בנק ישראל: אין מחנק אשראי במגזר העסקים הקטנים

דוח הפיקוח על הבנקים: "היקף האשראי לעסקים קטנים ובינוניים ביחס לתוצר דומה לממוצע המדינות המפותחות"

בבנק ישראל לא חושבים שיש מחנק אשראי במגזר העסקים הקטנים: "אנו עדים בשנים האחרונות לעלייה חדה של היקף האשראי שהמערכת הבנקאית מעמידה למגזר זה. משנת 2011 צמח תיק האשראי לעסקים הקטנים ביותר מ-50%. בשנת 2017 אנו רואים לראשונה מזה שנים רבות שסך האשראי שהועמד לעסקים קטנים גבוה מזה שהועמד לעסקים גדולים", נכתב בדוח השנתי של הפיקוח על הבנקים. בפיקוח מציינים כי האשראי לסקטור העסקים הקטנים עומד כיום בחמשת הבנקים הגדולים על 186 מיליארד שקל.

"מהשוואה בינלאומית עולה כי היקף האשראי לעסקים קטנים ובינוניים ביחס לתוצר דומה לממוצע המדינות המפותחות", הם כותבים ומוסיפים: "נתונים אלו מצביעים על גידול ההיצע והזמינות של האשראי למגזר האמור, ומעידים שהמימון אינו מציב מכשול משמעותי להצלחתו של עסק קטן".
אמירות אלה נכתבות על רקע טענות כי הבנקים מקשים על עסקים קטנים בקבלת מימון. נזכיר כי משרד הכלכלה אף החליט לטפל בנושא האשראי לעסקים קטנים, ופרסם את מדד הידידותיות של הבנקים למגזר זה. על רקע זה הוא אף נקלע לעימות עם הבנקים בנושא העברת נתונים.

בבנק ישראל אמנם חושבים שאין מחנק אשראי במגזר העסקים הקטנים, אך מודים כי הריבית הממוצעת בהלוואות לעסקים קטנים גבוהה משמעותית לעומת עסקים בינוניים ועומדת על 3.97% לעומת 2.16% בעסקים גדולים ו-2.57% בעסקים בינוניים.

הריבית באשראי לעסקים קטנים ובינוניים לעומת העולם
 הריבית באשראי לעסקים קטנים ובינוניים לעומת העולם

יחד עם זאת, בבנק ישראל לא רואים בעיה בפערים הללו ומסבירים מדוע הם קיימים. "פער זה מוסבר בין היתר בסיכון האשראי הגבוה, הנובע מהעובדה שעסקים קטנים רבים אינם שורדים את השנים הראשונות לחייהם. כמו כן ישנן הוצאות תפעול גבוהות יחסית על העמדת אשראי ומתן שירותים בנקאיים לעסקים קטנים", הם כותבים.

עוד נכתב בדוח בהקשר זה: "בניגוד לעסקים גדולים, שדוחותיהם מבוקרים על ידי רואה חשבון, עסקים קטנים רבים אינם מחויבים בדרישות לדוחות כספיים מבוקרים, ועל כן המידע המתקבל על מצבם הפיננסי מצומצם ומגיע לבנק באיחור. הצורך לפצות על הסיכון הגלום ועל הפסדים פוטנציאליים אלו הוא אחד הגורמים לשיעור הריבית הממוצע הגבוה במגזר זה". לצד זאת בבנק ישראל גם מציינים כי: "שיעור הריבית הממוצעת על אשראי הניתן לעסקים הקטנים והבינוניים דומה לשיעורה הממוצע במדינות המפותחות".

צרו איתנו קשר *5988