מי מוביל את התשואות בפנסיה ובביטוחי המנהלים עד כה?

לאחר רבעון ראשון פושר, שבה המגמה החיובית לאפיקי החיסכון לטווח ארוך, עם תשואה ממוצעת של 1.2% ברבעון השני, שאפשרה לקרנות הפנסיה, לביטוחי המנהלים, לקופות הגמל ולקרנות ההשתלמות להציג במחצית הראשונה תשואה גבוהה מ-1.1% • קרנות הפנסיה קיבלו רוח גבית מהאינפלציה הודות לאג"ח המיועדות • "גלובס" מדרג את התשואות בפנסיה החדשה ובפוליסות המשתתפות ברווחים • למדריך קרנות השתלמות

חיסכון פנסיוני / צילום: שאטרסטוק
חיסכון פנסיוני / צילום: שאטרסטוק

הרבעון השני בשנת 2018 היה חיובי עבור החוסכים לטווח ארוך בישראל. בשלושת החודשים שהסתיימו ביוני רשמו קופות הגמל לתגמולים, הפוליסות המשתתפות ברווחים, קרנות ההשתלמות וקרנות הפנסיה החדשות תשואות חיוביות. הודות לכך, הגופים שמנהלים את החיסכון הפנסיוני הצובר של הציבור הישראלי מצליחים להציג תשואה חיובית של קצת יותר מ-1.1% בממוצע במחצית הראשונה של השנה, מדובר על תשואות בקצב שנתי של יותר מ-5%, בממוצע..

מבדיקת "גלובס" את הנתונים שפורסמו באתרי הפנסיה-נט, הביטוח-נט והגמל-נט, של רשות שוק ההון והאוצר, עולה כי ברבעון השני השנה רשמו אפיקי החיסכון לטווח ארוך תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת של כ-1.2%. זאת לאחר שברבעון הראשון השנה רשמו מכשירי החיסכון הללו תשואה ממוצעת של כמעט 0.3% בפנסיה החדשה המקיפה ותשואה חיובית של כמעט 0.2% בפוליסות המשתתפות ברווחים, בעוד שפוליסות ביטוחי המנהלים שנמכרות מאז 2004 כבר הציגו תשואה ממוצעת שלילית לרבעון, ותשואה שלילית של 0.2% עד 0.3% נרשמה בקרנות ההשתלמות ובקופות הגמל. 

כיצד נראית 2018 בחיסכון הפנסיוני של הציבור
 כיצד נראית 2018 בחיסכון הפנסיוני של הציבור

2018 החלה עם חודש ינואר חזק, בהמשך למגמה החיובית שנרשמה ב-2017. בפברואר-מארס המגמה התהפכה, בצל הירידות בשוקי ההון בכל רחבי הגלובוס. ברבעון השני שבה המגמה החיובית הגם שבראייה ארוכת-טווח לא מדובר בקצב תשואה יוצא דופן בחישוב שנתי.

כך או כך, התשואות ברבעון השני היו חיוביות כמעט לכל אורך הדרך, בממוצעים ענפיים. קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הציגו תשואות ממוצעות של כ-0.9% עד 1%, בעוד שביטוחי המנהלים רשמו תשואות ממוצעות של 1.3% - במיוחד הודות לפוליסות המשתתפות ברווחים שנמכרו בשנים 1992 עד 2003, ושרשמו ברבעון השני השנה תשואות ממוצעות של יותר מ-1.5%. מעל כל האפיקים הללו בלט אפיק הפנסיה החדשה המקיפה, שרשם ברבעון השני תשואה נומינלית ברוטו של כ-1.65%. 

מהיכן נבעה ההצלחה היחסית של קרנות הפנסיה החדשות המקיפות, שהן האפיק הצומח ביותר בשוק החיסכון לטווח ארוך, ביחס לחלופות? הרבעון השני השנה היטיב, בסך הכול, עם כלל מכשירי החיסכון, שנהנו מרוח חיובית באפיקי ההשקעות. ואולם, הרבעון השני גם התאפיין בכך שהאינפלציה הייתה גבוהה יחסית. דבר זה סייע לקרנות הפנסיה יותר מאשר לגמל, להשתלמות ולביטוחי המנהלים, וזאת משום שהקרנות הללו נהנות מאפיק השקעה ייחודי להן. במה מדובר? באג"ח המיועדות שהמדינה מנפיקה לקרנות הפנסיה החדשות המקיפות, שמהוות כ-30% מנכסי הקרנות, ושמפוזרות בין החוסכים לפי גיל.

בתקופות של תשואות לא גבוהות, ובוודאי שבתקופות שליליות, מדובר בעוגן חשוב לתשואות ובמנוע חיובי, וזאת משום שמדובר באג"ח לא סחירות שנושאות ריבית קבועה של 4.86% צמוד-מדד לשנה, הגבוהה בהרבה מהתשואות בשוק הסולידי, ולמעשה גם מהתשואות שיש כיום בחלק מהשווקים הלא-סולידיים.

על כל פנים, ב-12 החודשים האחרונים, המשקללים את המחצית השנייה ב-2017 והמחצית הראשונה השנה, רשמו אפיקי החיסכון הפנסיוני החדשים תשואות נומינליות ברוטו ממוצעות של כ-5.6%. את התשואות הגבוהות ביותר רשמו הפוליסות המשתתפות ברווחים, שמוכרות גם כקרן י', שהניבו בתקופה זו תשואה ממוצעת של כ-7%. צמוד להן קרנות הפנסיה החדשות המקיפות, שסגרו את התקופה האמורה עם תשואה ממוצעת של כ-6.64%.

אגב, בגמל ובהשתלמות מדובר על תשואות של כ-4.8% "בלבד". בהקשר זה נציין, כי בעוד שבפנסיה ובביטוח יש חמישה גופים מרכזיים, שמנהלים את ההשקעות שלהם בתחומים אלה בכפיפה אחת (עד כמה שניתן), הרי שבשוקי הגמל וההשתלמות ישנה שונות אדירה בין הגופים, והממוצע בשווקים אלה משקלל (וגם מסתיר) תשואות חלשות למדי של גופים לא מצטיינים, עם תשואות טובות של גופים מצטיינים גם ברמת החיסכון לטווח ארוך כולו. 

ביטוח מנהלים
 ביטוח מנהלים

הנפקת פתאל סייעה לתשואה 

מיהם הגופים שמצטיינים בתשואות שהם מניבים לחוסכים באמצעותם בשוקי הפנסיה החדשה המקיפה וביטוחי המנהלים שבאמצעות הפוליסות המשתתפות ברווחים, נכון לנתוני התשואות של סוף המחצית הראשונה ב-2018?

מניתוח נתוני הפנסיה-נט והביטוח-נט ליוני 2018 עולה, כי ישנם כמה גופים שבולטים מעל היתר: מגדל והפניקס בפוליסות המשתתפות ברווחים, שהן התיק הגדול ביותר בשוק ביטוחי המנהלים, ולצדם אלטשולר שחם ומנורה מבטחים בפנסיה החדשה המקיפה. בשוק האחרון ניתן לציין לחיוב גם את מיטב דש ואת הפניקס.

נתחיל משוק פוליסות החיסכון בביטוח: המחצית הראשונה של 2018 הייתה חיובית, בעיקר עבור מגדל, ואחריה כלל ביטוח ומנורה שבולטות אף הן לחיוב, בעוד שהראל והכשרה ביטוח יחסית מאחור. את הדירוג בשוק זה אנו מבצעים באמצעות התשואות של תיק הפוליסות המשתתפות ברווחים (קרן י'), שאמנם סגורות למצטרפים חדשים מאז 2004, אבל מהוות את התיק הגדול ביותר של חברות הביטוח, וזה ש"הכי הומוגני" וניתן להשוואה.

כאמור, את הדירוג בפוליסות המשתתפות ברווחים ל-12 החודשים האחרונים מובילה מגדל, שהיא החברה הגדולה בתחום, ושאת השקעותיה מנהל אסף שהם. בתקופה האמורה רשמה מגדל תשואה של 7.55% בקרן י', לעומת ממוצע ענפי של כ-7%, שמוטה מעלה בעיקר הודות לה. מגדל קיבלה השנה חותמת נוספת להשקעה היסטורית מוצלחת, שאותה ביצעה בפתאל, שהונפקה בהצלחה מוקדם יותר השנה בבורסה. 

במקום השני בדירוג התשואות ליוני השנה ניצבת חברת הפניקס, שאת השקעותיה מנהל רועי יקיר, עם תשואה של 7.16%. שתי החברות הללו הן היחידות שמציגות תשואה גבוהה מהממוצע הענפי ל-12 החודשים האחרונים.

החברה השלישית בדירוג היא כלל ביטוח, שבימים אלה מחליפה הנהלה, ובמסגרת זו גם את מנהלות ההשקעות - הראשית לשעבר (ענת לוין) וזו של העמיתים (לימור דנש). מנהל ההשקעות הראשי החדש של כלל ביטוח הוא מנהל הנוסטרו הוותיק שלה - יוסי דורי.

מהצד השני בולטות בתחתית דירוג התשואות שתי החברות הקטנות בתחום: איילון והכשרה ביטוח. לגבי הראשונה נציין כי במחצית הראשונה של 2018 היא מציגה תמונה קצת משופרת עבורה, בעוד שלגבי השנייה נציין, כי היא בין הגופים שלדאבונם הציגו ב-12 החודשים החולפים תשואות של מתחת ל-5%.

ומה לגבי שוק הפנסיה החדשה, שצומח בקצב אדיר? נכון לסוף יוני 2018 מנוהלים בשוק זה כ-324 מיליארד שקל, ומדי חודש מתווספות אליו הפקדות בסדר גודל של יותר מ-3 מיליארד שקל. כאמור, שוק זה נהנה ברבעון השני מהאינפלציה היחסית גבוהה יחסית (רק ביחס למה שהורגלנו בשנים האחרונות), מה שהוביל אותו להציג את התשואות הממוצעות הגבוהות בשוק החיסכון לטווח ארוך.

בניגוד לשוק ביטוחי המנהלים, או קרנות ההשתלמות, ובדומה לשוק קופות הגמל לתגמולים, קרנות הפנסיה החדשות המקיפות מתאפיינות בכך שחלק ניכר מהחיסכון מנוהל במסלולים תלויי גיל, שנבדלים האחד מהשני באופי ההשקעות, ושלכן מציגים תשואות ממוצעות שונות מאוד.

על כן דירוג קרנות הפנסיה החדשות המקיפות של "גלובס" נחלק לשלושה חלקים: מסלולים כלליים גדולים, שהם שריד למה שאפיין את הענף לפני המעבר למסלולים תלויי גיל, ושלא כל הגופים המנהלים מחזיקים בהם; מסלולי עד גיל 50; ומסלולים לגילאי 50 עד 60. 

פנסיה חדשה
 פנסיה חדשה

ככלל, התשואות הממוצעות במסלולים הכלליים הגדולים הן הכי גבוהות, ועומדות על 6.83%, בעוד שהמסלולים עד גיל 50 מציגים תשואה של 6.69% בממוצע, והמסלולים לגילאי 50 עד 60 מציגים תשואה ממוצעת של 5.64%.

כך, עיבוד נתוני הפנסיה-נט מלמד כי כלל ביטוח מציגה את התשואה ל-12 החודשים האחרונים הגבוהה ביותר בקרב המסלולים הכלליים, עם תשואה של 7.2% במסלול ספיר. במקום השני, עם תשואה טובה גם כן, ניצבת הקרן הגדולה בישראל - מבטחים החדשה של מנורה מבטחים, שאת השקעותיה מנהל יוני טל ושאת השקעות עמיתיה מנהל ניר מורוז, ושמציגה בתקופה האמורה תשואה של 7.06%.

במסלולים עד גיל 50 בולטים שלושה גופים מעל היתר: אלטשולר שחם, מהגופים הקטנים בשוק זה ומי שבולט לחיוב בצמרת הדירוגים, מנורה מבטחים - השחקן הגדול בשוק זה, והפניקס, שאת ההשקעות של עמיתיה מנהל יניב כהן. באלטשולר שחם מנהלים את ההשקעות גילעד אלטשולר ודני ירדני. 

פנסיה חדשה לבני 50
 פנסיה חדשה לבני 50

ומה לגבי המסלולים של גילאי 50 עד 60? מדובר עדיין בקבוצת מסלולים שבה מנוהלים נכסים בהיקף חד-ספרתי של מיליארדי שקלים (לעומת היקפים גדולים בהרבה בשתי הקבוצות האחרות שסקרנו), ושאותה מובילים אלטשולר שחם, מנורה מבטחים, ומיטב דש, בסדר יורד. 

לסיום, בשתי קבוצות המסלולים תלויי הגיל שסקרנו בדירוג יש שני גופים שבולטים לרעה ביחס למתחרים, ושאוחזים במקומות האחרונים, בשתי הקבוצות - פסגות והלמן-אלדובי, שלא נמנים עם מובילי השוק. אגב, מיטב דש והלמן-אלדובי הם מנהלי הפנסיה ברירת מחדל. 

פנסיה חדשה לבני 50-60
 פנסיה חדשה לבני 50-60

צרו איתנו קשר *5988