מחיר תוחלת החיים: בנק ישראל שוקל לסבסד ביטוח סיעודי

הבנק המרכזי מאיר את האתגר האדיר שעומד לפתחה של המדינה בסוגיית הביטוח הסיעודי ■ הגורמים לכך הינם העלייה בתוחלת החיים, גידול בשיעור הקשישים ועלויות הטיפול שהאמירו

חטיבת המחקר בבנק ישראל פרסמה עתה את העבודה הסופית בעניין הביטוח הסיעודי בישראל, שאותה הגדירה כ"מצע לדיון ברפורמה במערכת הביטוח הסיעודי בישראל". לכל אורכה של העבודה, כחוט השני, מורגשת התפיסה שהמדינה לא נערכה, ובטח שלא ערוכה כיאות, לאתגר האדיר הזה, שמפרק משפחות רבות, ושצפוי להתגבר ולהתרחב עם השנים. נושאים אלה אף עלו כבר בדוח של מבקר המדינה.

בין היתר מציינים עורכי המחקר מהבנק המרכזי את מה שכבר ידוע לעוסקים בתחום, באומרם כי "בחינה מעמיקה של נטל ההוצאה על משקי הבית בגין טיפול סיעודי מצביעה על קושי של קבוצה רחבה באוכלוסייה לממן שירותי סיעוד ראויים בקהילה, בהינתן הביטוח הסיעודי הציבורי הקיים". הם מוסיפים, כי "'תוכנית הסיעוד הלאומית' אמנם תשפר את המצב, אך בעיית המימון של הטיפול הסיעודי לקשישים בכל רמות התלות תיוותר חמורה, במיוחד אצל קשישים החיים בגפם, אלה שאין ברשותם דירה, ביטוח פרטי ו/או נכסים פיננסיים".

הפעם נתמקד בכמה היבטים שנוגעים לביטוח הפרטי, שנעשה אצל חברות הביטוח, ושקיים בישראל בשיעור כיסוי גבוה וחריג ביחס לנהוג בעולם. על פי עורכי המחקר, "הביטוחים הפרטיים אמנם השתפרו, כתוצאה מביטול הביטוחים הקבוצתיים שהיו ללא מרכיב חיסכון. אולם עדיין נותרו בעיות שכדאי לטפל בהן, כמו החיתום של אוכלוסיות שאינן בריאות אך מעוניינות להיות מבוטחות, או תת-הביטוח שמקורו בהצמדה של הביטוח למדד המחירים לצרכן, למרות שהוצאות הטיפול תלויות בעיקר ברמת השכר במשק". בהקשר זה מסבירים שם, כי "השירות המבוקש, המתבסס על עלות כוח אדם ושעות טיפול, מתייקר בשיעור גבוה יותר", ולכן - "ההצמדה הנכונה יותר היא לעליית השכר במשק".

אגב, בהערות לעבודה מצוין, בין היתר, כי "נראה שמבחן ה-ADL (פעולות יומיומיות, שעל פיהן קובעים אם אדם סיעודי, ר' ש') שנהוג לערוך בחברות הביטוח, מחמיר יותר בהשוואה למבחן שעורכים במוסד לביטוח לאומי, וייתכן שבעקבות המעבר להתבססות על הערכות התלות של המוסד לביטוח לאומי, יערכו חברות הביטוח הערכה מחודשת של יכולתן לעמוד בתשלומי פיצויי הביטוחים הסיעודיים, ובהתאם ייעשה גם תמחור מחודש של הפוליסות". כלומר - צפוי ייקור לפוליסות סיעוד עתידיות.

אין ספק שהביטוח הסיעודי הוא תפוח אדמה לוהט שעל המדינה להידרש אליו, ושישפיע על יותר ויותר משקי בית, ושזה "גדול" על חברות הביטוח לבדן. גם בבנק ישראל רואים זאת, ואומרים כי "הגידול באוכלוסיית הקשישים, והעלייה בעלות שירותי הסיעוד, צפויים להביא לגידול בהוצאות הסיעוד בכל תרחיש סביר".

נראה שאין ספק שהמצב הנוכחי לא טוב ואפילו מתחת לכך, ובהקשר אחר מצוין, כי "על מנת לצמצם את בעיית נשיגות שירותי הסיעוד, ניתן להרחיב את המימון הציבורי המוקצה כיום לנזקקי סיעוד. הרחבת המימון יכולה להיעשות על-ידי הרחבת השירותים שנותן הסקטור הציבורי לנזקקי הסיעוד, או על-ידי סבסוד רכישת ביטוחים פרטיים לכלל האוכלוסייה, או לאוכלוסייה החלשה". 

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988