מבקר המדינה: הפיקוח על חומרים מסוכנים לוקה בחסר

דוח המבקר, שעוסק במוכנות של מפעלים חיוניים למשק במקרה של רעידת אדמה, קבע כי המשרד להגנת הסביבה מתקשה ביישום קידום תקינה סיסמית למתקנים שמאוחסנים בהם חומרים מסוכנים

מפעל שנהרס ברעידת אדמה באיטליה / צילום: רויטרס
מפעל שנהרס ברעידת אדמה באיטליה / צילום: רויטרס

המשרד להגנת הסביבה בראשות זאב אלקין מתקשה ביישום החלטת ממשלה שלפיה יקדם תקינה סיסמית למתקנים שמאוחסנים בהם חומרים מסוכנים - וזאת בשל היעדר ידע מתאים בנושא. כך עולה מדוח מבקר המדינה, שעוסק במוכנות של מפעלים חיוניים למשק בתרחיש של רעידת אדמה.

פרק הביקורת, שעוסק במוכנות התעשייה לרעידת אדמה, מתמקד בהיבט של אחסנת חומרים מסוכנים שעשויים להעצים את הפגיעה בציבור - בעקבות רעש אדמה.

בדוח נכתב כי התקינה הסיסמית למפעלים שעוסקים ביצור או מחזיקים בחומרים מסוכנים - נועדה לצמצם סכנת היווצרות נזקים משניים לסביבה ולציבור במקרה של רעידת אדמה. המבקר מצא כי הדרישות וההנחיות של המשרד להגנת הסביבה בנוגע לחומרים מסוכנים מוכתבות למפעלים באמצעות היתרי הרעלים שהוא מספק להם מדי מספר שנים. בלי היתר זה, נאסר על מפעל לעשות שימוש בחומרים מסוכנים ואם הוא עושה שימוש כזה - הוא עלול לאבד את רישיון העסק שלו.

עוד בדוח המבקר:

● 7,000 הרוגים, 28 אלף בניינים הרוסים, 170,000 חסרי בית: ישראל לא ערוכה לרעידת אדמה

הדירה מבוטחת מפני רעידות? עדיין תתקשו לשקם את הבניין

● בעיה בתשתיות: אף אחד לא יודע מה מצב הגשרים בתוך הערים

האם הממ"דים שייבנו בצפון ימנעו את הנזק ברעידה הגדולה?

האם תוכנית המיגון החדשה נועדה להקדים את דוח המבקר?

המבקר מצא כי בהיעדר תקני בנייה ישראליים למפעלים שמחזיקים או מייצרים חומרים מסוכנים, המשרד להגנת הסביבה חקר תקנים בינלאומיים שנהוגים בנושא זה בעולם וניסה לתקן את חוק התכנון והבנייה באופן שיעמיד לו את הסמכות לחייב חיזוק של מפעלים המחזיקים בחומרים מסוכנים לתרחיש של רעידת אדמה. החקיקה בנושא לא קודמה.

לפי דוח המבקר, המשרד עשה מיפוי של 300 מפעלים ברחבי הארץ. שהוגדרו "מסכני אוכלוסייה", במטרה להעביר להם הנחיות להיערכות לקראת תרחיש של רעידת אדמה - שעמידה בהן תיאכף במסגרת ההליכים לחידוש היתרי הרעלים. באמצעות הנחיות אלה, שהועברו לעשרות מבין מאות המפעלים כבר ב-2016, המשרד להגנת הסביבה סבר כי ניתן לשפר בתהליך הדרגתי את עמידות המתקנים שמחזיקים או מייצרים חומרים מסוכנים.

הביקורת מצאה כי חרף הנחיות אלה, אין למשרד להגנת הסביבה דרך לוודא עמידה בהן שכן אין לו די כוח אדם כדי לערוך ביקורות במפעלים: "מפעלים שיש בהם חומרים מסוכנים עלולים לסכן את הסביבה ואת האוכלוסייה, לא כל שכן ברעידת אדמה - אז עלולים נזקיהם הסביבתיים של מפעלים אלו לחייב הקצאת משאבים רבים לטיפול בהם על חשבון הטיפול בנפגעים", העיר המבקר והוסיף: "על המשרד להגנת הסביבה לבחון את השימוש שנעשה בכוח האדם הקיים לאכיפת הנחיותיו בנושא ולחלופין - לשקול הסמכת גורמים נוספים במשרד כדי שיוכלו לקיים ביקורות בתחום זה במפעלי חומרים מסוכנים".

במסגרת הדוח, המבקר קרא למשרד להגנת הסביבה ולמינהל התכנון לשקול הטמעה של הנחיות הנוגעות למוכנות המפעלים לרעידת אדמה כבר בשלבי התכנון המוקדמים של מפעלים אלה - וזאת כדי שבעליהם יוכלו לאמוד כראוי את העלויות הכספיות הכרוכות בכך. המבקר העיר כי מתן הנחיות בנושא רק לאחר שהמפעל הוקם או הרוחב - מחייב את בעליו בהוצאות נוספות שלא הובאו בחשבון בשלב התכנון.