בעיה בתשתיות: אף אחד לא יודע מה מצב הגשרים בתוך הערים

בדו"ח המבקר נטען שההיערכות של התחבורה היבשתית בישראל לרעידות אדמה מסכנת חיי אדם • הדו"ח קובע שעשרות גשרים בין עירוניים עלולים להיפגע

גשר רעוע / צילום: SHUTTERSTOCK
גשר רעוע / צילום: SHUTTERSTOCK

מבקר המדינה טוען כי ההיערכות של התחבורה היבשתית לרעידות אדמה מסכנת חיי אדם. המבקר קובע שעשרות גשרים בין עירוניים עלולים להיפגע ומתריע מכך שאין מידע על מצב הגשרים בתוך הערים. בנוסף לכך, אין תקן אחיד ומחייב לחיזוק גשרים מפני רעידות אדמה ולמשרד התחבורה אין מידע מלא על תשתיות התחבורה בישראל.

בזמן רעידת אדמה, מערכת התחבורה היבשתית אמורה לשמש כדי לשכנע כוחות חילוץ, להעביר ציוד ומזון ואפילו לפנות תושבים. לדברי המבקר, "פגיעה ביכולת התנועה והשינוע פירושה פגיעה בהצלת חיים, והיא תקשה את תפקודן של רוב המערכות במשק האזרחי והתשתיות הלאומיות ואת שיקומם של האזורים שנפגעו".

בהיעדר תקן ישראלי מחייב לחיזוק גשרים מפני רעידות אדמה פעלה נתיבי ישראל, האחראית על הכבישים הבין עירוניים במדינה, לגבש מתווה לבדיקה תכנונית וקבלת החלטה על הגשרים הטעונים חיזוק שבאחריותה. המבקר אמנם מגדיר יוזמה זו כ"מבורכת", אך מציין כי המתודולוגיה שגיבשה החברה לחיזוק הגשרים נותרה "נחלתה של נת"י בלבד ולא היה משרד התחבורה שותף לעבודת המטה שנעשתה".

עוד בדוח המבקר:

הדירה מבוטחת מפני רעידות? עדיין תתקשו לשקם את הבניין

●  7,000 הרוגים, 28 אלף בניינים הרוסים, 170,000 חסרי בית: ישראל לא ערוכה לרעידת אדמה

הפיקוח על חומרים מסוכנים לוקה בחסר

האם הממ"דים שייבנו בצפון ימנעו את הנזק ברעידה הגדולה?

האם תוכנית המיגון החדשה נועדה להקדים את דוח המבקר?

המסקנות של הסקר שערכה נת"י עוד ב-2012 היו חד משמעויות - כחמישית מהגשרים הבינעירוניים נמצאים ברמת סיכון גבוהה ויש לחזקם כדי להיערך לרעידת אדמה. "אף על פי שחלפו שש שנים ויותר ממועד הסקר, עד מועד סיום הביקורת ביצעה נת"י בדיקות מקיפות של שבעה גשרים וחוזקו שלושה שרים בלבד מתוך כ-70 גשרים הנמצאים ברמת סיכון סיסמי גבוהה", מתריע המבקר.

בעבר העיר מבקר המדינה לנת"י בעניין זה כי "מן הראוי שהחברה ומשרד התחבורה יפעלו בהקדם לטפל בגשרים אשר נכללים בקבוצת הסיכון הסיסמיות הגבוהות, ויעשו את מירב המאמצים לקידום הטיפול בגשרים".

נוסף על כך עולה מהדוח, שהמדד על פיו פעלה נת"י מיוזמתה, שהוא למעשה היחיד הקיים בישראל, כבר אינו בתוקף, היות שחל שינוי בקריטריון הנוגע לחשיבות הגשר במערכת הדרכים הארצית. ב-2011 נוספו לאחריותה של נת"י גשרים נוספים לתחזוקה, ואולם "עד למועד סיום הביקורת היא לא עדכנה את הסקר על פי הקריטריון המעודכן ולא הוסיפה לנתוניו את הגשרים שנוספו לאחריותה".

הכבישים בישראל מתוחזקים בידי גורמים שונים ובהם חברת נתיבי ישראל, האחראית על הכבישים הבין עירוניים במדינה, רשויות מקומיות וחברות תשתית אשר זכו במכרז תפעולי לסלילה ולתחזוקה של כבישים שונים. בעוד שרוב הגשרים הבינעירוניים נבדקו על ידי נת"י, על פי תקן שכבר לא בתוקף, תמונת המצב בערים היא חמורה יותר.

"שום גורם ממשלתי בעל ראייה רחבה אינו מכיר את מצבן של תשתיות הדרכים העירוניות ואינו יודע אם גשרים ברשויות המקומיות עמידים ברעידת אדמה אם לאו, דבר שעלול לסכן חיי אדם ולפגוע ברציפות התפקודית ובאפשרות התנועה ברחבי הערים אל מוסדות חיוניים או אל מוקדי אסון", מזהיר המבקר.

משרד התחבורה אמור לפקח על הנושא ברמה הארצית אך המבקר קובע כי למשרד "אין מיפוי שלם ומקיף של תשתיות התחבורה, לרבות הגשרים בערים וברשויות המקומיות. בהיעדר מיפוי מלא, משרד התחבורה והרשויות המקומיות אינם יכולים לקבל החלטה מושכלת בדבר המשאבים הנדרשים לחיזוקן של תשתיות הדרכים העירוניות".

ממשרד התחבורה נמסר בתגובה: "חברת נתיבי ישראל גיבשה מתווה לבדיקה תכנונית של גשרים וביצוע הסדרי תנועה חלופיים בקרות אירוע של קריסת גשר, התכנית מבוצעת מתעדכנת ומגובה תקציבית. משרד התחבורה יבחן את המתווה ואת האפשרות להופכו לנוהל מחייב לכלל חברות התשתיות שבאחריות המשרד. תחזוקת הדרכים ומבני הדרך שבתחום הרשויות המקומיות חלה על הרשות המקומית והן אחראיות באופן בלעדי לתשתיות שבתחומן".

מחברת נתיבי ישראל נמסר בתגובה: "דוח המבקר מתייחס לסקר ישן שבוצע בשנת 2011 שמטרתו הוגדרה לתעדוף עבור ביצוע בחינה פרטנית מורחבת של עמידות הגשרים באירוע רעידת אדמה, ולא בתקינותם ההנדסית של הגשרים. מתוך כלל הגשרים שמופו כאמור בסקר רק 7 דורגו בקבוצת הדירוג הראשונה ולגביהם מתקיימת תכנית סדורה - 2 מתוכם כבר חוזקו,2 גשרים יוחלפו במסגרת תכנית החומש ולגבי 3 נוספים הֵחל תהליך ייזום לחיזוקם. 'נתיבי ישראל' מודה למבקר המדינה על שבחר לציין לשבח את מתודולוגיית חיזוק הגשרים שפותחה בחברה, אשר המליץ לאמצה ולהחילה גם על שאר הגשרים בארץ שאינם באחריותה. חברת 'נתיבי ישראל' תמשיך להשקיע משאבים רבים בטיפול ברשת הכבישים שתחת אחריותה ובתוך כך בהיערכות לרעידות אדמה".