נתמכת בפגיעה בנזילות, שנגרמה בשל הפקדת הפיקדון, וכמו כן מהפגיעה הצפויה בפעילות הקבלנות של החברה באפריקה, שנחשבת רווחית במיוחד. פגיעה כזו יכולה לכלול מגבלות על הגשת הצעות במכרזים עתידיים, קשיים בהשגת מימון בינלאומי להקמת הפרויקטים ופגיעה בנגישות לשוק ההון הישראלי, ומסיבה זו החשש להפחתה נוספת של הדירוג בעתיד הקרוב.

עיקר פעילותה של שיכון ובינוי באפריקה מתרכז בניגריה. לדברי מידרוג, בחלק ממדינות אפריקה קיימות מגבלות על הוצאת מזומנים עודפים, ולכן חשופה החברה לשחיקה אפשרית ברווחיות כתוצאה משינויים בשערי חליפין של המטבעות המקומיים. החשיפה העיקרית של החברה היא לתנודות בשער הניירה הניגרית מול הדולר.

עוד בנושא שוק ההון


מנגד, מדגישה מידרוג, כי דירוג החוב הנוכחי של שיכון ובינוי נתמך בכמה גורמים. הראשון שבהם הוא מגוון הפעילות והמקורות של החברה ליצירת תזרימים משמעותיים, הכולל ייזום פרויקטים למגורים בישראל ובמרכז ומזרח אירופה, ייזום והפעלת פרויקטים בתחום האנרגיה והתשתיות בישראל ונכסים מניבים. כמו כן, נהנית החברה מגמישות אפשרית נוספת, המבוססת בעיקרה על היקף נכסים משמעותי בעל פוטנציאל שווי גבוה שאינו מתבטא בספרים, וניתן למימוש או לשעבוד לצורך קבלת מימון. מדובר בעיקר בצבר קרקעות בישראל המוצג בספרים לפי עלותו ההיסטורית, וכן במניות של חברת איי.די.או גרופ בשווי של 720 מיליון שקל, שניתן למכור או לשעבד.

ה-EBITDA צפוי לעלות בשנים הקרובות

עוד מציינת מידרוג, כי שיכון ובינוי צפויה ליהנות בשנים הקרובות מהבשלה של פרויקטים במגזרי הזכיינות והאנרגיה, שהקמתם הסתיימה או צפויה להסתיים כשייכנסו לשלב התפעול. כמו כן, לחברה לוח סילוקין נוח לאג"ח הקיימות בשנים הקרובות, בהיקף פירעון שנתי של כ-260 מיליון שקל בחמש השנים הקרובות. זאת, כאשר תזרימי המזומנים שאותם מייצרת שיכון ובינוי ממקורותיה השונים אמורים, לדעת מידרוג, לשרת לוח סילוקין זה.

בהקשר זה יש לציין, כי שיכון ובינוי צפויה להשלים בקרוב את מכירת החזקותיה בחברת כרמלטון לידי גופים מוסדיים, תמורת כ-580 מיליון שקל, אולם מנגד עשויה לרכוש את החזקות אפריקה ישראל וקבוצת אלון בחברות המפעילות את כביש 6, תמורת 295 מיליון שקל. לדעת מידרוג, צפויה עלייה מתונה ב-FFO וב-EBITDA בשנים 2018-2017 (ביחס לשנת 2016) וגידול משמעותי יותר בשנים 2020-2019, בעיקר לאור סיום צפוי של פרויקטים למגורים והבשלת פרויקטים בתחומי הזכיינות והאנרגיה.

כך, היקף ה-FFO (ללא מימוש נכסים) צפוי לעמוד על 400-380 מיליון לשנה ב-2017 וב-2018, ולצמוח לטווח של 625-575 מיליון שקל בשנים 2020-2019. אם זה יקרה, ישתפר גם יחס הכיסוי חוב ל-CAP (הון עצמי בתוספת חוב פיננסי) וצפוי לרדת מ-19 שנים ב-2016, ל-17 שנים בשנים 2018-2017 ול-14 שנים בשנים 2020-2019.

עקבו אחרינו ברשתות
רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
אני מאשר/ת קבלת תוכן פירסומי מגלובס
נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן
נדל"ן
גלובס טק
נתוני מסחר
נתח שוק
דין וחשבון
הסיפורים הגדולים של השבוע
מטבעות דיגיטליים
✓ הרישום בוצע בהצלחה!